Kırıkkale İli 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımı İle Veri Tabanına Bağlı Olarak Hazırlanması


İLKE V.

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, 2005 - 2008

  • Proje Türü: Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje
  • Başlama Tarihi: Nisan 2005
  • Bitiş Tarihi: Temmuz 2008