Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

An easy method for interpretation of gravity anomalies due to vertical finite lines

ACTA GEOPHYSICA, cilt.64, no.6, ss.2232-2243, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Spatial Variation of Stress Field along the Fault Rupture Zone of the 1999 Izmit Earthquake

EARTH PLANETS AND SPACE, cilt.62, ss.237-256, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2000-2002 Yıllarında Afyon Sultandağ Bölgesindeki Depremlerin (MW=5.8) Etkileşimi

İstanbul Üniv. Müh. Fak. Yerbilimleri Dergisi, cilt.19, ss.101-112, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Isparta Büklümünde Etkin Olan tektonik rejim

KOU Uygulamalı Yerbilimleri, cilt.5, ss.55-62, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Şenkaya (Erzurum) Bölgesinde Etkin Olan Tektonik Rejim

KOU Uygulamalı Yerbilimleri, cilt.5, ss.63-71, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Korinth Körfezi (Yunanistan) Günümüz Gerilme Alanı

İstanbul Üniv. Müh. Fak. Yerbilimleri Dergisi, cilt.17, ss.129-145, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Maraş Üçlü Eklem Bölgesinde Günümüzde Etkin Olan Tektonik Rejim

İstanbul Üniv. Müh. Fak. Yerbilimleri Dergisi, cilt.15, ss.43-55, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Moment Tensor Solutions of The Earthquakes (M?4) Occurred In The Marmara Sea Between 2008-2019

IV. International Earthquake Symposium, Kocaeli, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2019, cilt.1, no.1, ss.111-112

Current Seismicity Between The Prince Islands and Maltepe

IV. International Earthquake Symposium, Kocaeli, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2019, cilt.1, no.1, ss.32-33

Seismicity of Lesvos Island and Its Surroundings and Focal Depth Analysis of 12 June 2017 Mw6.3 Lesvos Earthquake

IV. International Earthquake Symposium, Kocaeli, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2019, cilt.1, no.1, ss.100-101

Coulomb Stress Analysis of the 24 May 2014 Aegean Sea (MW=6.9) Earthquake

International Science and Academic Congress'2018, Konya, Türkiye, 8 - 09 Aralık 2018, cilt.3, no.1, ss.886-889

Seismotectonic Features of the Kahramanmaras City and its Surrounding

International Science and Academic Congress'2018, Konya, Türkiye, 8 - 09 Aralık 2018, cilt.3, no.1, ss.880-885

Seismicity of Mardin City and its Surrounding

UBAK, 2018, Mardin, Türkiye, 9 - 13 Mayıs 2018, cilt.1, no.1, ss.101

Nuclear Energy and Geophysical Science

UBAK, 2018, Mardin, Türkiye, 9 - 13 Mayıs 2018, ss.100-101

ÇANAKKALE-MERKEZ-SARICAELİ BÖLGESİ PALEOHEYELANLARIN JEOFİZİK (ERT) YÖNTEMLERLE GÖRÜNTÜLENMESİ

90 Yılın Ardından İstanbul Üniversitesi'nde Jeofiziğin Serüveni Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2017, ss.77

Defining Faults and Paleogeography in Seismic Images by Flattening

EGU General Assembly 2017, Viyana, Avusturya, 23 - 28 Nisan 2017, cilt.19, no.1831, ss.1

Odak Mekanizması Çözümleri Işığında Hatay İli ve Çevresinin Depremselliği

Genç Yerbilimciler Kongresi, İzmir, Türkiye, 5 - 07 Haziran 2015, ss.68-69

THE GEOARCHEOLOGICAL AND GEOPHYSICAL(GPR) RESEARCH FOR KADIKALESI (ANAIA) ANTIC CITY IN AYDIN, KUSADASI

Symposium on the Application of Geophysics to Engineering and Environmental Problems (SAGEEP) in Austin, Texas, Austin, Amerika Birleşik Devletleri, 22 - 26 Mart 2015, ss.1

GPR measurements conducted in Courtyards of New Palace (Topkapi Palace, Turkey)

Symposium on the Application of Geophysics to Engineering and Environmental Problems (SAGEEP) in Austin, Texas, Austin, Amerika Birleşik Devletleri, 22 - 26 Mart 2015, ss.1

Geophysical Research in the Castle of Savsat, Artvin (Turkey) using Georadar and Magnetic Methods

Symposium on the Application of Geophysics to Engineering and Environmental Problems (SAGEEP) in Austin, Texas, Austin, Amerika Birleşik Devletleri, 22 - 26 Mart 2015, ss.1

ARCHAEOGEOPHYSICS STUDIES IN OLD VAN (Tushpa), WHICH IS CAPITAL CITY OF KINGDOM OF URARTU

Symposium on the Application of Geophysics to Engineering and Environmental Problems (SAGEEP) in Austin, Texas, Austin, Amerika Birleşik Devletleri, 22 - 26 Mart 2015, ss.1

Sinop Balatlar Kilisesi 2013 Yılı Arkeojeofizik Çalısmaları

36. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Gaziantep, Türkiye, 2 - 06 Haziran 2014, ss.20

TLOS ANTİK KENTİ STADİON ALANINDA JEORADAR (GPR) ÇALIŞMALAR

67. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI, Ankara, Türkiye, 14 - 18 Nisan 2014, ss.432-435

GROUND PENETRATING RADAR (GPR) STUDIES AT LETOON AT KUMLUOVA-FETHIYE-MUGLA-TURKEY

Symposium on the Application of Geophysics to Engineering and Environmental Problems 2014, Boston, Amerika Birleşik Devletleri, 16 - 20 Mart 2014, ss.553

THE GPR MEASUREMENTS ON HAGIA SOPHIA'S SURFACES FACING THE NAOS

Symposium on the Application of Geophysics to Engineering and Environmental Problems 2014, Boston, Amerika Birleşik Devletleri, 16 - 20 Mart 2014, ss.558

Effects of 17 August Earthquake (Mw=7.4) and 12 November Earthquake (Mw=7.2) to the Sapanca Lake

7th Congress of the Balkan geophysical Society, Tirana, Arnavutluk, 7 - 10 Ekim 2013, ss.30-34

Enez (Ainos) Antik Kenti Suterazisi Bölgesi 2010 Arkeojeofizik Çalışmaları.

27. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Ve Müzeler Genel Müdürlüğü,, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2012, ss.73-90

Kuşadası-Kadıkalesi (Anaia) Arkeojeofizik Çalışmaları 2010

27. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2012, ss.139-151

Dağlık Kilikia Yerleşim Tarihi ve Epigrafya Araştırmaları 2010

T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 29. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2012, cilt.2, ss.379-388

Sinop Balatlar Kilisesi 2010 Arkeojeofizik Çalışmaları

27. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2012, ss.153-166

Dağlık Kilikia Yerleşim Tarihi ve Epigrafya Araştırmaları 2010.

29. Araştırma Sonuçları Toplantısı 2. Cilt, Malatya, Türkiye, ss.379-388

Enez (Ainos) Antik Kenti Suterazisi Bölgesi 2010 Arkeojeofizik Çalışmaları

27. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Malatya, Türkiye, 23 - 28 Mayıs 2011, ss.15-16

Kuşadası-Kadıkalesi (Anaia) Arkeojeofizik Çalışmaları 2010

27. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Malatya, Türkiye, 23 - 28 Mayıs 2011, ss.139-151

Dağlık Kilikia Yerleşim Tarihi ve Epigrafya Araştırmaları 2010

29. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Malatya, Türkiye, 23 - 28 Mayıs 2011, ss.378-388

Archaeogeophysıcal Studies Conducted On Sinop Mitridates Palace (Balatlar Church)

Japan Geoscience Union Meeting 2011, Chiba, Japonya, 22 - 27 Mayıs 2011, ss.15

Archaeogeophysical Measurements Obtained from Ainos (Enez) Antique City, Center of Princedom in Thrace

Symposium on the Application of Geophysics To Engineering & Environmental Problems, 24th SAGEEP, Charleston, Amerika Birleşik Devletleri, 10 Nisan - 14 Ekim 2011, ss.579

Archaeogeophysical Investigation of Silifke Korykion Antron and Goztepesi Area, Turkey.

SAGEEP 2011 Symposium on the Application of Geophysics To Engineering & Environmental Problems,, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 04 Nisan 2011, ss.1

Orientation of Stress Field in the Proximity of the Creeping Section of the North Anatolian Fault Zone, Turkey

Japan Geoscience Union Meeting 2010, Chiba City, Japonya, 23 - 28 Mayıs 2010, ss.15-16

Using Geophysical Methods for Archaeological Excavation in 2008 Season for Urartian Sites Located in Van, Yoncatepe. Urban And Archaeologıcal Geophysıcs

23rd Symposium on the Application of Geophysics to Engineering and Environmental Problems 2010 (SAGEEP 2010), Danver, Amerika Birleşik Devletleri, 11 - 15 Nisan 2010, ss.965-967

Application of Geophysical Methods for Archaeological Excavation (2009) in Amasya-oluz Hoyuk (Yassi Hoyuk). Urban And Archaeologıcal Geophysıcs

23rd Symposium on the Application of Geophysics to Engineering and Environmental Problems 2010 (SAGEEP 2010), Danver, Amerika Birleşik Devletleri, 11 - 15 Nisan 2010, ss.968-970

1999 izmit Fay Kırığı Boyunca Gerilme Alanının Yanal Değişimi

The 17th International Geophysical Congress and Exibition of Turkey, Ankara, Türkiye, 14 - 17 Kasım 2006, ss.30-31

Regional Gravity Variations in the Eskişehir-Mhalıççık Region

The 16th International Geophysical Congress and Exibition Of Turkey, Ankara, Türkiye, 18 - 20 Aralık 2004, ss.45-49

Variations of Stress Axes Directions from Düzce to the Gulf of Saros

16th International Geophysical Congress and Exibition, Ankara, Türkiye, 7 - 10 Aralık 2004, ss.112-116

Tectonic Actings in the Asimetric Half Graben Gulf of Corinth (Greece)

16th International Geophysical Congress and Exibition, Ankara, Türkiye, 7 - 10 Aralık 2004, ss.152-156

Kahramanmaraş'ın Tektoniği ve Depremselliği

1. Kahramanmaraş Sempozyumu, Kahramanmaraş, Türkiye, 6 - 08 Mayıs 2004, ss.10-15

Source Mechanism of the Mainshock and Aftershocks of the May 1st,2003 Bingöl Earthquake (M=6.4)

International Workshop on the North Anatolian and Dead Sea Fault Systems, Ankara, Türkiye, 31 Ağustos - 12 Eylül 2003, ss.159

Van ve Şenkaya Bölgelerinde Günümüzde Hakim Olan Tektonik Rejim

MBGAK, İstanbul, Türkiye, 17 - 20 Şubat 2003, ss.10-14

Present Day Tectonics of Eastern Turkey

The Tectonics of Eastern Turkey and the Northern Arabian Plate, Erzurum, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2002, ss.26

Kitap & Kitap Bölümleri

Contributions of Geophysical Engineering to Nuclear Energy Studies

Modern Dönemde Edebiyat, Eğitim, İktisat ve Mühendislik, BAŞAL HA., ÖNER MNK., ULUTÜRK Y., Editör, Berikan, Ankara, ss.593-601, 2018

Diğer Yayınlar