Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Precautions taken by nurses about the prevention of Hospital-Acquired Infections in Intensive Care Units

PAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.34, sa.2, ss.399-404, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Sleep and quality of life in people with ileal conduit

SCANDINAVIAN JOURNAL OF UROLOGY, cilt.50, sa.6, ss.472-476, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

How and how much do endoscopy professionals protect themselves against infection?

INTERNATIONAL JOURNAL OF SURGERY, cilt.12, sa.7, ss.720-724, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Inadequate Knowledge Levels of Turkish Male University Students about Testicular Self-Examination

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, cilt.12, sa.4, ss.919-922, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Safety of Personnel Working in Endoscopy Units

AORN Journal, cilt.85, sa.1, 2007 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Determining the Patient Safety Culture of Operating Room Nurses in Turkey.

International Journal of Caring Sciences, cilt.13, sa.1, ss.708-715, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Factors Affecting Surgical Fatigue

INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING SCIENCES, cilt.12, sa.3, ss.1926-1930, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Elektif Ortopedik Cerrahi Girişim Öncesi, Sırası ve Sonrası Hemşirelik Bakımı

Turkiye Klinikleri J Surg Nurs, cilt.3, sa.1, ss.32-37, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gebelikte Uygulanan Gastrointestinal Endoskopik Girişimlerde Hemşirenin Rolü

İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.23, sa.1, ss.83-87, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Religious Worship In Patients With Abdominal Stoma: Praying And Fasting During Ramadan

INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING SCIENCES, cilt.6, sa.3, ss.516-521, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Endoskopi Ekibi İçinde Hemşirenin Sorumlulukları

Endoskopik Laparoskopik & Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi, sa.17, ss.150-156, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Endoskopide Bilinçli Sedasyon ve Hemşirenin Rolü

Turkish Journal of Endoscopic-Laparoscopic & Minimally Invasive Surgery, sa.15, ss.163-169, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Endoskopide Çalışanların Karşı Karşıya Oldukları Riskler ve Korunma Yolları

Turkish Journal of Endoscopic-Laparoscopic & Minimally Invasive Surgery, sa.13, ss.178-181, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Alt Gastrointestinal Sistem Endoskopisinde Hemşirelik Yaklaşımı

Ostomi Dergisi, ss.3-6, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Endoskopik ve Laparoskopik Aletlerin Dezenfeksiyonu/Sterilizasyonu

Turkish Journal of Endoscopic-Laparoscopic&Minimally İnvasive Surgery, sa.11, ss.83-88, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Endoskopi Ünitesinin Tasarımı

İ.Ü.F.N.H.Y.O. Hemşirelik Dergisi, cilt.XIII, sa.51, ss.95-99, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

E R C P ’de Hemşirenin Rolü

End.-Lap. ve Minimal İnvaziv Cerrahi, sa.8, ss.7-10, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gastrointestinal Fleksibl Endoskop Dezenfeksiyonu

Turkish Journal of Endoscopic-Laparoscopic&Minimally İnvasive Surgery, sa.4, ss.155-159, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Roles of Operating Nurses In Providing Safe Position to the Patient and the Precautions They Take

3rd International 11th National Congress of Turkish Surgical and Operating Room Nurses, İzmir, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2019, ss.983-984

The Nurse's Role with a Patient Who Has Phantom Sensation-Phantom Pain

3rd International 11th National Congress of Turkish Surgical and Operating Room Nurses, İzmir, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2019, ss.860

Perioperative Care of Patients with Sepsis

3rd International 11th National Congress of Turkish Surgical and Operating Room Nurses, İzmir, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2019, ss.1105-1112

Investigation of preoperative fasting tıme and preoperative and postoperative well-being of patients

3rd International 11th National Congress of Turkish Surgical and Operating Room Nurses, İzmir, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2019, ss.556-557

Determination of the satisfaction levels of patients who underwent cardiovascular surgery regarding nursing care

3rd International 11th National Congress of Turkish Surgical and Operating Room Nurses, İzmir, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2019, ss.558-559

