Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2017 2023'e Doğru Doğa ve Ormancılık Sempozyumu

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2017 Scientific Excursion to Forestry Faculties in Balkan Countries

  Katılımcı

  Thessaloníki, Yunanistan

 • 2016 5531 Sayılı Meslek Yetki Yasası'nın 10. Yılı Kongresi

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2015 Türkiye Afet Yönetimi Strateji Belgesi Strateji Geliştirme Çalıştayı

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2014 IGLUS (Innovative Governance of Large Urban System) Toplantısı, Bahçeşehir Üniversitesi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2012 5531 Sayılı Kanunu'nun Yükseköğretime Yansımalarının İrdelenmesi ve Hedefler Kongresi

  Katılımcı

  Kastamonu, Türkiye

 • 2012 Yeni Anayasa ve Orman

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2010 COST Action FP0601 Forest Management and the Water Cycle (FORMAN)

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye