Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Reconstruction of palatal defects with microvascular free tissue transfers: a single center’s experience

4th Congress of Asian Pacific Federation of Societies for Reconstructive Microsurgery, Antalya, Türkiye, 9 - 13 Mayıs 2018

Sigara Dumanının Sıçanlarda Yağ Dokusu Grefti Sağkalımına Etkisinin Deneysel Olarak Araştırılması

TÜRK PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ DERNEĞİ 39.ULUSAL KURULTAYI, Antalya, Türkiye, 11 - 14 Ekim 2017, ss.16

Radyoterapi İle Oluşan Kapsül Kontraktürlerinin Önlenmesinde Otolog Yağ Greftlerinin Etkinliğinin Araştırılması

36. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kurultayı, İstanbul, Türkiye, 29 Ekim - 01 Kasım 2014

Hemorajik şok ve reperfüzyon sonrası oksidatif stres ve siklosporin A’nın etkisi.

1.Ulusal Serbest Radikal ve Antioksidanlar Araştırma Derneği Kongresi, Antalya, Türkiye, 30 Eylül 2000 - 02 Kasım 1997, ss.154

Elektrik yanığı sonrası kan reolojisindeki değişiklikler üzerinde antioksidan tedavinin etkisi

XXI Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi,, Muğla, Türkiye, ss.18

Kontrollü hipotansiyonda biyokimyasal değişiklikler.

TARK’98 XXXII Türk Anestezioloji ve Reaminasyon Kongresi, VI. Yoğun Bakım Kongresi, VI.Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 1998, ss.186

Electrical Injury Dependent Haemoreological Changes in Blood

International Congress on Thrombosis Research, Türkiye, ss.486

Yanıkta N-Asetil Sistein tedavisi ile sıçanların akciğerlerindeki glutatyon seviyelerindeki değişiklikler.

II.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi (Uluslararası katılımlı), İstanbul, Türkiye, 30 - 04 Eylül 1997, ss.175

Sıçan modelinde haşlanma yanığı sonrası uzak organlarda oluşan lipid peroksidasyonu ve buna Siklosporin-A’nın etkisi.

II.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi (Uluslararası katılımlı ), İstanbul, Türkiye, 30 Eylül - 04 Ekim 1997, ss.176

Neutrophil Mediated Lipid Peroxidation and the Effect of FK 506 on Ischemic Injury

The 7th Asian Pacific Congresss of International Confederation for Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, Tayland, ss.136

The Role of Neutrophils and the Effect of FK 506 on Ischemia/ Reperfusion Injury

The 7th Asian Pacific Congresss of International Confederation for Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, Tayland, ss.135

Plasma fatty acid profile in early postburn period of burn patients

Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids, Avusturya, 1 - 04 Mayıs 1996, ss.61

Diyetsel n-3 ve n-9 serisi yağ asidlerinin yanık sonrası immun cevaba etkileri

XII. Ulusal Farmakoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 04 Kasım 1994, cilt.1, ss.8

Kitap & Kitap Bölümleri

Doku Transplantasyonu Biyolojisi ve Plastik Cerrahideki Uygulamaları

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ders Kitabı, Güzel MZ, Editör, İstanbul Üniversitesi Basım Ve Yayınevi Müdürlüğü, İstanbul, ss.17-39, 2011