Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Reproductive health issues of undocumented migrant women living in Istanbul

EUROPEAN JOURNAL OF CONTRACEPTION AND REPRODUCTIVE HEALTH CARE, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effect of Shift Working on Depression Prevalence and Sexual Life of Female Nurses: A Correlational Study in Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF SEXUAL HEALTH, cilt.32, sa.4, ss.357-364, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Nonpharmacological Management of Gestational Diabetes Mellitus: Diaphragmatic Breathing Exercise.

Alternative therapies in health and medicine, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

The Effects of a Dysmenorrhea Support Program on University Students Who Had Primary Dysmenorrhea: A Randomized Controlled Study

Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology, cilt.33, sa.3, ss.285-290, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effect of diaphragmatic breathing exercise on psychological parameters in gestational diabetes: A randomised controlled trial

European Journal of Integrative Medicine, cilt.23, ss.50-56, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Evaluation of the effect of obesity on self-respect and sexuality in women

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, cilt.19, sa.2, ss.126-134, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Association between fear of childbirth and maternal acceptance of pregnancy.

International nursing review, cilt.64, sa.4, ss.576-583, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Maternal smoking and newborn sex, birth weight and breastfeeding: a population-based study.

The journal of maternal-fetal & neonatal medicine : the official journal of the European Association of Perinatal Medicine, the Federation of Asia and Oceania Perinatal Societies, the International Society of Perinatal Obstetricians, cilt.30, sa.21, ss.2545-2550, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The Effect of a Breastfeeding Motivation Program Maintained During Pregnancy on Supporting Breastfeeding: A Randomized Controlled Trial.

Breastfeeding medicine : the official journal of the Academy of Breastfeeding Medicine, cilt.12, sa.4, ss.218-226, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Long-term postpartum health problems in Turkish women: prevalence and associations with self-rated health.

Contemporary nurse, cilt.53, sa.2, ss.167-181, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Life experience of gestational diabetic pregnant women during pregnancy: a phenomenological study

GYNECOLOGICAL ENDOCRINOLOGY, cilt.32, ss.159-160, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Meta Analysis of Studies about Breast Self Examination between 2000-2009 in Turkey

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, cilt.13, sa.7, ss.3389-3397, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

The effects of personality traits on quality of life

MENOPAUSE-THE JOURNAL OF THE NORTH AMERICAN MENOPAUSE SOCIETY, cilt.18, sa.12, ss.1309-1316, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Is sexual dysfunction associated with diabetes control and related factors in women with diabetes?

Sexuality and Disability, cilt.29, sa.3, ss.251-261, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The usage and discontinuation of contraceptive methods

ARCHIVES OF GYNECOLOGY AND OBSTETRICS, cilt.284, sa.1, ss.151-155, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Attitudes and Barriers of Diabetes Health Care Professionals on Sexual Health

SEXUALITY AND DISABILITY, cilt.29, sa.1, ss.3-9, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The prevalence of depression symptoms and influencing factors among perimenopausal and postmenopausal women

MENOPAUSE-THE JOURNAL OF THE NORTH AMERICAN MENOPAUSE SOCIETY, cilt.17, sa.3, ss.545-551, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Birth Defects: Issues on Prevention and Promotion

BIRTH DEFECTS: ISSUES ON PREVENTION AND PROMOTION, ss.18-43, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Pregnant women's knowledge and attitudes about stem cells and cord blood banking

INTERNATIONAL NURSING REVIEW, cilt.56, sa.2, ss.250-256, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Hysterectomy's psychosexual effects in Turkish women

SEXUALITY AND DISABILITY, cilt.26, sa.3, ss.149-158, 2008 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Male university students' views, attitudes and behaviors towards family planning and emergency contraception in Turkey

JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY RESEARCH, cilt.34, sa.3, ss.392-398, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Knowledge, attitudes and practices regarding emergency contraception among family-planning providers in Turkey

EUROPEAN JOURNAL OF CONTRACEPTION AND REPRODUCTIVE HEALTH CARE, cilt.10, sa.3, ss.151-156, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Riskli gebelerde prenatal bağlanma ve risklerin değerlendirilmesi

Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.5, sa.4, ss.661-672, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

COVID-19 Pandemisi Sürecine Bakış: Kadın Sağlığı Hemşireliği Derneği

Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, cilt.17, sa.4, ss.374-377, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İnfertilite Stresi ile Bireysel Baş Etme Yöntemleri: Bir Sistematik Derleme

Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.84-95, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

İnfertilitede unutulan bir kavram: Erkek cinselliği

Androloji Bülteni, cilt.22, sa.1, ss.28-32, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Endüstriyel ve Kimyasal Ürünlerin Anne Sütü İçeriğine Etkisi

International Journal of Scientific and Technological Research , sa.6, ss.94-102, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kürtaj ve Damgalanma: Bir Sistematik Derleme

Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi, cilt.28, sa.3, ss.451-462, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnfertil Erkeklerin İnfertilite ve Tedavi Sürecine Yönelik Deneyimleri: Bir Sistematik Derleme

Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.6, sa.4, ss.328-336, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Gebelikle ilişkili bel ağrısı

Sakarya Üniversitesi Holistik Sağlık Dergisi, cilt.2, sa.3, ss.13-25, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Turkish Version of the Childbirth Experience Questionnaire: Reliability and Validity Assessment

MEDICAL JOURNAL OF BAKIRKOY, cilt.15, sa.3, ss.265-271, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Bir hemşirelik fakültesi öğrencilerinin primer dismenore sıklığı ve menstrual tutumları

MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.12, sa.3, ss.426-438, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Üniversite Öğrencilerinin Doğum Şekline Yönelik Görüşleri, Tercihleri ve Etkileyen Faktörler

Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi, cilt.5, sa.2, ss.43-69, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kadın Sağlığı ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerindeki Yeri

Turkiye Klinikleri Obstetric-Women's Health and Diseases Nursing-Special Topics, cilt.5, sa.2, ss.7-14, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geçmişten bugüne yurtdışındaki hemşirelik eğitimi

Geçmişten bugüne yurtdışındaki hemşirelik eğitimi, cilt.5, sa.1, ss.67-72, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gebelerin ağız ve diş sağlığına ilişkin bilgi ve görüşleri

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.9, sa.3, ss.10-18, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Gebelik öncesi ve gebelikte bebeğin cinsiyet seçimine yönelik uygulamalara ilişkin kadınların görüşleri

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.11, sa.59, ss.627-631, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Afetler ve Perinatal Sağlık

Turkiye Klinikleri Surgical Nursing - Special Topics, cilt.4, sa.3, ss.97-100, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Primary prevention of congenital anomalies

Türkiye Klinikleri Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği - Özel Konular, cilt.4, sa.2, ss.79-87, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Obstetride hasta güvenliği ve hemşirenin rolü

Türkiye Klinikleri Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği - Özel Konular, cilt.4, sa.2, ss.118-130, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gebelikte diyabet: Bakım ve yönetim

Türkiye Klinikleri Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği - Özel Konular, cilt.4, sa.2, ss.101-108, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ebeveynliğe psikososyal adaptasyon ve postpartum depresyon

Türkiye Klinikleri Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği - Özel Konular, cilt.4, sa.2, ss.88-94, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Konjenital anomalilerde birincil korunma

Turkiye Klinikleri J Obstet Womens Health Dis Nurs-Special Topics, cilt.4, sa.2, ss.79-87, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Perinatal dönemlerde beslenme ve kanıt temelli yaklaşımlar

Türkiye Klinikleri Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği - Özel Konular, cilt.4, sa.2, ss.95-100, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erken Doğum ve Mikrobiyota İlişkisi

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, sa.4, ss.383-392, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Fiziksel Aktivite Engelleri Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.6, sa.7, ss.396-404, 2018 (Hakemsiz Dergi)

Ebeveynliğe psikososyal adaptasyon ve postpartum depresyon.

Turkiye Klinikleri J Obstet Womens Health Dis Nurs-Special Topics, cilt.4, sa.2, ss.88-94, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Perinatoloji hemşireliğinde etik, sosyal ve yasal durumlar

Turkiye Klinikleri J Obstet Womens Health Dis Nurs-Special Topics,4(2),, cilt.4, sa.2, ss.109-117, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Perinatal dönemlerde beslenme ve kanıt temelli yaklaşımlar.

