Başarılar & Tanınırlık

Ödüller

  • Nisan 2012 Sözlü Bildiri Yarışması Birincisi "DAMAR CERRAHİSİ HASTALARINDA PEROPERATİF ESMOLOL KULLANIMININ PRO BNP "

    Göğüs Kalp Damar Anestezi Ve Yoğun Bakım Derneği

  • Nisan 2012 PCC(COFACT) POSTER YARIŞMASI İkincisi Stanford tip Aort Diseksiyonunda Protrombin Kompleks Konsantresi (COFACT)

    Göğüs Kalp Damar Anestezi Ve Yoğun Bakım Derneği

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 228

h-indeksi (WOS): 7