Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Şehirleri Bekleyen Tehlikeler

Şehir ve Kültür, ss.45, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Şehirlerin iyileştirilmesi (Kentsel Dönüşüm )Nasıl Olmalıdır

Mimar ve Mühendis, sa.65, ss.44-45, 2012 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar