Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019 2 nd Transplant Nursing Course

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 3.Uluslararası ve 11.Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2019 2nd Chronic Malignancies Working Party Educational Meeting

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 2. Ulusal Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Eğitim Çalıştayı

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2019 Ameliyathane Hemşireliği Bilgi Güncelleme Sempozyumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 Nöroşirurji Hemşireliği Sempozyumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 İntihal ve Yayın Etiği Çalıştayı

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 Hemşirelik Eğitiminde Simülasyon ve Laboratuvar Uygulamaları

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 Ameliyathane AORN 2016-2017 Güncellemelerinde Ek Konular Kursu

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2017 Onkolojik Cerrahi Sonrası Semptom Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar Kursu

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2017 2.Uluslararası ve 10.Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2017 Cerrahi Hemşireliğinde Lisansüstü Eğitimde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2016 IV.Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Ve Sorunlar Kongresi

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2016 Sağlıklı Büyüyen Çocuk Sempozyumu-Olgularla Pediatri

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2015 9. Ege Pediatri ve 5. Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2015 14.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2014 Diyabet Hemşireliği Farkındalık Oluşturma Kursu

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2013 1.Öhder Bireysel Gelişim Günleri

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

Ödüller

 • Ekim 2019 First prize for masters degree

  3Rd International 11Th National Congress Of Turkish Surgical And Operating Room Nurses