Prof.Dr.

Hüseyin ÖZTÜRK


Mühendislik Fakültesi

Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Maden Yatakları - Jeokimya Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

1987 - 1991

1987 - 1991

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Türkiye

1985 - 1987

1985 - 1987

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

1981 - 1985

1981 - 1985

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Müh Fakültesi, Jeoloji Müh., Türkiye

Yaptığı Tezler

1991

1991

Doktora

Divriği Maden Provensinin Oluşumu ve Kökensel Yorumu

İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Müh. Abd

1987

1987

Yüksek Lisans

Akdağ-Divriği(Sivas) Yöresinin Jeolojik ve Petrografik İncelenmesi

İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Müh. Abd

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

1995

1995

Özel Koruma Alanı ve Kıyı Yönetimi

Eğitim Yönetimi ve Planlama

WWF- Trieste universitesi

Araştırma Alanları

Jeoloji Mühendisliği , Maden Yatakları-Jeokimya, Maden Yatakları, Endüstriyel Hammaddeler , Maden Arama Jeolojisi, Metalik Maden Yatakları, Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2005 - Devam Ediyor

2005 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği

Yönetimsel Görevler

2006 - 2009

2006 - 2009

MYO Müdürü

İstanbul Üniversitesi

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Formation and genesis of Paleozoic sediment-hosted barite deposits in Turkey

Cansu Z. , Öztürk H.

Ore Geology Reviews, cilt.103700, ss.1-16, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

2016

2016

Geochemical characteristics of iron ore deposits in central eastern Turkey: an approach to their genesis

Ozturk H. , Kasapci C. , Cansu Z. , Hanilci N.

International Geology Review, cilt.58, ss.1673-1690, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2011

2011

Geochemical/isotopic evolution of Pb-Zn deposits in the Central and Eastern Taurides, Turkey

Hanilci N. , Ozturk H.

INTERNATIONAL GEOLOGY REVIEW, cilt.53, ss.1478-1507, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2009

2009

Tectonically induced coastal uplift mechanism of Gokceada Island, Northern Aegean Sea, Turkey

Koral H. , Ozturk H. , Hanilci N.

QUATERNARY INTERNATIONAL, cilt.197, ss.43-54, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2009

2009

METALLOGENIC EVALUATION OF TURKEY: IMPLICATIONS FOR TIN SOURCES OF BRONZE AGE IN ANATOLIA

Ozturk H. , Hanilci N.

TUBA-AR-TURKISH ACADEMY OF SCIENCES JOURNAL OF ARCHAEOLOGY, cilt.12, ss.105-116, 2009 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

2005

2005

Metropolitan development on drought history of the Tuzla Lake, Istanbul, Turkey

Ozturk H.

JOURNAL OF COASTAL RESEARCH, cilt.21, ss.255-262, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2002

2002

Genesis of the Dogankuzu and mortas Bauxite deposits, Taurides, Turkey: Separation of Al, Fe, and Mn and implications for passive margin metallogeny

ÖZTÜRK H. , Hein J. R. , HANİLÇİ N.

ECONOMIC GEOLOGY AND THE BULLETIN OF THE SOCIETY OF ECONOMIC GEOLOGISTS, cilt.97, no.1, ss.1063-1077, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

1997

1997

Manganese deposits in turkey: Distribution, types and tectonic setting

Ozturk H.

ORE GEOLOGY REVIEWS, cilt.12, ss.187-203, 1997 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

1997

1997

Mineralogy and stable isotopes of black shale-hosted manganese ores, southwestern Taurides, Turkey

Ozturk H. , Hein J. R.

ECONOMIC GEOLOGY AND THE BULLETIN OF THE SOCIETY OF ECONOMIC GEOLOGISTS, cilt.92, ss.733-744, 1997 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Türkiye’nin nadir yer element (NYE) kaynakları: Özelliklerine ve kökenlerine genel bir bakış

ÖZTÜRK H. , HANİLÇİ N., ALTUNCU S. , KASAPÇI C.

Maden Tetkik ve Arama Dergisi, ss.129-143, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Rare earth element (REE) resources of Turkey: An overview of their characteristics and origin

ÖZTÜRK H. , HANİLÇİ N. , Altuncu S., KASAPÇI C.

BULLETIN OF THE MINERAL RESEARCH AND EXPLORATION, cilt.159, ss.129-143, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

2017

2017

Amalgamation and Small-Scale Gold Mining at Ancient Sardis, Turkey

BROOKS W. E. , ÖZTÜRK H. , CANSU Z.

Archaeologial Discovery, cilt.5, ss.42-59, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

Aladağlar- Zamantı ( Doğu Toroslar ) Bölgesinde Mississippi Vadisi Tipi (MVT) Zn - Pb Yatakları: Ayraklıve Denizovası Zn - Pb Yatakları, Türkiye

HANİLÇİ N. , ÖZTÜRK H.

İstanbul Yerbilimleri Dergisi (E.A:İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yerbilimleri Dergisi), cilt.18, ss.23-43, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1998

1998

Carbonate Replacement Type Manganese Ore Formation during the Oligocene Anoxia, Binkılıç Manganese Deposit, Thrace Basin , Turkey

ÖZTÜRK H.

İstanbul Yerbilimleri Dergisi (E.A:İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yerbilimleri Dergisi), ss.1-11, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1998

1998

Binkılıç Manganez Yatağında Cevher Yapısı İncelemeleri

ÖZTÜRK H.

Türkiye Jeoloji Bülteni, ss.25-30, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1998

1998

Beykoz (İstanbul- Türkiye) Civarının Jeolojisi ve İstanbul Boğazı’nın Gelişimine bir Yaklaşım

ÖZTÜRK H.

İstanbul Yerbilimleri Dergisi (E.A:İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yerbilimleri Dergisi), ss.1-11, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1993

1993

Marmara Denizi Dip Sedimanlarındaki Kararsız Demir Formlarının Dağılımı

ÖZTÜRK H.

Türkiye Jeoloji Bülteni, ss.35-42, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1993

1993

Akalan (İstanbul) Kuvars Kumu Yatağında Asidik Yeraltısuyu Hareketine Bağlı Yerinde Yıkanma Olgusu

ÖZTÜRK H.

İstanbul Yerbilimleri Dergisi (E.A:İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yerbilimleri Dergisi), cilt.8, ss.79-87, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1993

1993

Türkiye Manganez Yatakları, Oluşumları ve Tipleri

ÖZTÜRK H.

Jeoloji Mühendisliği Dergisi, no.43, ss.24-33, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1993

1993

Koçali Karmaşığının Konak Formasyonu İçindeki Manganez Nodüllerinin Özellikleri ve Oluşumu, Adıyaman, Türkiye

ÖZTÜRK H.

Türkiye Jeoloji Bülteni, ss.159-169, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1991

1991

Sivas-Divriği-Taşlıtepe Demir Plaserinin Oluşumu Üzerine bir Görüş

ÖZTÜRK H.

Maden Tetkik ve Arama Dergisi, no.113, ss.113-139, 1991 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

0

0

Jeoloji ve Sıvı Kapanım Bulguları Işığında Arapuçan Dere (Yenice – Çanakkale) Pb-Zn-Cu Yatağının Oluşumu

KASAPÇI C. , ÖZTÜRK H. , HANİLÇİ N. , AYSAL N.

Türkiye Kurşun-Çinko Yataklarının Jeolojisi, Madenciliği ve Mevcut Sorunları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, ss.100

2019

2019

Turizmle Kalkınma Perspektifiyle Beykozun Bütüncül Kıyı Planlaması

ÖZTÜRK H. , ÖZTÜRK İ. D.

Beykoz Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 6 - 08 Aralık 2019, ss.37

2019

2019

Sulphur and lead isotope characteristics of Hakkari Zn-Pb province, SE Turkey: implications for ore genesis

HANİLÇİ N. , ÖZTÜRK H. , Banks D. A.

15th SGA Biennial Meeting on Life with Ore Deposits on Earth, Glasgow, İngiltere, 27 - 30 Ağustos 2019, ss.222-224 identifier

2018

2018

Sr, S, Pb, O, H Isotopic Approach to the Formation of Turkey’s Barite Deposit

CANSU Z. , ÖZTÜRK H.

8th Geochemistry Symposium, Antalya, Türkiye, 2 - 06 Mayıs 2018, ss.319-320

2018

2018

Rare Earth Element Resources of Turkey: An Overview of Their Formation Types.

Öztürk H. , Hanilçi N. , Altuncu S., Kasapçı C.

8. Jeokimya Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 2 - 06 Mayıs 2018, ss.202-203

2018

2018

Kızılcaören REE-F-Ba- Th Yatağının Cevher Tipleri ve Oluşum İşlemleri, Türkiye

ÖZTÜRK H. , Altuncu S., HANİLÇİ N., KASAPÇI C. , CANSU Z.

71. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 23 - 27 Nisan 2018, ss.69-70

2017

2017

Amalgamation and Small-Scale Gold Mining at Ancient Sardis, Turkey

BROOKS W. E. , ÖZTÜRK H. , CANSU Z.

Öztunalı 2017 International Symposium on Geoarchaeology, Ancient Mining and Metallurgy, İstanbul, Türkiye, 1 - 05 Kasım 2017, ss.10

2017

2017

Threats on Slag Heaps of Ancient Turkey: Importance of Their Conservation

ÖZTÜRK H. , HANİLÇİ N., KASAPÇI C. , CANSU Z. , Demiryürek E., Dönmez C.

’Öztunalı 2017 International Symposium on Geoarchaeology, Ancient Mining and Metallurgy, İstanbul, Türkiye, 1 - 05 Kasım 2017, ss.22

2017

2017

WAS GÖL TEPE (ÇAMARDI-NİĞDE, TURKEY) TIN OR GOLD PROCESSING SITE: A SOIL GEOCHEMISTRY STUDY

HANİLÇİ N. , ÖZTÜRK H. , ALTUNCU S.

’Öztunalı 2017 International Symposium on Geoarchaeology, Ancient Mining and Metallurgy, 1st-5th November, Istanbul, Turkey’, İstanbul, Türkiye, 1 - 05 Kasım 2017, cilt.1, no.1, ss.15

2017

2017

THE ORE STRUCTURES AND TYPES OF THE KIZILCAÖREN REES-F-BA-TH DEPOSIT: IMPLICATIONS FOR THE CARBONATITE ORE INJECTIONS

ÖZTÜRK H. , CANSU Z. , ÖZBAŞ F. , Hepvidinli B.

International Workshop on Subduction Related Ore Deposits, Trabzon, Türkiye, 23 - 26 Eylül 2017, ss.27

2017

2017

Passive Margin Economic Mineral Deposits of Southeastern Anatolia, Turkey: Deposit Types and Trace Element Constraints

ÖZTÜRK H. , HANİLÇİ N.

International Workshop on Subduction Related Ore Deposits, Trabzon, Türkiye, 23 - 26 Eylül 2017, ss.26

2017

2017

GEOCHEMISTRY OF RARE EARTH ELEMENT SOURCE ROCKS IN TURKEY

ÖZTÜRK H. , HANİLÇİ N. , CANSU Z. , ALTUNCU S. , KURŞUN ÜNVER İ. , KASAPÇI C. , et al.

International Workshop on Subduction Related Ore Deposits, Trabzon, Türkiye, 23 - 26 Eylül 2017, ss.28

2017

2017

PASSIVE MARGIN ECONOMIC MINERAL DEPOSISTS OF THE SOUTHERN ANATOLIA, TURKEY: DEPOSİT TYPES AND TRACE ELEMENT CONSTRAINTS

ÖZTÜRK H. , HANİLÇİ N.

International Workshop on Subduction Related Ore Deposits, Trabzon, Türkiye, 23 - 26 Eylül 2017, ss.26

2017

2017

Geochemical stratigraphy of the Karakaya non-sulphide Zn-Pb deposit, Hakkari, SE Turkey

HANİLÇİ N. , ÖZTÜRK H. , Banks D. A.

14th SGA Biennial Meeting, Quebec, Kanada, 20 - 23 Ağustos 2017, cilt.2, ss.669-671

2017

2017

GD ANADOLU PASİF KITA KENARI SEDİMENTLERİ İÇİNDEKİ MADEN YATAKLARININ TEKTONOSTRATİGRAFİK KONUMU, TÜRKİYE

HANİLÇİ N. , ÖZTÜRK H. , ÖZBAŞ F.

Ç.Ü. JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 40. YIL JEOLOJİ SEMPOZYUMU, Adana, Türkiye, 3 - 06 Mayıs 2017, ss.90

2017

2017

TÜRKİYE FLUORİT-REE YATAKLARININ JEOKİMYASAL VE MİKROTERMOMETRİK ÖZELLİKLERİ

ÖZTÜRK H. , ALTUNCU S. , KASAPÇI C. , HANİLÇİ N.

