Doç.Dr.

Neylan ZİYALAR


Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü

Adli Tıp Bölümü

Sosyal Bilimler Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

1993 - 1998

1993 - 1998

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Adli Tıp Enstitüsü, Sosyal Bilimler Anabilim Dalı, Türkiye

1989 - 1993

1989 - 1993

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Adli Tıp Enstitüsü, Sosyal Bilimler Anabilim Dalı, Türkiye

1982 - 1986

1982 - 1986

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eğitim Bilimleri, Türkiye

Yaptığı Tezler

1998

1998

Doktora

ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARDAN KORUNMASI: BİR EĞİTİM MODELİ ÖNERİSİ

İstanbul Üniversitesi, Adli Tıp Enstitüsü, Sosyal Bilimler Anabilim Dalı

1993

1993

Yüksek Lisans

ÇOCUKTA FİZİKSEL İSTİSMARI- VE BUNUN ADLİ TIP AÇISINDAN İNCELENMESİ

İstanbul Üniversitesi, Adli Tıp Enstitüsü, Sosyal Bilimler Anabilim Dalı

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

Almanca

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

1999

1999

Deutsche Akademische Austausch Dienst

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Deutsche Akademische Austausch Dienst

Araştırma Alanları

Tıp, Sağlık Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri, Adli Tıp, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Davranış Bilimleri, Güvenlik Bilimleri, Suç Araştırmaları

Akademik Unvanlar / Görevler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Adli Tıp Enstitüsü, Sosyal Bilimler Anabilim Dalı

2001 - 2015

2001 - 2015

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Adli Tıp Enstitüsü, Sosyal Bilimler Anabilim Dalı

1998 - 2001

1998 - 2001

Araştırma Görevlisi Dr.

İstanbul Üniversitesi, Adli Tıp Enstitüsü, Sosyal Bilimler Anabilim Dalı

1993 - 1998

1993 - 1998

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, Adli Tıp Enstitüsü, Sosyal Bilimler Anabilim Dalı

Yönetimsel Görevler

2015 - 2019

2015 - 2019

Enstitü Müdür Yardımcısı

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Anabilim Dalı

2001 - 2016

2001 - 2016

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

İstanbul Üniversitesi, Adli Tıp Enstitüsü, Sosyal Bilimler Anabilim Dalı

Verdiği Dersler

Doktora

Doktora

ADLİ PSİKOLOJİDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR

Yönetilen Tezler

2017

2017

Yüksek Lisans

Madde etkisi altında suç mağduriyeti

ZİYALAR N.

A.Yılmaz(Öğrenci)

2017

2017

Doktora

Velayet ve kişisel ilişkide baba figürü

ZİYALAR N.

G.Elçim(Öğrenci)

2016

2016

Yüksek Lisans

Siberzorbalık Ölçeği Türkçe Uyarlaması

ZİYALAR N.

S.Küçük(Öğrenci)

2016

2016

Yüksek Lisans

Suç Mağduru Çocuğun Dinlenmesi

ZİYALAR N.

C.Babayiğit(Öğrenci)

2015

2015

Yüksek Lisans

Siirt'te Kadın İntiharları

ZİYALAR N.

A.Sarıpınar(Öğrenci)

2013

2013

Yüksek Lisans

Görgü Tanıklığında Yanılabilirlik

ZİYALAR N.

E.Ildırım(Öğrenci)

2013

2013

Yüksek Lisans

Sosyokültürel, Hukuki ve Tıbbi Anlamda Bekaret

ZİYALAR N.

S.Yılmaz(Öğrenci)

2006

2006

Yüksek Lisans

2002 Yılı Kayseri Cezaevi Mahkûm Profili

ZİYALAR N.

M.Emre(Öğrenci)

2005

2005

Yüksek Lisans

Türkiye Cezaevleri Kadın Mahkum Profili

ZİYALAR N.

Ö.Topaç(Öğrenci)

2002

2002

Yüksek Lisans

1997- 2002 Yılları Arasında Polis İntiharları

ZİYALAR N.

M.Gök(Öğrenci)

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

Unraveling the Determinants of Fear of Crime Among Men and Women in Istanbul: Examining the Impact of Perceived Risk and Fear of Sexual Assault

Ozascilar M., Ziyalar N.

INTERNATIONAL JOURNAL OF OFFENDER THERAPY AND COMPARATIVE CRIMINOLOGY, cilt.61, ss.993-1010, 2017 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2013

2013

Link of parenting and transgenerational parenting with ADHD symptom severity in children: A German self-help group study

CICERALI L. K. , Ziyalar N. , NEBER H.

Neurology Psychiatry and Brain Research, cilt.19, ss.29-37, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Gazete Haberlerinde Terör Saldırıları: Cumhuriyet Gazetesi 1930-2009 Örneklemi

Özbaşaran Tan C., Ziyalar N. , Aşıcıoğlu F.

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.15, ss.1-20, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2020

2020

Türkiye'de Terör Üzerine Yapılan Tezlerin Değerlendirilmesi: Bir Meta-Sentez Çalışması

Derin G. , Ziyalar N. , Aşıcıoğlu F.

Türkiye Klinikleri Adli Tıp ve Adli Bilimler Dergisi, cilt.17, ss.58-72, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Suç Mağduru Çocuğun Dinlenmesi: Yargılamanın Değişik Safhalarında Görevli Kamu Personelinin Görüşlerinin İncelenmesi

Babayiğit C., ÇALICI C. , ZİYALAR N. , AŞICIOĞLU F.

Türkiye Klinikleri Adli Bilimler ve Adli Tıp Dergisi, cilt.15, no.1, ss.20, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Perceptions of risk on vacation among visitors to Istanbul

Ozascilar M., Mawby R. I. , Ziyalar N.

SAFER COMMUNITIES, cilt.18, ss.16-29, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2019

2019

Travma Hafıza ve Görgü Tanıklığı Hakkında Bir Meta Sentez Çalışması

ZİYALAR N. , ATEŞ A.

Türkiye Klinikleri Adli Tıp ve Adli Bilimler Dergisi, cilt.16, ss.54-63, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Ebeveyne Yabancılaşma Olgusu- Reddedilen Ebeveyn Olarak Baba

Üner Altıntaş G. E. , ZİYALAR N.

ADLİ TIP BÜLTENİ, cilt.23, ss.25-36, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Çocuk İstismarı ve İhmalinin Bildirimine Yönelik Öğretmen Tutumları

Yetiş O., ZİYALAR N.

Türkiye Klinikleri Adli Tıp ve Adli Bilimler Dergisi, cilt.15, ss.10-23, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Siber Zorbalık Ölçeği Türkçe Uyarlaması

Küçük S., İnanıcı M. A. , ZİYALAR N.

ADLİ TIP BÜLTENİ, no.3, ss.172-176, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Bilimsel Mütalaa Hakkında Bir Pilot Çalışma

AŞICIOĞLU F. , ZİYALAR N.

Güncel Hukuk, ss.44-48, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Eğitim seviyesi, Uyuşmazlık Çözüm Yöntemlerine İlişkin Bilgi Düzeyi ve Türk Hukuk Sistemine Yönelik Tutumlar Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Ahtıhan U. H. , ZİYALAR N.

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.12, ss.39-52, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2017

2017

Access to Legal Aid in Criminal Matters: Istanbul Sample

Yenisey F., ÇALICI C. , ZİYALAR N.

International Journal of Scientific and Research Publications, cilt.7, ss.552-557, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Çocuklarla Adli Görüşme

ZİYALAR N.

İstanbul Barosu Dergisi Çocuk Hakları 23 Nisan Özel Yayını, cilt.Özel Sayı, ss.134-140, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Suçların Aydınlatılmasında CSI Etkisi

Yakupoğlu A., Çalıcı C. , Ziyalar N.

Adli Tıp Bülteni, cilt.21, ss.59-66, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2016

2016

Siirt İlinde Kadın İntiharları

ZİYALAR N. , Sarıpınar A., ÇALICI C.

Adli Tıp Dergisi, cilt.30, ss.117-127, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2015

2015

Karbamazepin ile İntihar Girişimi: Bir Çocuk Gelin Olgusu

TÜRKMEN Z. , MERCAN S. , ZİYALAR N. , BAVUNOĞLU I. , AÇIKKOL M.

Adli Tıp Dergisi, cilt.3, no.1, ss.58-64, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2015

2015

Framing Prostitution in Turkey: News Media Coverage of Prostitution

Ozascilar M., Ziyalar N.

INTERNATIONAL JOURNAL OF CRIMINAL JUSTICE SCIENCES, cilt.10, ss.152-164, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2014

2014

Question Type on Eyewitness Testimony Accuracy and Completeness in Repeated Interviews

ZİYALAR N. , DOĞANGÜN B. , Ildırım E.

Pensee Journal, cilt.76, ss.2-10, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Adli Psikolojinin Kullanım Alanları

Ildırım E., Küçük Z., Erel Ö., ZİYALAR N.

