Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A comparative study of live load distribution in Skewed Integral and Simply Supported Bridges

KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, cilt.21, sa.3, ss.937-949, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Critical Truck Loading Pattern to Maximize Live Load Effects in Skewed Integral Bridges

STRUCTURAL ENGINEERING INTERNATIONAL, cilt.24, sa.2, ss.265-274, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A new boundary element formulation for wave load analysis

COMPUTATIONAL MECHANICS, cilt.52, sa.4, ss.815-826, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Higher order approximate dynamic models for layered composites

EUROPEAN JOURNAL OF MECHANICS A-SOLIDS, cilt.26, sa.3, ss.418-441, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Basit Mesnetli Köprülerde Hareketli Yük Dağılım Faktörleri Denklemlerinin Yapay Sinir Ağları ile Elde Edilmesi

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.35, sa.3, ss.609-622, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İntegral Köprülerde Hareketli Yükler Altında Üstyapı Özelliklerinin Kazık Kuvvetlerine Etkisi

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlik Fakültesi Dergisi, cilt.32, sa.2, ss.195-206, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Assessment of a Refined Theory for Bilaminated Composites

INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS AND ENGINEERING, İstanbul, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2017, ss.84

A Refined Theory for Periodically Laminated Plates

INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS AND ENGINEERING, İstanbul, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2017, ss.65

Basit Mesnetli Köprülerde Hareketli Yük Analizlerini Kolaylaştıran bir Bilgisayar Programı

Akademik Bili¸sim Konferansları (AB 2017), Aksaray, Türkiye, 8 - 10 Şubat 2017, ss.1-8

Effect of skew angle on live load distribution in integral and simply supported bridges

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016), Adana, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2016, ss.1609-16010

Truck Loading Positions for Maximum Live Load Girder Moment in Skewed Integral Bridges

11th International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering, ICCMSE 2015, Atina, Yunanistan, 20 - 23 Mart 2015, ss.1-5

A Dynamic Theory for Laminated Thermoelastic Composites

3rd International Conference on Material Modelling, Varşova, Polonya, 8 - 11 Eylül 2013, cilt.1, sa.1, ss.296

Effect of Number of Girders on Live Load Distribution Factors for Integral Abutment Bridge Substructures

9th International Congress on Advances in Civil Engineering, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2010, ss.1-8

Transient PressureWaves in Periodically Layered Media

International Symposium on Advances in Earthquake & Structural Engineering, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2007, ss.109-119

A higher order dynamic theory for anisotropic thermoelastic plates

6th European Conference on Structural Dynamics: Eurodyn 2005, Fransa, 1 - 04 Eylül 2005, ss.2193-2197

Evolution of state in a titanium matrix composite under biaxial tension

Proceedings of the Eighth Japan-U.S. Conference on Composite Materials, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 04 Eylül 1998, ss.325-334