Uluslarası Katılımlı Çukurova Universitesi 40. Yıl Sempozyumu, Adana, Türkiye, 3 - 06 Mayıs 2017, ss.86-87

2017

2017

GEOLOGICAL AND GEOCHEMICAL APPROACH FOR THE FORMATION AND GENESIS OF THE BARITE DEPOSISTS OF TURKEY

CANSU Z. , ÖZTÜRK H.

Ç.Ü. JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 40. YIL JEOLOJİ SEMPOZYUMU, Adana, Türkiye, 3 - 06 Mayıs 2017, ss.99

2017

2017

KOMŞU İKİ HAVZA VE TRİHALOMETAN (THM) AÇISINDAN FARKLI İKİ SU: THM OLUŞUMUNA BİYOJEOKİMYASAL BİR YAKLAŞIM, İSTANBUL, TÜRKİYE

ÖZTÜRK H. , GÜNEYSU S. , ÖZBAŞ F. , CANSU Z.

Ç.Ü. JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 40. YIL JEOLOJİ SEMPOZYUMU, Adana, Türkiye, 3 - 06 Mayıs 2017, ss.204

2017

2017

GEOCHEMICAL AND MICROTHERMOMETRIC FEATURES OF THE TURKISH FLUORITE-REES DEPOSITS

ÖZTÜRK H. , Altuncu S. , KASAPÇI C. , HANİLÇİ N.

Ç.Ü. JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 40. YIL JEOLOJİ SEMPOZYUMU, Adana, Türkiye, 3 - 06 Mayıs 2017, ss.87

2016

2016

Mercury and Small-Scale Gold Mining at Ancient Sardis, Turkey

BROOKS W. E. , ÖZTÜRK H. , CANSU Z.

GSA Annual Meeting in Denver, Colorado, USA-2016, Denver, Amerika Birleşik Devletleri, 25 - 26 Eylül 2016, ss.147

2016

2016

Causes for Variation and Seasonality of Trihalomethanes in Two Adjacent Water Reservoirs in İstanbul

GÜNEYSU S. , ÖZTÜRK H.

International Journal of Arts and Sciences, Wien, Avusturya, 17 - 21 Nisan 2016, cilt.09, no.3, ss.243-246

2015

2015

Kavak (Eskişehir) ve Gökarık (Burdur) Kromit Yataklarının Jeolojisi, Mineral Kimyası ve Pge İçerikleri Açısından Karşılaştırmalı İncelemesi

KASAPÇI C. , ÖZTÜRK H.

İstanbul Üniversitesi'nde Jeoloji'nin 100. Yılı Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Ekim 2015, ss.139-140

2015

2015

Türkiye’nin Fluorit ve Fluorit+Nadir Toprak Elementleri (NTE) Yataklarındaki NTE’lerin Karşılaştırmalı Analizi

ALTUNCU S. , ÖZTÜRK H.

İstanbul Üniversitesi'nde Jeolojinin 100. Yılı Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Ekim 2015, ss.141-142

2015

2015

İç Anadolu Bölgesi Demir Yataklarının Kökenlerine Jeokimyasal Bir Yaklaşım

ÖZTÜRK H. , EMRE H. , HANİLÇİ N., KASAPÇI C. , CANSU Z. , ALTUNCU S.

İstanbul Üniversitesi'nde Jeolojinin 100. Yılı Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Ekim 2015, cilt.1, ss.133-134

2015

2015

Magmatism veMetallogeny of the Western Anatolia, Turkey, associated with Subduction Rollback and Trench Retreat: A Comparison with The Basin and Range Province, USA-MEXICO

ÖZTÜRK H.

Alkaline Magmatism of the Earth and Related Strategic Metal Deposits, Apatity, RUSYA, pp.30-31, Apatıty, Rusya, 7 - 14 Ağustos 2015, no.1, ss.30-31

2015

2015

Geochemistry of the Basanite Dyke Swarms, South Anatolia (Kahramanmaraş/Turkey)

CANSU Z. , ÖZTÜRK H.

Alkaline Magmatism of the Earth and Related Strategic Metal Deposits, Apatity, Rusya, 7 - 14 Ağustos 2015, ss.30-31

2014

2014

Geochemical Features of Alkaline Magmatism Related Fluorite Deposits of Turkey

Altuncu S. , ÖZTÜRK H.

30th International Conference on 'Ore Potencial of Alkaline, Kimberlite and Carbonatite Magmatism', Antalya, Türkiye, 29 Eylül - 02 Ekim 2014, ss.4-5

2014

2014

K-Ar and SEM Results of the Alkaline Porphyritic Stocks in the Şekeroba Barite Deposit, Kahramanmaraş, Turkey

ÖZTÜRK H. , CANSU Z. , Nikiforov A. E. , Zhukovsky V. M.

30th International Conference on 'Ore Potencial of Alkaline, Kimberlite and Carbonatite Magmatism', Antalya, Türkiye, 29 Eylül - 02 Ekim 2014, cilt.1, ss.126

2014

2014

Kızılcaören Ore and Carbonatite- Bearing Complex: Formation Time, Mıneralogy and Sr-Nd Isotope Geochemistry of the Rocks (Northwestern Anatolia, Turkey)

Nikiforov A. V. , ÖZTÜRK H. , Altuncu S. , Lebedev V. A.

30th International Conference on 'Ore Potencial of Alkaline, Kimberlite and Carbonatite Magmatism', Antalya, Türkiye, 29 Eylül - 02 Ekim 2014, ss.122-123

2013

2013

Preliminary Fluid Inclusion and S Isotope Data of the Şekeroba Barite, Kahramanmaraş, Turkey

CANSU Z. , ÖZTÜRK H. , EMRE H.

ECROFİ-XXII European Current Research On Fluid Inclusion, Antalya, Türkiye, 4 - 09 Haziran 2013, ss.175-176

2013

2013

Fluid Inclusion Characteristics of Turkey Fluorite Deposits.

ALTUNCU S. , HANİLÇİ N. , ÖZTÜRK H.

ECROFI XXII, Antalya, Türkiye, 4 - 09 Haziran 2013, cilt.1, no.1, ss.160-161

2012

2012

Geology and Mineralogy of the Chromite Deposits in the Orhaneli and Kavak Regions, NW Anatolia, Turkey

KASAPÇI C. , ÖZTÜRK H.

Ophiolites and Related Ore and Industrial Minerals Workshop, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2012, ss.30

2012

2012

Mühendislik Projelerinde Yapılaşma Kaynaklı Sel Tehditi; Marmaray-Halkalı İstasyonu

ÖZTÜRK H.

Jeolojik Ortam ve Çevresel Etkileri Açısından İstanbul’un Büyük Mühendislik Projeleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Ocak 2012, ss.26

2008

2008

Modes of tectonics in Gökçeada Island, northern Aegean Sea, Turkey

KORAL H. , ÖZTÜRK H. , HANİLÇİ N.

The 33th International Geological Congress, Oslo, Norveç, 20 - 26 Ekim 2008, ss.225

2008

2008

Modes of active tectonics in Gokceada island, northern Aegean Sea

KORAL H. , ÖZTÜRK H. , HANİLÇİ N.

International Geological Congress, Norveç, 1 - 04 Ağustos 2008, ss.16

2008

2008

Ömerli, Terkos ve Büyükçekmece baraj suylarının ve Bunlardan Beslenen Musluk Sularının İyon İçeriği Açısından Değerlendirilmesi

ÖZTÜRK H.

İstanbul’ un Su Politikası Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2008, ss.100-118

2008

2008

Bakırköy Çevresinin Yeraltısuyu : Hem doğal kaynak Hem de Deprem Şiddetini Arttırıcı Bir Unsur Olarak Önemi

ÖZTÜRK H.

İstanbul’ un Su Politikası Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2008, ss.35-43

2008

2008

Aladağlar-Zamantı (Kayseri) Bölgesi Zn-Pb Yataklarının Jeolojisi ve Oluşumu

HANİLÇİ N. , ÖZTÜRK H.

Türkiye Kurşun-Çinko Yataklarının Jeolojisi Madenciliği ve Mevcut Sorunları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2008, ss.184-199

2008

2008

Jeoloji ve Sıvı Kapanım Bulguları Işığında Arapuçan Dere (Yenice–Çanakkale) Pb-Zn-Cu Yatağının Oluşumu

KASAPÇI C. , ÖZTÜRK H. , HANİLÇİ N., AYSAL N.

