Araştırma Alanları

  • Sosyal ve Beşeri Bilimler

  • Hukuk

  • Çevre Hukuku

  • Tarımsal Bilimler

  • Ormancılık

  • Orman Mühendisliği

  • Çevre ve Orman Hukuku

  • Ormancılık Hukuku

  • Orman Suçları

  • Orman Mülkiyeti ve Kadastrosu