Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Girişimcilik ve Hemşirenin Girişimci Yönü

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.20-21, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Effect of Acupressure on Postoperative Pain: A Systematic Review

WFAS 2019 International Symposium on Acupuncture – Moxibution, Antalya, Türkiye, 14 Kasım - 17 Aralık 2019

Aromaterapinin Ameliyat Sonrası Bulantı Ve Kusmaya Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışmaların Sistematik İncelemesi

3rd International 11th National Congress of Turkish Surgical and Operating Room Nurses, İzmir, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2019, ss.973-974

The Effect of Massage on Postoperative Pain: A Systematic Literature Study of the Randomized Controlled Studies

3rd International 11th National Congress of Turkish Surgical and Operating Room Nurses, İzmir, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2019, ss.890-891

The Effect of Hand Massage After Coronary Artery Bypass Surgery on Pain

3rd International 11th National Congress of Turkish Surgical and Operating Room Nurses, İzmir, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2019, ss.721-722

Body Image And Quality Of Life After Obesity Surgery: A Systematic Literature

3rd International 11th National Congress of Turkish Surgical and Operating Room Nurses, İzmir, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2019, ss.951-952

İştahsızlık-Anoreksi

2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 05 Kasım 2017, ss.916-922

Cerrahi Hemşireliği Eğitiminde Simülasyonun Yeri ve Önemi: Literatür İncelemesi

2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 05 Kasım 2017, ss.589-590

Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi–Türkiye’deki Kullanımı

2. Uluslararası 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 05 Kasım 2017, ss.317-325

Diyabet Tanılı Hastalara Verilen Video Destekli Eğitimin İnsülin Uygulama Becerilerine Etkisi

4. Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar ve Sorunlar Kongresi, İzmir, Türkiye, 16 - 18 Kasım 2016, ss.63

Girişimcilik ve Hemşirenin Girişimci Yönü

4. Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar ve Sorunlar Kongresi, İzmir, Türkiye, 16 - 18 Kasım 2016, ss.43

“İyi Hemşire Kimdir?”: Bir Fenomenolojik Çalışma

14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Kayseri, Türkiye, 22 - 26 Nisan 2015, ss.519

Kitap & Kitap Bölümleri

Yoğun Bakımda Palyatif Bakım

Türkiye Klinikleri Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği-Özel Konular, Özer, N., Editör, Türkiye Klinikleri, Ankara, ss.51-56, 2019