Body Image And Quality Of Life After Obesity Surgery: A Systematic Literature

3rd International 11th National Congress of Turkish Surgical and Operating Room Nurses, İzmir, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2019, ss.951-952

Use of Black Cumin Oil in Wound Healing

3rd International 11th National Congress of Turkish Surgical and Operating Room Nurses, İzmir, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2019, ss.1136-1138

Diz protezi uygulanan hastalarda müziğin ameliyat sonrası ağrı ve yaşam bulguları üzerine etkisi

V. Uluslar arası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Kasım 2018, ss.1170-1171

Evidence Based Practices / Research Results of Surgical Unit Manager Nurses / Using Obstacles and Proposals

2nd International 10th National Congress of Turkish Surgical and Operating Room Nurses, Antalya, Türkiye, 2 - 05 Kasım 2017, ss.561-562

Derin Ven Trombozu, Pulmoner Emboli

2. Uluslar arası 10. Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 05 Kasım 2017, ss.910-915

Yorgunluk

2. Uluslar arası 10. Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 05 Kasım 2017, ss.923-927

İleostomi ve Kolostomisi Olan Hastaların Uyku Kalitesinin İncelenmesi

XVI. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, IX. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 20 Mayıs 2017, ss.269

Factors Affecting Surgical Fatigue

8th European Operating Room Nurses Association Congress (EORNA) - THE COLOSSUS OF PERIOPERATIVE NURSING, Rodos, Yunanistan, 4 - 07 Mayıs 2017, ss.187

Knowledges and Practices of Operating Room Nurses for Preventing Inadvertent Perioperative Hypothermia

8th European Operating Room Nurses Association Congress (EORNA) - THE COLOSSUS OF PERIOPERATIVE NURSING, Rodos, Yunanistan, 4 - 07 Mayıs 2017, ss.191

Hemşirelik Öğrencilerinin Hemşirelik Tanılarını Algılama Durumlarının Belirlenmesi

16. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (UHOK), İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2017, ss.240

Hemşirelik Öğrencilerinin Etik Karar Verebilme Düzeylerinin İncelenmesi

16. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (UHOK), İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2017, ss.125

Psychosocial Aspect of Bariatric Surgery

IV. Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Manisa, Türkiye, 6 - 09 Kasım 2016, ss.187

The Effect of Musşc in the Surgical Process

IV. Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Manisa, Türkiye, 6 - 09 Kasım 2016, ss.189

Psychosocial Aspects of Amputation

IV. Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Manisa, Türkiye, 6 - 09 Kasım 2016, ss.188

Discharge Education and Home Care after Total Hip Prosthesis

The 2nd International Home Care Congress, İstanbul, Türkiye, 22 - 25 Haziran 2016, ss.40

Aşırı Şişmanlık Cerrahisi

9. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2015, ss.55-61

Cerrahi Hastasında Parenteral Beslenme

9. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Muğla, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2015, ss.608-612

Determining the Perception of Patient Safety Culture Among Operating Room Nurses

7th EORNA Congress Rome 2015 The Art of Perioperative Care: Eternally Evolving, Roma, İtalya, 7 - 10 Mayıs 2015, ss.119

Measures Taken by Operating Room Nurses to Prevent Surgical Site Infections Originating from Operating Rooms

7th EORNA Congress Rome 2015 The Art of Perioperative Care: Eternally Evolving, Roma, İtalya, 7 - 10 Mayıs 2015, ss.86-87

Determine The Attitudes On Productivity Of Nurses Working In The Intensive Care Units

6th EfCCNa Congress 2015, Expanding Horizons of Critical Care Nursing in Europe, Valensiya, İspanya, 29 - 31 Ocak 2015, cilt.Abs Book, ss.107

Meme Kanserinde Sistemik Tedavide Semptom Kontrolü

8. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 21 - 24 Kasım 2013, ss.486-493

Meme Kanserinde Radyoterapi ve Hormon Terapide Bakım

8. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 21 - 24 Kasım 2013, ss.494-499

Ameliyathane uygulamasına çıkan öğrencilerin karşılaştıkları sorunlar

8. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Aydın, Türkiye, 21 - 24 Kasım 2013, ss.404-407