Turkiye Klinikleri J Obstet Womens Health Dis Nurs-Special Topics, cilt.4, sa.2, ss.101-108, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Zika Virüsü ve Gebelik

ZEYNEP KAMİL TIP BÜLTENİ, cilt.48, sa.3, ss.120-123, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Menopozal Dönemdeki Kadınların Bu Yaşam Dönemine İlişkin Bakış Açılarının Kalitatif Analizi

Journal of Academic Research in Nursing, cilt.3, sa.3, ss.122-128, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Emzirmenin Desteklenmesinde Bir Model: Pender’in Sağlığı Geliştirme Modeline Dayalı Motivasyonel Görüşmeler

HEMŞİRELİKTE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ, cilt.14, sa.1, ss.98-103, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An investigation of postpartum mothers’ readiness for hospital discharge and the affecting factors

Journal of Human Sciences, cilt.14, sa.2, ss.1484-1491, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lezbiyenlerde Üreme Sağlığı

Türkiye Klinikleri J Health Sci, cilt.2, sa.1, ss.30-39, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Adaptation to Parenthood Support Program for Expectant Mothers in Turkey: Effects of on Parenthood Self-Efficacy

International Journal of Medical Science and Clinical Inventions,, cilt.4, sa.2, ss.2670-2678, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Intrauterine Discrimination: Sex Selection

JOJ Nursing and Health Care (JOJNHC), cilt.3, sa.2, ss.1-3, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fear of childbirth in urban and rural regions of Turkey: Comparison of two resident populations

NORTHERN CLINICS OF ISTANBUL, cilt.4, sa.3, ss.247-256, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Nightingale İntern Programmı Değerlendirme Ölçeği'nin (N-İPDÖ) Geliştirilmesi

İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.24, sa.3, ss.143-154, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Doğum eyleminde beslenme

Zeynep Kamil Tıp Bülteni, cilt.47, sa.4, ss.124-127, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İstanbul’da düzensiz göçmen olarak yaşayan kadınların sosyodemografik özellikleri ve yaşadıkları sorunlar

journal of human science, cilt.13, sa.3, ss.5174-5188, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Toplumda Eşcinsellere Yönelik Tutumlar ve Lezbiyen Kadınlarda Sağlık Eşitsizliği

Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, cilt.3, sa.3, ss.216-225, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Production Process of Women Health Nursing Practice Videos in Istanbul University Florence Nightingale Faculty of Nursing

Istanbul Journal of Innovation in Education, cilt.1, sa.2, ss.53-62, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GEBELİK VE TİROİD HASTALIKLARI

Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.1-14, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gebelikte Ağız ve Diş Sağlığı

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, cilt.4, sa.24, ss.163-168, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Alkol ve sigara bağımlılığı, kadın sağlığına etkileri

Literatür Sempozyum, sa.5, ss.43-47, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mobbing kavramı ve kadın sağlığı üzerine etkisi

Hemşirelik Dergisi, sa.1, ss.46-48, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Stigmatizasyon(damgalanma ) ve Kadın

SAĞLIK VE TOPLUM, cilt.25, sa.3, ss.3-10, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kanıta Dayalı Bakımın Geliştirilmesinde Iowa Modelinin Kullanımı

HEMŞİRELİKTE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ, cilt.1, sa.12, ss.2-6, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Gebelik öncesi beden kitle indeksinin perinatal ve neonatal sonuçlara etkisi

ZEYNEP KAMİL TIP BÜLTENİ, cilt.2, sa.46, ss.1-2, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erken lohusalık sürecinde kadınların algıladıkları eş desteği: Ölçek geliştirme çalışması

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.17, sa.2, ss.73-79, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Postpartum idrar retansi·yonu

ZEYNEP KAMİL TIP BÜLTENİ, cilt.3, sa.45, ss.106-112, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Perinatal hasta güvenliginde hasta teslimi: Kullanılan ıletisim teknikleri

HEMŞİRELİKTE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ, cilt.3, sa.11, ss.32-37, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Emzirmeyi etkileyen faktörler ve emzi·rme danışmanlığı

ZEYNEP KAMİL TIP BÜLTENİ, cilt.3, sa.45, ss.100-105, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cinsel yönelimler: Sağlık personelinin yaklaşımı

Literatür Sempozyum, sa.1, ss.15-23, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kadın doğum kliniklerinde yatan kadınların erkek hemşirelere ilişkin tutumları

Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi, sa.1, ss.1-14, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kadın Sağlığı Alanında Uzman Hemşirelik Eğitimi: Amerika Birleşik Devletleri Örneği

Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi, sa.1, ss.55-67, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Anne sütü bağışı: Türkiye’deki durum

Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, sa.2, ss.102-114, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Fiziksel engelli kadınlarda cinsellik ve cinsel sağlık

Androloji Bülteni, sa.52, ss.65-70, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kadınlarda Madde Kullanımı ve Hemşirenin Rolü

