Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2017 INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS AND ENGINEERING

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 Akademik Bilişim Konferansları (AB 2017)

  Katılımcı

  Aksaray, Türkiye

 • 2016 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016)

  Katılımcı

  Adana, Türkiye

 • 2015 11th International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering, ICCMSE 2015

  Katılımcı

  Atina, Yunanistan

 • 2013 3rd International Conference on Material Modelling, Varşova, POLONYA, 8-11 Eylül 2013

  Katılımcı

  Varşova, Polonya

 • 2010 9th International Congress on Advances in Civil Engineering, TÜRKİYE, 27-30 September 2010

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2007 International Symposium on Advances in Earthquake & Structural Engineering, TÜRKİYE, 24-26 October 2007

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2005 6th European Conference on Structural Dynamics: Eurodyn 2005 , FRANSA, 4-7 September 2005

  Katılımcı

  Paris, Fransa

 • 1998 Eighth Japan-U.S. Conference on Composite Materials , MA, USA, 24-25 September 1998,

  Katılımcı

  Amerika Birleşik Devletleri

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 16

h-indeksi (WOS): 3