Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Study on Decreasing Asthma Attacks and Hospitalization: Discharge Training and Home Monitoring By Nurses

International Journal of Caring Sciences, cilt.13, sa.3, ss.1799-1805, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hemşirelik Öğrencilerinin İletişim Becerilerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

I. Uluslararası IV. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi , Şanlıurfa, Türkiye, 21 Ekim 2017, ss.1

0 -2 Yaş Grubu Çocuğa Sahip Annelerin Emzirme Öz yeterliliği ve Etkileyen Faktörler.

I. Uluslararası IV. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi , Şanlıurfa, Türkiye, 21 Ekim 2017, ss.1

Dahili ve Cerrahi Kliniklerde Yatan Hastaların Hemşirelik Bakımından Memnuniyet Düzeyleri

I. Uluslararası IV. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi , Şanlıurfa, Türkiye, 22 Ekim 2017, ss.1

Hemşirelik Öğrencilerinin Kültürlerarası Duyarlılıklarının İncelenmesİ

I. Uluslararası IV. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi , Şanlıurfa, Türkiye, 21 Ekim 2017, ss.1

Şanlıurfa’da Sokakta Çalışan Çocukların Mevcut Durum Analizi

Farklı Şiddet Boyutları Ve Toplumsal Algı Kongresi,, Kocaeli, Türkiye, 21 Nisan 2017, ss.1

The effect of dıscharge traınıng provıded for parents of chıldren wıth asthma upon the course of dısease

The Second İnternational Home Care Congress,, İstanbul, Türkiye, 22 - 25 Haziran 2016, ss.1