Market Raflarında Bulunan veya Rafa Çıkacak Ürünlerin Gıda Güvenliği Yönünden Çok Yönlü Değerlendirilmesi


Büyükünal S. K.

Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje, 2012 - 2013

  • Proje Türü: Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje
  • Başlama Tarihi: Mayıs 2012
  • Bitiş Tarihi: Ocak 2013