Tarihi Yüksek Yapıların Dinamik Karakteristiklerinin Belirlenmesi: Beyazıt Kulesi Örneği


DAMCI E. (Yürütücü) , ŞEKERCİ Ç., ÖZTORUN N. K.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2017 - 2018

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Ocak 2017
  • Bitiş Tarihi: Eylül 2018