Emotional Responses and Coping Strategies in Cancer Patients

Horatio, European Psychiatric Nursing Congress 2013, İstanbul/ Turkey, İstanbul, Türkiye, 31 Ekim - 02 Kasım 2013, ss.216

Ülseratif Kolitli Hastalarda Görülen Sorunlar ve Hemşirelik Yaklaşımları

XIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi VII.Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 19 Mayıs 2013, ss.289

Kolonoskopi Öncesi Bağırsak Hazırlığı / Temizliği ve Hemşirenin Rolü

XIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi VII.Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 19 Mayıs 2013, ss.289

Alt Gastrointestinal Endoskopik Girişimlerde Hemşirenin Rolü

7. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 5 - 08 Mayıs 2011, ss.358-361

Endoskopik Aletlerin Dekontaminasyonu

7. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 5 - 08 Mayıs 2011, ss.362-364

Türkiye’de endoskopi hemşireliği eğitimi.

VI. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Nevşehir, Türkiye, 22 - 25 Ekim 2008, ss.158

Perkütan endoskopik gastrostomide (PEG) hasta ve ailenin eğitimi

VI. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi “Uluslararası Katılımlı”, Nevşehir, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2008, ss.156

Kitap & Kitap Bölümleri

Hepato-Biliyer Sistem

Hemşireler İçin Bir Bakışta Patofizyoloji, F.Töre, Editör, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.81-89, 2020

Özofagus Tümörleri ve Hemşirelik Bakımı

Gastrointestinal Sistemin Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Yıldız Fındık Ü, Ünver S, Eyi S, Editör, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.33-42, 2019

Afetlerde Özel Grupların Hemşirelik Bakımı

Afet Hemşireliği, Öztekin SD, Editör, Türkiye Klinikleri, Ankara, ss.55-59, 2018

Sindirim Sisteminin (Gastrointestinal Sistem-GİS) Cerrahi Hastalıkları ve Bakımı

Cerrahi Hemşireliği II, Akyolcu N, Kanan N, Aksoy G , Editör, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.155-244, 2018

Ameliyat Sonrası Ağrı ve Yönetimi

Cerrahi Hemşireliği I, Aksoy G., Kanan N., Akyolcu N., Editör, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.367-388, 2017

Günübirlik Cerrahi ve Hemşirelik Bakımı

Cerrahi Hemşireliği I, Aksoy G., Kanan N., Akyolcu N., Editör, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.389-404, 2017

Mide Kanseri

Onkoloji Hemşireliği, Can G, Editör, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.659-667, 2015

Nöroşirürjide Cerrahi Girişim Öncesi, Sırası ve Sonrası Hemşirelik Bakımı

Nöroşirürji Hemşireliği, Öztekin SD, Editör, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.271-282, 2015

Güvenli Tedavinin Sağlanması “Ekstravazasyon”

Onkoloji Hemşireliğinde Kanıttan Uygulamaya - Konsensus 2014, Can G, Editör, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.61-67, 2015

Nazal Konjesyon İçin İlaç Tedavisi

Abrams’ın Klinik İlaç Tedavisi-Hemşireler İçin Akılcı İlaç Uygulamaları (Çeviri Kitap), İyigün E, Taştan S (Çeviri Editörleri), Editör, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, ss.539-552, 2014

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları Yaşam Kalitesini Nasıl Etkiler?

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları, Akçal T, Yamaner S, Hamzaoğlu İ , Editör, Epimat Ofset, İstanbul, ss.329-338, 2012

Diş Hekimliği İle İlgili Uygulamalar

Toplumda İnfeksiyon Kontrolü / Infection Control in the Community (Çeviri Kitap), Anğ Ö (Çeviri Editörü), Editör, Nobel Tıp Kitabevleri Ltd Şti, İstanbul, ss.185-193, 2011

Endoskopi Öncesi, Sırası ve Sonrası Bakım Uygulamaları

Cerrahi Hemşireliği Uygulama Rehberi, Akyolcu N, Aksoy G, Kanan N, Editör, İstanbul Tıp Kitabevi Yayıncılık Ltd Şti, İstanbul, ss.75-80, 2011