Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Potability and Hydrogeochemical Characteristics of the Karasu Stream Water, Sakarya, Turkey

GEOCHEMISTRY INTERNATIONAL, vol.58, no.9, pp.1075-1081, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Potability and Hydrogeochemisty of the Sarma Stream Water, Duzce, Turkey

WATER RESOURCES, vol.44, no.2, pp.315-330, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Effect Of Talus Deposit Excavations On Hidrogeochemical Characteristics Of Kuvars Spring Water, Maltpe, İstanbul,Turkey

Journal Of Water Resources And Protection, vol.15, no.2, pp.294-306, 2012 (Journal Indexed in AHCI)

Water quality and hydrogeochemical characteristics of the River Buyukmelen, Duzce, Turkey

HYDROLOGICAL PROCESSES, vol.19, no.20, pp.3947-3971, 2005 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Geochemistry and mineralogy of bottom sediments in the Kucukcekmece Lake, Istanbul, Turkey

GEOCHEMISTRY INTERNATIONAL, vol.42, no.11, pp.1099-1106, 2004 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Karadeniz Bölgesindeki Asidik Yağışların Su Kalitesi ve Çevreye Etkisi

Mavi Gezegen, no.23, pp.17-23, 2017 (Other Refereed National Journals)

Sarma Deresi Havzasındaki Yağışın Ayrışma ve Su Kalitesine Etkisi, Düzce, Türkiye

Jeoloji Mühendisliği Dergisi, vol.40, pp.103-121, 2016 (Other Refereed National Journals)

Volkanik Küllerin ve Mineral Tozların Çevre ve İnsan Sağlığına Etkisi

Tübitak Bilim ve Teknik Dergisi, vol.46, no.550, pp.48-49, 2013 (Other Refereed National Journals)

Bazı Jeojenik Kirleticilerin Canlı Sağlığına Erkisi

Mavi Gezegen, no.17, pp.9-14, 2012 (Other Refereed National Journals)

Effect of Talus Deposit Excavations on Hidrogeochemical Characteristics of Kuvars Spring Water. Maltepe,İstanbul,Turkey

Journal of Water Resources and Protection, no.4, pp.294-306, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Effect of Talus Deposit Excavations on Hydrogeochemical Characteristics of Kuvars Spring Water, Maltepe, Istanbul, Turkey

Journal of Water Resource and Protection, vol.4, pp.294-306, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Jeojenik Kirleticilerin Canlı Sağlığına Etkisi,Mavi Gezegen,Ankara,2012

Mavi Gezegen, no.17, pp.6-12, 2012 (Other Refereed National Journals)

Quality of bottled waters in Turkey

Journal of Nepal Geological Society, vol.Vol. 35,, pp.37-40, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Küçükçekmece Gölü Su Toplama Havzasının Çevre Jeolojisi ve Çevre Sorunlarının Önlenmesi

Jeoloji Mühendisliği, no.53, pp.22-28, 1998 (Other Refereed National Journals)

Kargı Çayı (Fethiye / Muğla) Sedimentlerinin İnşaat Sektöründe Kullanılabilirliği

İstanbul Yerbilimleri Dergisi, vol.10, pp.39-45, 1997 (National Refreed University Journal)

Termomineral Su Kaynakları Şifa Dağıtır mı?

Tübitak Bilim ve Teknik Dergisi,, vol.29, no.343, pp.96-98, 1997 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Kuzuluk (Akyazı) Termomineral Kaynağı Çevresinin Ayrıntılı Jeolojisi ve İlişkili Hidrotermal Anomalileri

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ, no.49, pp.81-89, 1996 (Other Refereed National Journals)

Marmara Bölgesi Termomineral Kaynaklarının Hidrojeokimyası

İstanbul Yerbilimleri Dergisi, vol.9, pp.33-43, 1995 (National Refreed University Journal)

İyidere Havzası (Rize) Dere Sedimentlerinin Zr-Ti Potansiyelinin Belirlenmesi

İstanbul Yerbilimleri Dergisi, vol.9, pp.45-55, 1995 (National Refreed University Journal)

Marmara Bölgesi Termomineral Kaynaklarının İçilebilirliği ve İnsan Sağlığına Etkisi

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ, no.47, pp.21-27, 1995 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Büyükmelen Çayı’nın Hidrojeokimyası ve Su Kalitesi

İstanbul’un Su Politikası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 04 June 2008, vol.1, no.1, pp.18-34

Şişe Suları ve İstanbul’da Tüketilen Kocakoyak Havzası (Hendek/Sakarya) Kaynaklı Damacana Sular

İstanbul’un Su Politikası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 04 June 2008, pp.135-154

Küçükçekmece Gölü Su Toplama Havzasında Akarsu ve Göl Suyu Ağır Metal İçeriği

Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 1 - 04 February 2001, pp.1-10

Water Pollution in Küçükçekmece Lake Drainage Basin, İstanbul, Turkey

International Symposium on Engineering Geology and Naturel Disasters with Emphasis on Asia, Nepal, 1 - 04 September 1999, pp.135

İyidere Havzası (Rize) Dere Sedimentlerindeki Zr-Ti Verilerinin Jeoistatistiksel Değerlendirmesi

Türkiye Cumhuriyeti’nin 75. Yılında Fırat Üniversitesinde Jeoloji Mühendisliği Eğitiminin 20. Yılı Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 1 - 04 May 1998, vol.1, no.1, pp.103

579 Üriner Sistem Taşı XRD Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 1 - 04 February 1993, pp.50-54

Kemerburgaz-Bahçeköy-Gümüşdere-Çiftalan (İstanbul) Bölgesinin Jeolojisi ve Kil Mineralojisi

Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 1 - 04 February 1993, pp.55-62

Books & Book Chapters

Tıbbi Jeoloji

İstanbul Üniversitesi Basım Ve Yayınevi Müdürlüğü, İstanbul, 2012

HİDROJEOKİMYA

İstanbul Üniversitesi Basım Ve Yayınevi Müdürlüğü, İstanbul, 2005

Expert Reports

Other Publications