Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

TIGER Temelli Hemşirelik Bilişimi Yetkinlikleri

1. ULUSLARARASI İNOVATİF HEMŞİRELİK KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018, ss.182

TIGER Temelli Hemşirelik Bilişimi Yetkinliklerini Değerlendirme Aracı: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

1. ULUSLARARASI İNOVATİF HEMŞİRELİK KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018, ss.38