Türkiye Kurşun-Çinko Yataklarının Jeolojisi Madenciliği ve Mevcut Sorunları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2008, ss.100-118

2008

2008

Orta Karadeniz Bölgesi (Giresun-Ordu)Damar Tipi Zn-Pb+Cu Yataklarının Jeolojik Özellikleri ve Oluşumları

DEMİRYÜREK E., EMRE H. , ÖZTÜRK H. , HANİLÇİ N. , KASAPÇI C.

Türkiye Kurşun-Çinko Yataklarının Jeolojisi, Madenciliği ve Mevcut Sorunları Bildiriler Kitabı, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Ocak 2008, cilt.1, no.1, ss.309-324

2007

2007

Modes Of Tectonics in Gokceada Island, Northern Aegean Sea: Implications For The North

KORAL H. , ÖZTÜRK H. , HANİLÇİ N.

Anatolian Fault. Rapp. Comm. int. Mer Médit, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2007, no.38, ss.101

2007

2007

Hakkari Bölgesi Zn-Pb Yatakları: Jeolojisi, Özellikleri ve Oluşumuna Ait İlk Bulgular

HANİLÇİ N. , ÖZTÜRK H.

Türkiye Kurşun-Çinko Yataklarının Jeolojisi Madenciliği ve Mevcut Sorunları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2007, ss.244-264

2005

2005

Taçin (Bünyan-Kayseri) Demir Yatağının Jeolojisi ve Oluşumu

HANİLÇİ N. , ÖZTÜRK H.

Türkiye Demir Yatakları Jeolojisi Madenciliği ve Mevcut Sorunları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2005, ss.126-141

2005

2005

Divriği Bölgesi Demir Yataklarının Yan Kaya Özellikleri

ÖZTÜRK H. , HANİLÇİ N. , KASAPÇI C.

Türkiye Demir Yatakları Jeolojisi Madenciliği ve Mevcut Sorunları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2005, ss.74-84

2005

2005

Taşlıtepe Plaser Demir Yatağının Cevher Niteliği ve Madenciliği

ÖZTÜRK H. , HANİLÇİ N. , KASAPÇI C.

Türkiye Demir Yatakları Jeolojisi Madenciliği ve Mevcut Sorunları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2005, ss.348-358

2005

2005

Türkiye Manganez Yataklarının Oluşumları ve Demir Manganez Ayrımlaşmasının Ulukent ve Binkılıç Mn Yataklarında İncelenmesi, Türkiye

ÖZTÜRK H.

Türkiye Demir Yatakları Jeolojisi Madenciliği ve Mevcut Sorunları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2005, ss.261-272

2005

2005

Cehennem Dere (Gönen – Balıkesir) Pb-Zn Yatağının Oluşumunda Etkin Olan Çözeltilerin Niteliği

KASAPÇI C. , ÖZTÜRK H. , HANİLÇİ N.

59. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı, Ankara, Türkiye, 20 - 24 Mart 2005, ss.133-134

2004

2004

The Origin of the Ooides of the Cleopatra Beach of Sedir Island , Aegean Sea, Turkey

ÖZTÜRK H.

37 th CIESM Congress,Barcelona,Congress Proceedings, İspanya, 1 - 04 Temmuz 2004, no.37, ss.62

2004

2004

Van Gölü Bahar Dönemi Hidrografisi ve Göl Suyu Homojenizasyonuna Ait Bulgular

ÖZTÜRK H.

Ulusal Su Günleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2004, ss.205-219

2003

2003

Büyükçekmece Gölü Havzasında Su - Kaya Etkileşimi ve İyon Yükleniminin Halk Sağlığı Açısından Analizi

ÖZTÜRK H.

Mühendislik Bilimleri Genç Araştırmacılar I.Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2003, ss.130

2002

2002

Van Gölü’nde Güncel Karbonat Çökelim Mekanizması, Türkiye

ÖZTÜRK H.

Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2002, ss.205-219

2002

2002

Tuzla Gölü’nün Kuruma Süreci, İstanbul, Türkiye

ÖZTÜRK H. , HANİLÇİ N.

55. TJK, Ankara, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2002, ss.231

2001

2001

Jeolojik Kıta Sahanlığının Belirlenmesindeki Formülasyonlar

ÖZTÜRK H.

Ege Kıta Sahanlığı ve İlişkili Sorunlar Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2001, ss.205-219

2000

2000

Mining activities in the watershed area of the Sea of Marmara and their affects on the subsurface water and marine environment

EMRE H. , ÖZTÜRK H.

