Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The impact of parental attitudes toward children with primary headaches

CLINICAL CHILD PSYCHOLOGY AND PSYCHIATRY, cilt.24, ss.767-775, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Optikospinal Multipl Skleroz Klinik Seyir ve İmmünolojik Parametreler

Experimed, cilt.8, ss.47-51, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Value of Interatrial Block for the Prediction of Silent Ischemic Brain Lesions

journal of atrial fibrillation, cilt.3, ss.1-5, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Peripheral Blood Cell Immunophenotypes in Multiple Sclerosis Patients in Remission

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, cilt.2, ss.101-103, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar