Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2019 - Devam Ediyor Doktora

  İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Türkiye

 • 2017 - 2019 Yüksek Lisans

  İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Türkiye

 • 2012 - 2016 Lisans

  İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2019 Yüksek Lisans

  Koroner Arter Bypass Cerrahisi Sonrası Uygulanan El Masajının Ağrı Üzerine Etkisi

  İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2019Enfeksiyon Avcıları

  Sağlık ve Tıp , 3. Uluslararası 11.Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi

 • 2019Yaratıcı Düşünme ve İnovasyon

  Diğer , İstanbul İşletme Enstitüsü

 • 2019Eğiticinin Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , İstanbul İşletme Enstitüsü

 • 2019Niteliksel Araştırma Yöntemleri

  Diğer , Sağlık için Sosyal Bilimler Derneği/SASBİL

 • 2018El Masajı Teknikleri

  Sağlık ve Tıp , Prof. Dr. Ahmet Hamdi Turgut Türkiye Masaj Enstitüsü

 • 2017AMELİYATHANE AORN 2016-2017 GÜNCELLEMELERİNDE EK KONULAR

  Sağlık ve Tıp , 2. Uluslararası 10.Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi

 • 2017ONKOLOJİK CERRAHİ SONRASI SEMPTOM YÖNETİMİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

  Sağlık ve Tıp , 2. Uluslararası 10.Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi

 • 201613. KADAVRA UYGULAMALI ENDOSKOPİK SİNÜS CERRAHİ KURSU

  Sağlık ve Tıp , Dokuz Eylül Kulak Burun Boğaz AD.