Karaman 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu


İLKE V.

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, 2006 - 2006

  • Proje Türü: Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje
  • Başlama Tarihi: Ocak 2006
  • Bitiş Tarihi: Haziran 2006