Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

 • 2010 - Devam Ediyor Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği

  Üye

 • 2009 - Devam Ediyor Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği

  Üye

 • 2003 - Devam Ediyor Üroloji Hemşireleri Derneği

  Üye

 • 2000 - Devam Ediyor İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Mezunlar Derneği

  Üye

Bilimsel Hakemlikler

 • Haziran 2017 Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Eylül 2016 Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Nisan 2014 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ocak 2009 Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi