Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

  • 2019 - Devam Ediyor Nöroşirürji Hemşireleri Derneği

    Üye

  • 2018 - Devam Ediyor Üroloji Hemşireleri Derneği

    Üye

  • 2017 - Devam Ediyor Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği

    Üye