Güncel Hukuk Dergisi, cilt.125, ss.62-65, 2014 (Hakemsiz Dergi)

2013

2013

Suicide Attempts in Istanbul by Drug Overdose: A Pilot Study

ZİYALAR N. , TÜRKMEN Z. , BAVUNOĞLU I. , AÇIKKOL M. , Tarı Cömert I.

La Pensee, cilt.76, ss.119-128, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

The Association Beetween Internet Addiction and Substance Use Among 18-28 Year – Old University Students

ZİYALAR N. , Tarı Cömert I.

Psychology Research, cilt.2, ss.615-626, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Content Analysis of Social Investigation Reports Submitted to Juvenile Courts: A Turkish Sample

ZİYALAR N. , Kaya Cicerali L., Südütemiz O.

IBB International Academic Social Sciences Journal, cilt.3, ss.1-13, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Tanık Çocuk İfadelerinin Önemi

ZİYALAR N. , Ergönül İ.

Güncel Hukuk Dergisi, cilt.106, ss.16-18, 2012 (Hakemsiz Dergi)

2011

2011

Adli Bilirkişilikte Sorular ve Sorunlar: Almanya’da Durum

ZİYALAR N. , Kaya Cicerali L., Yıldız A. K.

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, cilt.7, ss.170-182, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2011

2011

Çocuk İstismarının Önlenmesi ve Sivil Toplum Örgütü Olarak Yeşilay

ZİYALAR N.

Yeşilay Aylık Sağlık, Eğitim ve Kültür Dergisi, Sayı:, cilt.935, ss.19-21, 2011 (Hakemsiz Dergi)

2010

2010

2006 Yılında Cumhuriyet Hürriyet ve Zaman Gazetelerinde Çıkan Mağdur ve Şüpheli Konumundaki Çocuklara İlişkin Haberler

ZİYALAR N. , Salihoğlu S.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, cilt.38, ss.121-140, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2010

2010

İntihar Girişiminde Bulunmuş Ergenlerde Depresyon ve Anksiyete: İstanbul Pilot Çalışması

Alsancak B., ZİYALAR N. , Kayaalp L.

Adli Tıp Dergisi, cilt.24, ss.14-21, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Adli Haberlerde Çocukların Yer Alış Şekli

Salihoğlu S., ZİYALAR N.

Ceza Hukuku Dergisi, cilt.1, ss.202-213, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

İstanbul’da Bulunan Üniversite Öğrencileri Arasında İnternet Kullanım Yaygınlığının Araştırılması

Tarı Cömert I., ZİYALAR N.

BAĞIMLILIK DERGİSİ, cilt.10, ss.64-74, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2008

2008

Cinsel suçların ıslahında güncel bir yöntem: Kimyasal Kastrasyon

TÜRKMEN Z. , MERCAN S. , ZİYALAR N.

Crime and Punishment - Journal of Criminal Law, cilt.3, ss.142-148, 2008 (Hakemsiz Dergi)

2008

2008

İstanbul’da 2002–2003 Yıllarında Elektronik Basında Yer Alan Cinayet Haberleri

Özaşçılar M., ZİYALAR N.

ToplumBilim Dergisi, cilt.23, ss.117-122, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2008

2008

Mobbing

Özaşçılar M., İşkol Fidan M., Sevimli Yurtseven S., ZİYALAR N.

Güncel Hukuk, cilt.2, ss.50-55, 2008 (Hakemsiz Dergi)

2007

2007

Görgü Tanıklılığının Güvenilirliği

Tekin S., Özaşçılar M., ZİYALAR N.

Güncel Hukuk., cilt.9, ss.50-54, 2007 (Hakemsiz Dergi)

2006

2006

Velayet Değerlendirmesinde Uzmanın Rolü

Sözen D., Kaya Cicerali L., ZİYALAR N.

Güncel Hukuk, cilt.12, ss.52-54, 2006 (Hakemsiz Dergi)

2006

2006

Cezaevlerinde Psikolojik Destek

Şenyuva G., Mirzai İ., ZİYALAR N.

Güncel Hukuk, cilt.11, ss.52-55, 2006 (Hakemsiz Dergi)

2006

2006

Mağdur Çocuk ile Görüşme Teknikleri

ZİYALAR N.

Hukuki Perspektifler Dergisi, cilt.9, ss.28-30, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2006

2006

Suç Korkusu

Özaşçılar M., ZİYALAR N.

Güncel Hukuk, cilt.7, ss.10-11, 2006 (Hakemsiz Dergi)

2006

2006

Üniversite Öğrencilerinin Suç Mağduru Olma Deneyimleri

Özaşçılar M., ZİYALAR N.

Güncel Hukuk, cilt.9, ss.34-36, 2006 (Hakemsiz Dergi)

2005

2005

İntihar Girişimi Olan Ve Olmayan Sokakta Yaşayan Uçucu Madde Kullanıcılarının Araştırılması

Tarı Cömert I., ZİYALAR N.

BAĞIMLILIK DERGİSİ, cilt.6, ss.84-89, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

İstanbul'da 1997-2002 Yılları Arasında Polis İntiharları

Gök M., Özaşçılar M., ZİYALAR N.

POLİS BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.6, ss.31-45, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

Televizyon, Şiddet ve Çocuk

ZİYALAR N. , Özaşçılar M.

Güncel Hukuk, cilt.16, ss.26-29, 2005 (Hakemsiz Dergi)

2001

2001

Aile İçi Şiddet Bağlamında Eş Öldürme

Kolburan G., ZİYALAR N.

Adli Tıp Dergisi, cilt.15, ss.19-29, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1999

1999

Çocuk İstismarı ve İhmalinin Önlenmesi

ZİYALAR N.

Çocuk Forumu, cilt.2, ss.31-33, 1999 (Hakemsiz Dergi)

1995

1995

Cinsel İstismara Uğramış Çocuklarda HIV (+) Riski

Polat O., İnanıcı M. A. , ZİYALAR N.

Medikal Dergi, cilt.104, ss.32-33, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1993

1993

Çocuk İstismarının Hukuki Boyutları

Polat O., ZİYALAR N.

Argumentum, cilt.34, ss.597-601, 1993 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Risk-Taking and The Internet: Can Internet Usage Transform into Risk Taking Behavior?

Ladikli N., ÇALICI C. , ZİYALAR N.

74th American Society of Criminology Annual Meeting, Atlanta, Amerika Birleşik Devletleri, 13 - 17 Kasım 2018, cilt.1, no.1, ss.1

2018

2018

Dark Figure of Illegal Drug Usage: A Pilot Study in Turkey

Bozkurt M., ÇALICI C. , ZİYALAR N.

74th American Society of Criminology Annual Meeting, Atlanta, Amerika Birleşik Devletleri, 13 - 17 Kasım 2018, cilt.1, no.1, ss.1

2018

2018

Üniversite öğrencilerinin siber suç mağduriyeti deneyimleri

Özaşçılar M., ÇALICI C. , ZİYALAR N.

16. Adli Tıp Günleri, Antalya, Türkiye, 24 - 28 Ekim 2018, ss.1

2018

2018

Bingöl İlinde Yasadışı Madde Kullanımına İlişkin Çeşitli Meslek Elemanlarının Görüşleri

Bozkurt M., ZİYALAR N.

2. Uluslararası Turaz Adli Bilimler, Adli Tıp ve Patoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2018, ss.3

2018

2018

“Travma / Hafıza / Görgü Tanıklığı”nı Kapsayan Türkçe Akademik Yayınlar: Meta- Sentez Çalışması

ZİYALAR N. , Ateş A.

2. Uluslararası Turaz Adli Bilimler, Adli Tıp ve Patoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2018, ss.1

2018

2018

Bir Sosyal Mühendislik Türü Olarak Telefon Dolandırıcılığı Vakası

OKUDAN M. , Tuğsavul H., ZİYALAR N.

2. Uluslararası Turaz Adli Bilimler, Adli Tıp ve Patoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2018, ss.2

2018

2018

Children of Prisoners in Turkey

ÇALICI C. , Giray Sözen F., ZİYALAR N.

2ND INTERNATIONAL CORRECTIONAL RESEARCH SYMPOSIUM, Prag, Çek Cumhuriyeti, 8 - 10 Mayıs 2018, ss.1

2017

2017

Crime Trends in Turkey Based on The Official Conviction Rates

ÇALICI C. , Karakoyun H. D. , ZİYALAR N.

73rd American Society of Criminology Annual Meeting, Philadelphia, Amerika Birleşik Devletleri, 15 - 18 Kasım 2017, cilt.1, no.1, ss.1

2017

2017

Fear of Crime Among LGBT: A Turkish Sample

ÇALICI C. , YEDİKARDEŞ F., ZİYALAR N.

73rd American Society of Criminology Annual Meeting, Philadelphia, Amerika Birleşik Devletleri, 15 - 18 Kasım 2017, cilt.1, no.1, ss.1

2017

2017

Awareness of Alternative Dispute Resolultion Methods: A Turksh Sample

Ahtıhan U. H. , AŞICIOĞLU F. , ÇALICI C. , ZİYALAR N.

73rd American Society of Criminology Annual Meeting, Philadelphia, Amerika Birleşik Devletleri, 15 - 18 Kasım 2017, cilt.1, no.1, ss.1

2017

2017

INSANITY DEFENSE IN TURKEY: A HISTORICAL AND AN ORGANIZATIONAL EVAULATION

Ildırım E., ÇALICI C. , ZİYALAR N.

EAPL EUROPEAN PSYCHOLOGY AND LAW CONFERENCE 2017, Brüksel, Belçika, 28 - 31 Mayıs 2017, ss.1

2017

2017

EBEVEYNE YABANCILAŞMA OLGUSU

Üner Altuntaş G. E. , ZİYALAR N.

14. Adli Bilimler Kongresi, Muğla, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.112

2016

2016

Siberzorbalık ölçeği Türkçe uyarlaması

Küçük S., İnanıcı M. A. , ZİYALAR N.

1. Uluslararası TURAZ (Türkiye-Azerbaycan) Adli Tıp ve Patoloji Kongresi, Baku, Azerbaycan, 13 - 16 Ekim 2016, ss.35

2016

2016

Bilimsel Mütalaa (Uzman Görüşü) Hakkında Bir Pilot Çalışma

AŞICIOĞLU F. , ZİYALAR N.

1. Uluslararası TURAZ (Türkiye-Azerbaycan) Adli Tıp ve Patoloji Kongresi, Baku, Azerbaycan, 13 - 16 Ekim 2016, cilt.1, no.1, ss.40

2016

2016

Turkish juvenile justice system and trends in juvenile delinquency over the last decade

ÇALICI C. , ZİYALAR N.

16th Annual Conference of the European Society of Criminology, Münster, Almanya, 21 - 24 Eylül 2016, ss.357

2016

2016

Mağdur Çocuğun Dinlenmesi

ZİYALAR N. , Babyiğit C.

13. Adli Bilimler Kongresi, Muğla, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2016, ss.190

2015

2015

Duration overestimation of life event witnesses

Ildırım E., ZİYALAR N.

25th Anniversary European Association of Psychology and Law, Nürnberg, Almanya, 4 - 07 Ağustos 2015, cilt.1, no.1

2015

2015

Comparison of News Forms About Violence Towards

Arda Ö. E. , Yeşil S., Aydın B. N. , GÖLGE Z. B. , ZİYALAR N.

11TH Annual Meeting of Balkan Academy of Forensics Sciences, Yaş, Romanya, 10 - 13 Haziran 2015, cilt.1, no.1

2015

2015

Awareness against cyber victimization among online social networking users: A pilot study on Facebook

İşcan M. Y. , ZİYALAR N. , ÇALICI C. , Ildırım E.

11TH Annual Meeting of Balkan Academy of Forensics Sciences, Yaş, Romanya, 10 - 13 Haziran 2015, cilt.1, no.1

2014

2014

The CSI Effect in Turkey: Reflections from the Criminal Justice Proffessionals

ZİYALAR N. , Yakupoğlu A., ÇALICI C.

14th Annual Confrerence of European Society of Criminology, Prag, Çek Cumhuriyeti, 10 - 13 Eylül 2014, cilt.1, no.1

2014

2014

Social Inequalty and Access to Justice in Turkey

ÇALICI C. , ZİYALAR N.

14th Annual Confrerence of European Society of Criminology, Prag, Çek Cumhuriyeti, 10 - 13 Eylül 2014, cilt.1, no.1

2014

2014

International Tourists’ Perceived Risk and Fear of Crime in Istanbu

Özaşçılar M., ZİYALAR N.

14th Annual Confrerence of European Society of Criminology, Prag, Çek Cumhuriyeti, 10 - 13 Eylül 2014, cilt.1, no.1

2014

2014

Sperm Donasyonu ve Babalık Rolünün Biyolojik ve Sosyal Yönü: Bir Olgu Sunumu

GÖLGE Z. B. , DEMİRCAN Y. T. , ZİYALAR N.

11. Adli Bilimler Kongresi, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 23 - 26 Nisan 2014, cilt.1, no.1

2013

2013

Toxicological evaluation of Munchausen syndrome by Proxy cases

TÜRKMEN Z. , MERCAN S. , ÇALICI C. , ZİYALAR N.

9th Annual Meeting of the Balkan Academy of Forensic Sciences (BAFS), İstanbul, Türkiye, 12 - 15 Haziran 2013, ss.15

2013

2013

A Review About The Importance Of Toxicological Evaluation in Munchausen Syndrome by Proxy Cases

TÜRKMEN Z., MERCAN S. , ZİYALAR N. , ÇALICI C.

9th BAFS (Balkan Academy of Forensic Sciences) Congress Annual Meeting, İstanbul, Türkiye, 12 - 15 Haziran 2013, cilt.1, no.1

2011

2011

Muenchausen syndrome by proxy A warfarin case

TÜRKMEN Z. , Anılanmert B. , Aydın M., Yayla M., ZİYALAR N. , CENGİZ S.

19th Triennial Meeting of the International Association of Forensic Sciences (IAFS), Madeira, Portekiz, 14 - 17 Eylül 2011, ss.919

2011

2011

Muenchausen Syndrome By Proxy: A Warfarin Case,

Türkmen Z., Anılanmert B., Ziyalar N. , Cengiz S.

19th IAFS WORLD MEETING 9th WPMO TRIENNIAL MEETING 5th MAFS MEETING, Funchal, Portekiz, 12 - 17 Eylül 2011, ss.11

2011

2011

Social Evaluation of Drug Facilitated Crimes

AÇIKKOL M. , MERCAN S. , ZİYALAR N.

19. IAFS World Meeting, 9. WPOM Triennial Meeting, 5. MAFS Meeting, Funchal-Maderia, Portekiz, 12 - 17 Eylül 2011, cilt.1, no.1

2009

2009

Fear of Crime Among University Students in Istanbul

Özaşçılar M., ZİYALAR N.

9th Annual Conference of the European Society of Criminology, Ljublijana, Slovenya, 9 - 12 Eylül 2009, cilt.1, no.1

2003

2003

Rape Offender Characteristics in Turkey. Forensic Science International

Aslan M. , ZİYALAR N. , Atasoy S.

Third European Academy of Forensic Science Meeting, İstanbul, Türkiye, 22 - 27 Eylül 2003, cilt.136, no.1, ss.397

2003

2003

Sexual behavior in educated Turkish women

SAYIN U., Ziyalar N. , Kahya I.

3rd European-Academy-of-Forensic-Science Meeting, İstanbul, Türkiye, 22 - 27 Eylül 2003, cilt.136, ss.287-288 identifier

2003

2003

Aberrant and variant sexual behavior in Turkish women

SAYIN U., Ziyalar N.

3rd European-Academy-of-Forensic-Science Meeting, İstanbul, Türkiye, 22 - 27 Eylül 2003, cilt.136, ss.288 identifier

2003

2003

Profile of drug-related crime convicts in Turkish correctional facilities

Ziyalar N. , YAVUZ Y., ATASOY S.

3rd European-Academy-of-Forensic-Science Meeting, İstanbul, Türkiye, 22 - 27 Eylül 2003, cilt.136, ss.338 identifier

2003

2003

Orgasmic behavior in educated Turkish women

SAYIN U., Ziyalar N. , Kahya I.

3rd European-Academy-of-Forensic-Science Meeting, İstanbul, Türkiye, 22 - 27 Eylül 2003, cilt.136, ss.286 identifier

2003

2003

Rape offender characteristics in Turkey

ASLAN M., Ziyalar N. , ATASOY S.

3rd European-Academy-of-Forensic-Science Meeting, İstanbul, Türkiye, 22 - 27 Eylül 2003, cilt.136, ss.397 identifier

2003

2003

Personal identification from fecal material: A case report

KALFOGLU E. , YUKSELOGLU H., Ziyalar N. , BASKAN T. M. , RAYIMOGLU G. , ATASOY S.

3rd European-Academy-of-Forensic-Science Meeting, İstanbul, Türkiye, 22 - 27 Eylül 2003, cilt.136, ss.66 identifier

2002

2002

Prior abuse reported by male inmates in 17 Turkish correctional facilities

Atasoy S., ZİYALAR N. , Başkan M. T. , Yıldız S.

American Academy of Forensic Sciences. 54. Annual Meeting, İstanbul, Türkiye, 13 - 16 Şubat 2002, cilt.1, no.1

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Çocuk İstismarı ve Çocukla Adli Görüşme

Ziyalar N.

Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2020

2020

2020

Adli Sosyal Hizmet ve Bilirkişilik

Ildırım E., Çalıcı C. , Ziyalar N.

Adli Sosyal Hizmet: Yaklaşım ve Müdahale, D Yücel,MB Gönültaş, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.16-23, 2020

2017

2017

Şemsi Hocam

ZİYALAR N.

Yaş Tayini, Sermet Koç Muhammet Can, Editör, Ata Matbaacılık Ve Tuh. San. Tic. Ltd. Şti., İzmir, ss.20-22, 2017

2017

2017

Ergenlik ve Suçluluk

ZİYALAR N. , ÇALICI C.

ÇOCUK SUÇLULUĞU - Juvenile Delinquency, Didem Yücel – M. Burak Gönültaş, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.1-23, 2017

2017

2017

TURKEY

ZİYALAR N. , ÇALICI C.

INTERNATIONAL HANDBOOK OF jUVENILE JUSTICE, DECKER S.H., MARTEACHE N., Editör, Springer-Verlag , Cham, ss.527-541, 2017

2016

2016

Çocukla Adli Görüşme ve İletişim

Ziyalar N. , Çalıcı C.

Adli Sosyal Hizmet: Yaklaşım ve Müdahale, Yücel D.,Gönültaş B., Editör, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Egitim Danışmanlık Hizmetleri, Ankara, ss.191-202, 2016

2016

2016

Çocukla Adli Görüşmenin Temel Prensipleri:Okul Öncesi Dönem

ZİYALAR N. , ÇALICI C.

Adli Sosyal Hizmet: Yaklaşım ve Müdahale, Yücel D., Gönültaş B., Editör, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Egitim Danışmanlık Hizmetleri, Ankara, ss.178-189, 2016

2015

2015

TÜRKİYE’DE ÇOCUK ADALET SİSTEMİ: SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR

ZİYALAR N. , ÇALICI C. , Senkeri A. M. , Arslanoğlu E.

HAYATA BİR ÇOCUK BİR ÇOCUĞA HAYAT SUÇA KARIŞMANIN ERKEN YAŞTA ÖNLENMESİ, YARMAN S. B., ZAİM GÖKBAY İ., ÖZDEMİR Ş., Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.63-83, 2015

2015

2015

Madde Kullanım Bozuklukları

ZİYALAR N. , ÇALICI C.

Anormal Psikolojisi Psikopatoloji, Şahin M., Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.284-330, 2015

2015

2015

“Adli Bilimler Yeni Bir Alan: Adli Sosyoloji”

ZİYALAR N. , ÇALICI C.

İnsan Toplum ve Haklar: Esin Küntay’a Armağan, Durakbaşa A., Editör, Bağlam Yayıncılık, İstanbul, ss.60-63, 2015

2011

2011

A Forensic and Social Approach to Drug-Facilitated Crimes

AÇIKKOL M. , MERCAN S. , ZİYALAR N.

Crime Rates, Types and Hot Spots, Alexander D. Morina, Editör, Nova Science Chelsea House Publishers, Olney, ss.1-42, 2011

2011

2011

Medyanın Çocuk İhmal ve İstismarındaki Yeri Ve Önemi

Salihoğlu S., ZİYALAR N.

Çocuk Hakları Açısından Çocuk İhmali ve İstismarı, Öztürk M., Editör, Çocuk Vakfi Yayınları, İstanbul, ss.183-201, 2011

2008

2008

Yazılı Basında Suç Mağduru Çocuklar

ZİYALAR N. , Salihoğlu S.

Türkiye’de Sık Görülen Psikiyatrik Hastalıklar Sempozyum Kitabı, Uğur M., Balcıoğlu İ., Kocabaşoğlu N., Editör, Cemre Yayıncılık, İstanbul, ss.153-156, 2008

2006

2006

Hukukçular İçin İletişim ve Mağdur ile Görüşme Teknikleri

ZİYALAR N.

Goa Basım Yayım Ve Tanıtım Abc Yayın Ve Eğitim Hizmetleri, İstanbul, 2006

2006

2006

Juvenile Justice System in Turkey

Atasoy S., ZİYALAR N. , Başkan M. T.

Delinquency and Juvenile Justice Systems in the Non-Western World (Criminal Justice Press Project), Friday P. C. and Ren X., Editör, Criminal Justice Press; İllustrated Edition Edition (September 5, 2006), New York, ss.125-143, 2006

2005

2005

Uzlaşmada Beden Dili

ZİYALAR N.

Uzlaşma, Yenisey F., Mazzo S. ve Read T., Editör, İstanbul Barosu Yayınları Ufuk Matbaası Tesisleri, İstanbul, ss.75-89, 2005

2004

2004

Mağdur Çocuk ile Görüşme Teknikleri

ZİYALAR N. , ORAL G.

Risk Altındaki Çocukların saptanmasında Öğretmenin Rolü, Oral G. ve İnanıcı M.A., Editör, Milli Eğitim Bakanlığı, 4. Akşam Sanat Okulu Matbaası, İstanbul, ss.85-113, 2004

2000

2000

Çocuklarda Cinsel İstismar

ZİYALAR N.

Cinsel Davranış Bozuklukları, Ziyalar A., Editör, Yüce Yayım-Dağıtım, İstanbul, ss.420-441, 2000

1998

1998

Televizyon’da Şiddet ve Ölüm Olayları’nın Adölesanlar Üzerinde Etkileri

ZİYALAR N. , Koçak R., Kablamacı Y.

Prof. Dr. Nurrullah Kunter’e Armağan, Hukuk F., Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.543-548, 1998

Desteklenen Projeler

2017 - 2017

2017 - 2017

EBEVEYNE YABANCILAŞMA OLGUSU

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

ZİYALAR N. (Yürütücü) , ALTUNTAŞ G. E.

2016 - 2016

2016 - 2016

Siber Zorbalık Ölçeği Türkçe Uyarlaması

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

ZİYALAR N. (Yürütücü) , KÜÇÜK S., İNANICI M. A.

2016 - 2016

2016 - 2016

MAĞDUR ÇOCUĞUN DİNLENMESİ

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

ZİYALAR N. (Yürütücü) , BABAYİĞİT C.

2001 - 2004

2001 - 2004

Upgrading the Juvenile Justice System in Turkey

AB Çerçeve Programları Destekli Proje

ZİYALAR N.

1999 - 2000

1999 - 2000

Global Study on Illegal Drug Markets

AB Destekli Diğer Projeler

ZİYALAR N.

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Türkiye Klinikleri Adli Tıp ve Adli Bilimler Dergisi

Yardımcı Editör

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Aydın İnsan ve Toplum

Danışma Kurul Üyesi

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Adli Tıp Bülteni

Danışma Kurul Üyesi

2010 - Devam Ediyor

2010 - Devam Ediyor

Violence and Victim

Değerlendirme Kurul Üyesi

2008 - Devam Ediyor

2008 - Devam Ediyor

IIB International Refereed Social Sciences Journal

Danışma Kurul Üyesi

2007 - Devam Ediyor

2007 - Devam Ediyor

Türkiye Klinikleri Adli Tıp

Danışma Kurul Üyesi

2015 - 2016

2015 - 2016

Türkiye Klinikleri Adli Tıp Özel Dergisi

Özel Sayı Editörü

Bilimsel Hakemlikler

Aralık 2018

Aralık 2018

Violence and Victims

SSCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2018

Ocak 2018

Türkiye Klinikleri Adli Tıp ve Adli Bilimler Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ağustos 2017

Ağustos 2017

Journal of Violence and Victims

SSCI Kapsamındaki Dergi

Ekim 2016

Ekim 2016

Archives of Suicide Research

AHCI Kapsamındaki Dergi

Haziran 2016

Haziran 2016

Adli Tıp Bülteni

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2016

Ocak 2016

Adli Tıp Bülteni

Hakemli Bilimsel Dergi

Ekim 2015

Ekim 2015

Adli Tıp Bülteni

Hakemli Bilimsel Dergi

Eylül 2015

Eylül 2015

Violence and Victim

SSCI Kapsamındaki Dergi

Haziran 2015

Haziran 2015

Adli Tıp Bülteni

Hakemli Bilimsel Dergi

Ekim 2013

Ekim 2013

Violence and Victims

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Bilimsel Danışmalıklar

2017 - 2017

2017 - 2017

Diğer

Bahçeşehir Üniversitesi/Çapraz Sorgu Yarışması

İstanbul Üniversitesi, Adli Tıp Enstitüsü, Sosyal Bilimler Anabilim Dalı, TürkiyeDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2018

2018

16. Adli Tıp Günleri

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2018

2018

2. Uluslararası TURAZ (Türkiye-Azerbaycan) Adli Tıp ve Patoloji Kongresi

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2018

2018

2. Uluslararası Turaz Adli Bilimler, Adli Tıp ve Patoloji Kongresi

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2018

2018

15. Adli Bilimler Kongresi

Moderatör

Antalya-Türkiye

2018

2018

15. Adli Bilimler Kongresi

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2017

2017

14. Adli Bilimler Kongresi

Moderatör

İzmir-Türkiye

2017

2017

14. Adli Bilimler Kongresi

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2017

2017

14. Adli Bilimler Kongresi

Moderatör

İzmir-Türkiye

2016

2016

10.Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi

Oturum Başkanı

Antalya-Türkiye

2016

2016

10.Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2016

2016

1. Uluslararası TURAZ (Türkiye-Azerbaycan) Adli Tıp ve Patoloji Kongresi

Katılımcı

Baku-Azerbaycan

2016

2016

13. Adli Bilimler Kongresi

Katılımcı

Muğla-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 7

h-indeksi (WOS): 1