Genel Bilgiler

Biyografi

Jeofizik, sismoloji, sismotektonik, Türkiye/Ege/Kafkasya aktif tektoniği, deprem istasyon ağı dizaynı/kurulması/yönetilmesi, mikro-sismoloji, artçı depremler, gerçek zamanlı depremsellik gözlemleri, telesismik/lokal depremler dalga şekli ters çözümü, moment tensör ters çözümü, deprem kaynak mekanizması, deprem yırtılma modellemesi, tarihsel ve güncel deprem kataloğu oluşturulması ve sürekliliği, istatistiksel sismoloji, kültürel gürültü analizi, çift-farklar yöntemiyle yüksek çözünürlükte deprem lokasyonu belirlenmesi, Coulomb gerilme analizi, yer kabuğu deformasyonu, GPS hız alanı, deprem büyüklüğü belirlemesi ve dönüşüm ilişkileri, paleosismoloji, sismik yansıma, nükleer güç santralı yer lisansı çalışmaları, deprem tehlike analizi.

Kurum Bilgileri

Birim
Mühendislik Fakültesi
Bölüm
Jeofizik Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı
Sismoloji Ana Bilim Dalı

İletişim

E-posta
onur.tan@istanbul.edu.tr
Web Sayfası
https://sites.google.com/site/xonurtan/
İş Telefonu
+90 212 404 0300 Dahili: 43575