General Information

Biography

Jeofizik, sismoloji, sismotektonik, Türkiye/Ege/Kafkasya aktif tektoniği, deprem istasyon ağı dizaynı/kurulması/yönetilmesi, mikro-sismoloji, artçı depremler, gerçek zamanlı depremsellik gözlemleri, telesismik/lokal depremler dalga şekli ters çözümü, moment tensör ters çözümü, deprem kaynak mekanizması, deprem yırtılma modellemesi, tarihsel ve güncel deprem kataloğu oluşturulması ve sürekliliği, istatistiksel sismoloji, kültürel gürültü analizi, çift-farklar yöntemiyle yüksek çözünürlükte deprem lokasyonu belirlenmesi, Coulomb gerilme analizi, yer kabuğu deformasyonu, GPS hız alanı, deprem büyüklüğü belirlemesi ve dönüşüm ilişkileri, paleosismoloji, sismik yansıma, nükleer güç santralı yer lisansı çalışmaları, deprem tehlike analizi.

Institutional Information

Unit
Faculty of Engineering
Department
Department of Geophysical Engineering
Program
Department of Seismology

Contact