Symposium of Marmara Sea-Bakırköy/İstanbul, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2000, cilt.1, no.1, ss.274-283

0

0

17 Ağustos Körfez Depremi ve Gölcük Havzasında Su Hareketleri

ÖZTÜRK H. , KORAL H.

Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı, İstanbul, Türkiye, ss.122-125

1998

1998

Karbonatlar içinde tektonik kontrollü cevherleşmelere bir örnek: Taçin demir Yatağı, Orta Toroslar, Türkiye

HANİLÇİ N. , ÖZTÜRK H.

Türkiye Cumhuriyetinin 75. Yılında Fırat Üniversitesinde Jeoloji Mühendisliği Eğitiminin 20. Yılı Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 1998, ss.82-83

1998

1998

Karbonatlar içinde tektonik kontrollü cevherleşmelere bir örnek: Taçin Demir Yatağı, Orta Toroslar, Türkiye,

Hanilçi N. , Öztürk H.

20th Geological Symposium of the Fırat University, Elazığ, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 1998, ss.82-83

1998

1998

Divriği ve Civarının Temel Stratigrafisi ve Yay Ardı Havza Gelişimi

ÖZTÜRK H.

44. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI, Ankara, Türkiye, 1 - 04 Nisan 1998, ss.71

1998

1998

The stable isotope study of the bauxite deposits in the Seydişehir area and paleo environmantel approach,Central Taurides,TURKEY

ÖZTÜRK H. , HANİLÇİ N.

11th Engineering weeks, on Earth Sciences, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Nisan 1998, cilt.20, ss.69

1995

1995

The Umber-Hosted Çevretepe and Dokuztekne Ferromanganese Deposits

ÖZTÜRK H.

IGCP 318 International FieldWorkshop, Türkiye, 1 - 04 Haziran 1995, cilt.1, no.1, ss.21-27

1993

1993

Divriği Demir Yatakları Üzerinde Genç Tektonizma Etkileri ve Sonuçları.

ÖZTÜRK H. , ÖZTUNALI H.

Türkiye Jeoloji Kurultayı, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Nisan 1993, no.8, ss.97-106

1991

1991

Divriği ve Civarının Temel Stratigrafisi ve Yay Ardı Havza Gelişimi

ÖZTÜRK H.

44. TJK, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Nisan 1991, ss.71

1989

1989

Divriği - Akdağ Demir Yatağının Jeolojisi ve Oluşumu

ÖZTÜRK H.

43.TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI, Ankara, Türkiye, 1 - 04 Nisan 1989, ss.5

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Carbonate-Hosted Pb-Zn Deposits of Turkey

Hanilçi N. , Öztürk H. , Kasapçı C.

Mineral Resources of Turkey, Pirajno,F.,Ünlü,T.,Dönmez,C.,Şahin,M.B., Editör, Springer-Verlag , Amsterdam, ss.497-533, 2019

2019

2019

Manganese Deposits of Turkey

ÖZTÜRK H. , KASAPÇI C. , ÖZBAŞ F.

Mineral Resources of Turkey, Pirajno, F., Ünlü, T., Dönmez, C., Şahin, M.B.,, Editör, Springer-Verlag , Amsterdam, ss.261-281, 2019

Desteklenen Projeler

2014 - 2017

2014 - 2017

Kızılcaören Karbonatit Kompleksinin Oluşumu

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

ÖZTÜRK H. (Yürütücü)

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2010 - 2013

2010 - 2013

TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ

BaşkanDuyurular & Dokümanlar

Cevher Yapı ve Dokuları
Ders Notu
14.05.2019
Örnek ve Tenör Hesaplama
Ders Notu
13.05.2019
ÇEVRE JEOLOJİSİ-vize sonrası
Ders Notu
21.12.2018
Türkiye Metalik Madenleri Boksit-NYE
Ders Notu
21.12.2018
Türkiye Metalik Madenleri Vize Öncesi Ders Notları
Ders Notu
9.11.2018

Şifre tmm18

Tmm toplu.pdf Creative Commons License

Türkiye Metalik Madenleri
Ders Notu
9.11.2018

Demir Makalesi

IGR demir mak .pdf Creative Commons License

ÇEVRE JEOLOJİSİ
Ders Notu
30.10.2018

ARASINAV ÖNCESİ

ŞİFRE CEVJ2018

CEVJ2018.pdf Creative Commons License