Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2019 3. Uluslar arası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2018 16. Cerrahi Hemşireliği Kongresi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2018 Hemşirelik Eğitiminde Simülasyon ve Laboratuvar Uygulamaları Sempozyumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 2. Uluslar arası 10. Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2017 8th European Operating Room Nurses Association Congress (EORNA) - THE COLOSSUS OF PERIOPERATIVE NURSING

  Katılımcı

  Ródos, Yunanistan

 • 2017 1 st International & 4 th National Oncology Nursing Consensus Meeting

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 9. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Muğla, Türkiye

 • 2015 9. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi

  Katılımcı

  Muğla, Türkiye

 • 2015 7th EORNA Congress Rome 2015 The Art of Perioperative Care: Eternally Evolving

  Katılımcı

  Roma, İtalya

 • 2015 VII. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi (Uluslararası katılımlı)

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 Kadın Sağlığını Etkileyen İnfeksiyonlar Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 Kadın Sağlığını Etkileyen İnfeksiyonlar Sempozyumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2014 “Eğiticiler Buluşması, Modül 1: Eğitimde Etkileşim ve Katılımın Güçlendirilmesi” başlıklı eğitici gelişimi programı

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2014 Nöroonkoloji Hemşireliğinde Bilgi Güncelleme Sempozyumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2014 Nöroonkoloji Hemşireliğinde Bilgi Güncelleme Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2014 Onkoloji Hemşireliğinde Kanıttan Eyleme, Konsensus’14

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2014 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, 14. Cerrahi Hemşireliği Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2014 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, 14. Cerrahi Hemşireliği Kongresi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2014 1. Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2014 1. Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2013 Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Tarafından düzenlenen “Hemşirelik Bakım Kursu-1

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2013 Horato, European Psychiatric Nursing Congress

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2013 8. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi (Uluslararası Katılım ile)

  Katılımcı

  Aydın, Türkiye

 • 2013 Acil Bakım Hemşireliği Sertifika Programı

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2013 11. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Muğla, Türkiye

 • 2013 11. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi

  Katılımcı

  Hilton Kongre Merkezi, Türkbükü/Bodrum , Türkiye

 • 2013 XIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi VII.Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi

  Katılımcı

  Gloria Kongre Merkezi/ANTALYA, Türkiye

 • 2013 9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2013 9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi

  Katılımcı

  Maritim Belek Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi, Türkiye

 • 2013 Avrupa Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Günü dolayısıyla gerçekleştirilen bilimsel toplantı

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2013 Fiziksel Değerlendirme / Hasta tanılama Kursu”, Koç Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi (SANERC)

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2012 Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Tarafından düzenlenen “Hemşirelik Bakım Kursu-1”

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2012 SİMMERK-Medikal Simulasyon Uygulayıcı Programı

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2012 2. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi (Uluslararası katılımlı)

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2012 18. Ulusal Cerrahi Kongresi 13. Cerrahi Hemşireliği Kongresi

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2012 "Boşluğu Doldurmak, Kanıttan Eyleme" konulu bilimsel toplantı

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2012 Acil Hemşireliği Sertifika Programı

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2012 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, 13. Cerrahi Hemşireliği Kongresi

  Panelist

  İzmir, Türkiye

 • 2012 Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar

  Katılımcı

  Edirne, Türkiye

 • 2012 Florence Nightingale Bilim Günleri-1: Sağlıkta Bilişim ve Hemşirelik Uygulamalarında Kullanımı

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2011 11. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2011 7. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2011 7. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi

  Panelist

  İzmir, Türkiye

 • 2011 III. Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2011 III.Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2011 10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi (Uluslar arası katılımlı)

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2011 10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2011 10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi (Uluslararası katılımlı)

  Panelist

  İstanbul, Türkiye

 • 2011 III. Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2010 Solunum Sistemi Hastalıklarında Endoskopi Hemşireliği Kursu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2010 Solunum Sistemi Hastalıklarında Endoskopi Hemşireliği Kursu

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2010 21. Ulusal Üroloji Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2010 21. Ulusal Üroloji Kongresi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2010 21.Ulusal Üroloji Kongresi

  Panelist

  İstanbul, Türkiye

 • 2010 17. Ulusal Cerrahi Kongresi

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2010 17. Ulusal Cerrahi Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Ankara, Türkiye

 • 2010 Solunum Sistemi Hastalıklarında Endoskopi Hemşireliği Kursu

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2009 Ulusal Bilinçle Güncel Üroloji

  Katılımcı

  Gaziantep, Türkiye

 • 2009 II. Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2009 Ulusal Bilinçle Güncel Üroloji

  Panelist

  Gaziantep, Türkiye

 • 2009 Ulusal Bilinçle Güncel Üroloji

  Davetli Konuşmacı

  Gaziantep, Türkiye

 • 2009 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2009 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi

  Panelist

  Antalya, Türkiye

 • 2009 XII.Ulusal Kolon ve Rektum Hastalıkları Kongresi

  Panelist

  Antalya, Türkiye

 • 2009 10th European Congress of Trauma and Emergency Surgery

  Panelist

  Antalya, Türkiye

 • 2008 20. Ulusal Üroloji Kongresi/3. Üroloji Hemşireliği Kongresi

  Panelist

  Antalya, Türkiye

 • 2008 Yara Bakımı ve Tedavisi Sempozyumu

  Panelist

  İstanbul, Türkiye

 • 2008 XII. International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2007 2. Ulusal Yara Bakımı Kongresi UYBK’2007 (Uluslararası katılımlı)

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2007 1. Obezite Cerrahisi ve Tedavisi Sempozyumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2007 MIES İstanbul 3. Uluslararası Minimal İnvazif Endokrin Cerrahisi Sempozyumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2007 VI.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi

  Panelist

  Antalya, Türkiye

 • 2007 8.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi

  Panelist

  Antalya, Türkiye

 • 2007 6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Uluslar arası katılımlı)

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2007 Marmara Bölgesi Ameliyathane Hemşireleri Eğitim Seminerleri : “Video Torakoskopik Cerrahide Yeni Teknikler”

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2006 Ameliyathane Hemşireliği Günleri-1

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2006 Mekanik Ventilasyon konulu eğitim programı

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2006 İletişimde Davranış Biçimleri : "Girişkenlik" konulu kurs

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2005 Sixth Congress of The International Federation of Infection Control

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2005 VIII. Meme Hastalıkları Kongresi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2004 Türk Cerrahi Derneği Ulusal Cerrahi Kongresi Laparoskopi ve Endoskopi Hemşireliği Kursu

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2004 Anios Hijyen Günleri Semineri

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2004 Sağlık Araştırmaları İçin Niteliksel Araştırmada Temel İlkeler ve Uygulamalar Kursu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2003 Videoendoskopik Cerrahi Hemşireliği Toplantısı "İnguinal Hernilerde Videoendoskopinin Yeri" konulu konferans

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2003 Onkoloji Hemşireliği Sempozyumu-1

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2003 6. Ulusal Hepato Pankreato Biliyer 5. Avrupa IHPBA Kongresi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2002 Cinsel Fonksiyon Bozukulukları ve İnfertilite Kongresi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 1994 Endoscopy Nurses'Training Course Part 2: "GI Procedures"

  Katılımcı

  Telford, İngiltere

Ödüller

 • Mayıs 2009 Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi Yayın Ödülü

  Kolon ve Rektum Hastalıkları Derneği

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 30

h-indeksi (WOS): 2