HEMŞİRELİKTE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ, cilt.10, sa.1, ss.3-7, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir insan hakkı ihlali: Kadın sünneti

Androloji Bülteni, sa.50, ss.216-217, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The attitudes of women toward mode delivery after childbirth

International Journal of Nursing and Midwifery, cilt.30, sa.5, ss.60-65, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocukluk dönemi jinekolojik sorunlar ve hemşirenin rolü

HEMŞİRELİKTE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ, sa.1, ss.7-13, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Cervantes Kişilik Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

HEMŞİRELİKTE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ, cilt.8, sa.1, ss.39-45, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Perinatal kaybı olan ailelerde yas süreci ve hemşirelik yaklaşımı

Sendrom, sa.1, ss.51-55, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hemşirelik/Ebelik Öğrencilerinin Kök Hücre ve Kordon Kanı ile İlgili Bilgi ve Yaklaşımları

HEMŞİRELİKTE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ, cilt.7, sa.1, ss.46-51, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kadınların Doğumda Sosyal Destek Tercihleri ve Deneyimleri

HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DERGİSİ, cilt.12, sa.1, ss.29-40, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin kök hücre, kordon kanı ve bankacılığı ile ilgili bilgi ve yaklaşımları

HEMŞİRELİKTE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ, cilt.1, ss.46-51, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hasta Güvenliği Tutum Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması

HEMŞİRELİKTE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ, sa.1, ss.39-45, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Menopoz ve uyku

Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, sa.3, ss.61-67, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Erken Loğusalık Sürecinde Kadınların Algıladıkları Eş Desteğinin Belirlenmesi

ZEYNEP KAMİL TIP BÜLTENİ, sa.2, ss.187-193, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yaşlılıkta jinekolojik sorunlar ve hemşirelik girişimleri

HEMŞİRELİKTE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ, sa.2, ss.10-19, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bir Kadın Sağlığı Sorunu: Töre ve Namus Cinayetleri

İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.17, sa.2, ss.123-132, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Perimenopozal sıcak basmasında Hormonal ve hormonal olmayan Farmakolojik Tedavi Yaklaşımları

Selçuk Üniversitesi Tıp Dergisi, cilt.2, ss.98-106, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Perinatal hasta güvenliği

JİNEKOLOJİ OBSTETRİK PEDİATRİ VE PEDİATRİK CERRAHİ DERGİSİ, sa.1, ss.4-10, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Gebelerin doğuma ilişkin korkuları ve etkileyen faktörler

ZEYNEP KAMİL TIP BÜLTENİ, sa.2, ss.52-62, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kültürlere Duyarlı Yaklaşım: Transkültürel Hemşirelik

HEMŞİRELİKTE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ, cilt.6, sa.1, ss.2-7, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Gebelikte sigaranın bırakılmasında davranış değiştirme modelleri

Sendrom, sa.1, ss.78-83, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bayan kuaförü çalışanlarının Hepatit B’ye ilişkin bilgi ve uygulamalarının belirlenmesi

TSK KORUYUCU HEKİMLİK BÜLTENİ, sa.2, ss.4-10, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kadınlarda postpartum dönemde cinsel yaşam

ZEYNEP KAMİL TIP BÜLTENİ, sa.3, ss.125-130, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sağlık çalışanlarında aile içi şiddete yönelik tutum ölçeği geliştirme çalışması

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.263-274, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İş-aile çatışması ve kadın yaşamı üzerine etkileri

İ.Ü.F.N. Hemşirelik Dergisi, cilt.16, sa.63, ss.188-194, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Male Participation in Contraception in an Eastern Province of Turkey. September 2008; 2(3):129-137.

Journal of Family and Reproductive Health, cilt.2, sa.3, ss.129-137, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Çalışanlarının Aile içi Şiddet Deneyimleri ve Bu Konudaki Yaklaşımlarının Belirlenmesi

Hemşirelikte Araştırma ve Geliştirme Dergisi HEMAR-G, cilt.10, sa.2, ss.17-31, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Menopozal sıcak basması ve alternatif tedavi seçenekleri

GÖZTEPE TIP DERGİSİ, cilt.4, sa.23, ss.143-148, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evrensel Bir Kadın Sağlığı Sorunu: Kadına Yönelik Şiddet

Hemşirelik Bilim ve Sanatı E-Dergisi, sa.1, ss.50-58, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Reproductive health in women with diabetes – The need for pre-conception care and education

Diabetes Voice, cilt.53, ss.21-24, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Prematüre bebekleri yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatan ebeveynlerde ortaya çıkan stresörler

ÇOCUK DERGİSİ, cilt.2, sa.8, ss.108-113, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The menopausal age, related factors and climacteric complaints in Turkish women

Referencia, cilt.2, sa.4, ss.91-99, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Menopozal dönemlerdeki yaşam kalitesinin belirlenmesi

İ.Ü.F.N.H.Y.O Hemşirelik Dergisi, cilt.1, ss.82-89, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kanıta dayalı tıp ve perinataloji hemşireliğinde kullanımı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU DERGİSİ, sa.1, ss.85-94, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kök hücre nakli ve hemşirelik yaklaşımı

İ.Ü.F.N.H.Y.O Hemşirelik Dergisi, sa.16, ss.188-194, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Doğuma hazırlık eğitimi modelleri ve güncel yaklaşımlar

HEMŞİRELİKTE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ, sa.3, ss.36-42, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Perimenopausal contraception in Turkish women: A cross-sectional study

BMC Nursing, cilt.6, sa.1, ss.1, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluating the second stages of deliveries maternity hospital

TÜRKİYE KLİNİKLERİ JİNEKOLOJİ OBSTETRİK DERGİSİ, sa.1, ss.37-43, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Jinekolojik operasyonlarda unutulan bir yön: Cinsellik

Hemşirelik Forumu, sa.13, ss.64-68, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bir Erasmus Deneyimi: Norveç Bergen Üniversitesi

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NİGHTİNGALE HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU DERGİSİ, cilt.57, sa.14, ss.3-12, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Osteoporozun önlenmesi ve sağlığın geliştirilmesi

İ.Ü.F.N.H.Y.O Hemşirelik Dergisi, sa.14, ss.6-13, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sokrates/Erasmus deneyimi: Norveç Bergen Üniversitesi

İ.Ü.F.N.H.Y.O Hemşirelik Dergisi, sa.14, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Perimenopozal kadınlarda kontrasepsiyon gereksinimleri ve seçenekleri

İ.Ü.F.N.H.Y.O Hemşirelik Dergisi, sa.13, ss.69-80, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Genç Kızların Perimenstrüel Sorunları

Sağlık ve Toplum Dergisi, cilt.4, sa.14, ss.55-59, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Acil kontrasepsiyon danışmanlığı

İ.Ü.F.N.H.Y.O Hemşirelik Dergisi, sa.13, ss.172-183, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Effect of Breathing and Skin Stimulation Techniques on Labor Pain Perception of Turkish Women

PAIN RESEARCH & MANAGEMENT, ss.183-187, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kontraseptif yöntemler için DSÖ’nün uygunluk ölçütleri

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi, sa.1, ss.37-41, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İstanbul’daki Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin üreme sağlığı bilgi gereksinimleri

Hemşirelik Dergisi, sa.13, ss.73-83, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Üreme sağlığı hizmetlerinde kalite geliştirme

İ.Ü.F.N.H.Y.O Hemşirelik Dergisi, sa.13, ss.147-161, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Doğum ağrısının değerlendirilmesi ve kontrolü

İ.Ü.F.N.H.Y.O Hemşirelik Dergisi, sa.13, ss.101-113, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hastanede yatak istirahatindeki yüksek riskli gebelerde ortaya çıkan stresörler

Hemşirelik Forumu, cilt.3, sa.6, ss.33-39, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğum ağrısının kontrolünde hemşirelik yaklaşımı

C.Ü.Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, sa.13, ss.101-112, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Gebelikte seksüel değişiklikler

Hemşirelik Dergisi, sa.13, ss.25-36, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hafif preeklampsili gebelerin evde bakımı

İ.Ü.F.N.H.Y.O Hemşirelik Dergisi, sa.13, ss.95-103, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Klimakteryum döneminde beslenme

İ.Ü.F.N.H.Y.O Hemşirelik Dergisi, sa.12, ss.79-86, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Medyada kadın

Şişli Etfal Hastanesi Hemşirelik Dergisi, sa.5, ss.35-38, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Doğal Aile Planlamasında yeni teknolojiler

Marmara Üniversitesi Hemşirelik Dergisi, sa.4, ss.30-35, 1997 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Siyasette kadın

Hemşirelik Bülteni, sa.39, ss.97-104, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Antepartum fetal değerlendirme yöntemleri

Vakıf Gureba Tıp Dergisi, sa.39, ss.97-104, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Fraktürlü kadınlarda osteoporotik risk faktürleri

.Ü.F.N.H.Y.O Hemşirelik Bülteni, sa.36, ss.73-78, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kadın yaşamında klimakteryum dönemi

İ.Ü.F.N.H.Y.O Hemşirelik Bülteni, sa.23, ss.73-78, 1992 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yaşlılarda benlik saygısı ve etki eden psikososyal faktörler

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.8, sa.1, ss.21, 1991 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Perinatal Hasta Güvenliği

1.Ulusal Ebelik Kongresi, İstanbul, Türkiye, ss.76

Ebeveynlerin prematüre bebek deneyimleri

II. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, İstanbul, Türkiye, ss.202

İnfertilite stresi ile bireysel baş etme yöntemleri: bir sistematik derleme

37. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Temmuz 2019, ss.12

İnfertil Erkeklerin İnfertilite ve Tedavi Sürecine Yönelik Deneyimleri: Bir Sistematik Derleme

37. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Haziran 2019, ss.60

Menopoz Döneminde Yaşanan Jinekolojik Sorunlarda Kanıta Dayalı Uygulamalar

37. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Haziran 2019, ss.23

Anormal Uterin Kanamalarda Hemşirelik Bakımı

37. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Haziran 2019, ss.41

Endometriozis hemşiresinin rol ve sorumlulukları

37. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Haziran 2019, ss.60

Toplumdaki Evli Kadınların Gebe Kalmaya Yönelik Kültürel İnanç ve Tutumları

18. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Afyon, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2019, ss.179

Üniversite Öğrencilerinin Aile İçi Şiddete Yönelik Yaklaşımları

18. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Afyon, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2019, ss.1

The problems of undocumented immigrant women in Istanbul

3nd International Congress of Nursing, Kyrenia, Kıbrıs (Kktc), 7 - 09 Mart 2019, ss.57

Adolesanlarda Cinsel Sağlık

2. Uluslararası Kadın Kongresi, İzmir, Türkiye, 4 - 05 Ekim 2018, ss.1

Travmatik Doğum Algısının Kadın Yaşamına Etkisi. 2. Uluslararası Kadın Kongresi

2. Uluslararası Kadın Kongresi, İzmir, Türkiye, 4 - 05 Ekim 2018, ss.1

Care And Management İn Premenstrual Syndrome

5th International & 9th National Midwifery Student Congress, Amasya, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.32

Complementary Medicine Approaches İn Preeclampsia Care

5th International & 9th National Midwifery Student Congress, Amasya, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.33

Premenstrual Sendromda Bakım ve Yönetim

5. Uluslararası & 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.32

Preeklampsi Bakımında Tamamlayıcı Tıp Yaklaşımları

5. Uluslararası & 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Amasya, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.33

Farklı kuşak hastaların hemşirelik bakım memnuniyeti ve etkileyen faktörler

16. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2018, ss.1

DOGUM SÜRECINDE NONFARMAKOLOJIK BIR DESTEK: MÜZIK TERAPI

1.Uluslararası 3.Ulusal Doguma Hazırlık Egitimi ve Egiticiligi Kongresi, İzmir, Türkiye, 4 - 06 Nisan 2018

FIZIKSEL ENGELLI KADIN OLMAK: GEBELIKTEN DOĞUMA

1.Uluslararası 3.Ulusal Doguma Hazırlık Egitimi ve Egiticiligi Kongresi (, İzmir, Türkiye, 4 - 06 Nisan 2018

Öğrenci gözüyle Türkiye ve Almanya’daki hemşirelik sistemi: Erasmus deneyimi

17. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 4 - 06 Nisan 2018, ss.80

Nursing education abroad in the past to present

I. International and II. National Women's Health Nursing Congress, İstanbul, Türkiye, 23 - 24 Mart 2018, ss.170

Transcultural nursing and transcultural nursing approaches in perinatal period

I. International and II. National Women's Health Nursing Congress, İstanbul, Türkiye, 23 - 24 Mart 2018, ss.146

The frequency of fecal incontinence and related factors in pregnancy in the city of İstanbul

I. International and II. National Women's Health Nursing Congress, İstanbul, Türkiye, 23 - 24 Mart 2018, ss.297

Menopausal hot flash measurement tools

I. International and II. National Women's Health Nursing Congress, İstanbul, Türkiye, 23 - 24 Mart 2018, ss.192

Untold problem of prenatal and postpartum phase; fecal incontinence and necesity of care

I. International and II. National Women's Health Nursing Congress, İstanbul, Türkiye, 23 - 24 Mart 2018, ss.560

Determination of the knowledge and opinions about oral and dental health during pregnancy

I. International and II. National Women's Health Nursing Congress, İstanbul, Türkiye, 23 - 24 Mart 2018, ss.73

Approach to pregnancy - related low back pain

I. International and II. National Women's Health Nursing Congress, İstanbul, Türkiye, 23 - 24 Mart 2018, ss.155

Effect of focus on birth-specific stereogram cards (BSSC) on perception of delivery pain

I. International and II. National Women's Health Nursing Congress, İstanbul, Türkiye, 23 - 24 Mart 2018, ss.79

Women health nursing abroad practices and roles

I. International and II. National Women's Health Nursing Congress, İstanbul, Türkiye, 23 - 24 Mart 2018, ss.203

Psychology at pregnancy and psychosocial health

I. International and II. National Women's Health Nursing Congress, İstanbul, Türkiye, 23 - 24 Mart 2018, ss.104-105

Paternal mental health

. I. International and II. National Women's Health Nursing Congress, İstanbul, Türkiye, 23 - 24 Mart 2018, ss.24

Adolescent pregnancies and nursing approach.

I. International and II. National Women's Health Nursing Congress, Amasya, Türkiye, 23 - 24 Mart 2018, ss.96

Current approaches to prenatal periodontal disease and nursing care

I. International and II. National Women's Health Nursing Congress, İstanbul, Türkiye, 23 - 24 Mart 2018, ss.89

Preterm birth and microbiota relation

I. International and II. National Women's Health Nursing Congress, İstanbul, Türkiye, 23 - 24 Mart 2018, ss.200-201

The Impact of Childbirth Specific Stereogram Cards on the Perception of Labour Pain

3rd European Congress on Intrapartum Care: Making Birth Safer, Sweden, İsveç, 25 - 27 Mayıs 2017, ss.1

Riskli gebelerin emosyonel durumlarının belirlenmesi

16. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2017, ss.1

Farklı kuşak hastaların hemşirelik bakım memnuniyeti ve etkileyen faktörler

16. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2017, ss.1

Perinatal hasta güvenliğinde hasta teslimi yöntemi: Perinatal SBAR

8.Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2017, ss.1

Paternal depresyon

4. Uluslararası, 8. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2017, ss.1

Emzirmenin desteklenmesinde yeni bir model: Pender’in sağlığı geliştirme modeline dayalı motivasyonel görüşme programı

4. Uluslararası, 8. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2017, ss.1

Gestasyonel diyabetli gebeler için diyafragmatik solunum egzersiz programı’

4. Uluslararası, 8. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2017, ss.1

"Instructional Design and Material Development Progress to eLearning Environments: A Sample of Obstetrical Nursing"

6 th International Conference on "Innovations in Learning for theFuture" 2016: Next Generation, İstanbul, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2016, ss.37

Adenomyosis in Reproductive Period

The 10th Athens Congress on Women's Health And Disease Preconception to Menopause, Atina, Yunanistan, 1 - 03 Eylül 2016, ss.124

Cervical Cancer in Virgins

The 10th Athens Congress on Women's Health And Disease Preconception to Menopause, Atina, Yunanistan, 1 - 03 Eylül 2016, ss.129-130

6th World Nursing and Healthcare Conference

6th World Nursing and Healthcare Conference, Londra, İngiltere, 16 - 17 Ağustos 2016, ss.187-189

Evaluation of the effect of obesity on self-respect and sexuality in women

. 6th World Nursing and Healthcare Conference, London, İngiltere, 16 - 17 Ağustos 2016, cilt.5, sa.4, ss.187-189

Evaluation of the Effect of Obesity on Self Respect and Sexuality in Women

6th World Nursing & Healthcare conference, Londra, İngiltere, 15 - 17 Ağustos 2016, ss.187

“E-Learning environments in nursing education and its status in Turkey”

6 th World Nursing and Healthcare Conference, Londra, İngiltere, 15 - 17 Ağustos 2016, ss.84

“Turkish women’s attitudes and views regarding human milk banking”

6 th World Nursing and Healthcare Conference, Londra, İngiltere, 15 - 17 Ağustos 2016, ss.78

menopoz dönemindeki kadınların menopoz semptomları ile başetme yöntemlerinin belirlenmesi

15. ulusal hemşirelik öğreci kongresi, Eskişehir, Türkiye, 28 Mayıs - 29 Nisan 2016, ss.1

İnternet Platformunda Kadın Sağlığı ve Hemşirelik

15. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 28 - 29 Nisan 2016, ss.220

İş Hayatında Kadın ve Mobbing

1. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 14 - 15 Nisan 2016, ss.1

Yönetimde Kadın ve Cam Tavan Sendromu.

1. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 14 - 15 Nisan 2016, ss.1

Mevsimlik Tarım İşlerinde Kadın Olmak

1. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 14 - 15 Nisan 2016, ss.1

Fiziksel Aktivite ve Kadın

1. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 14 - 15 Nisan 2016, ss.1

Life Experience of Gestational Diabetic Pregnant women During Pregnancy: A Phenomenological Study

17th World Congress of Gynecological Endocrinology, Floransa, İtalya, 2 - 05 Mart 2016, ss.1 Creative Commons License

Gestasyonel diyabetli olgularda bakım yaklaşımları

9.Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, Bursa, Türkiye, 15 - 18 Aralık 2015, ss.3

Doğumhane ekibinin gebe eğitim programına bakışı: İstanbul İli Kamu Hastaneleri deneyimi.

12.Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, Bursa, Türkiye, 3 - 06 Kasım 2015, ss.1-2

The menopause specific quality of life and hormone therapy: Turkish women perspective

10th European Congress Menopause and Andropause Society, Madrid, İspanya, 20 - 22 Mayıs 2015, ss.2

Perceptions and attitudes toward the menopause among climacteric aged women from Turkey

10th European Congress Menopause and Andropause Society, Madrid, İspanya, 20 - 22 Mayıs 2015, ss.1

Üniversite öğrencilerinin şiddet eğilimleri ve toplumsal cinsiyete bakış açıları

1. Uluslararası Küreselleşen Dünyada Kadın ve Siyaset Kongresi, İstanbul, Türkiye, 16 Nisan - 17 Kasım 2015, ss.3-4

üniversite öğrencilerinin çocukluk çağında aile içi şiddete maruziyetleri ve bakış açıları

1. Uluslararası Küreselleşen Dünyada Kadın ve Siyaset Kongresi, İstanbul, Türkiye, 16 Nisan - 17 Kasım 2015, ss.1-2

Gebelerin ağız ve diş sağlığına ilişkin bilgi ve görüşleri

3. Fetal Hayattan Çocukluğa ilk 1000 gün Gebe ve Çocuk Beslenmesi Kongresi,, Ankara, Türkiye, 13 - 14 Mart 2015, ss.1-2

Kişilik özelliği doğum korkusu yaşamada etkili midir?

12. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri kış kongresi, Bursa, Türkiye, 5 - 08 Mart 2015, ss.1

Gebelik öncesi ve gebelikte bebeğin cinsiyet seçimine yönelik uygulamalara ilişkin kadınların görüşleri

I.Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, İzmir, Türkiye, 18 - 20 Aralık 2014, ss.71

Gebelik Öncesi Beden Kitle İndeksinin Perinatal ve Neonatal Sonuçlara Etkisi

I.Ulusal Kadın Hastalıkları Ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, İzmir, Türkiye, 18 - 20 Aralık 2014, ss.32

19-45 yaş kadınların vajinal/ genital akıntı ile başa çıkma yöntemleri

I.Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, İzmir, Türkiye, 18 - 20 Aralık 2014, ss.18

According to Turkey Population and Health Research 2008 Data, family planning In Turkey

13th Congress of the ESC: ‘Challenges in Sexual and Reproductive Health’, Lisbon, Portekiz, 28 - 31 Mayıs 2014, ss.1

Sleep and quality of life in older women: A population-based study

1st International Balkan Conference on Health Sciences, Edirne, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2014, ss.67

Production process of women health nursing practice videos in Ist. Uni. Florence Nightingale Faculty of Nursing

V. Uluslararası Gelecek İçin Öğrenme Alanında Yenilikler Konferansı, İstanbul, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2014, ss.1

Perinatal hasta güvenliğinde hasta teslimi yöntemi: Perinatal SBAR.

Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2014, ss.1

İstanbul’da yaşayan yabancı göçmen kadınların üreme sağlığı ve etkileyen faktörler

1. Ege Ebelik ve Doğum Kongresi, İzmir, Türkiye, 21 - 22 Mart 2014, ss.36

Nulligravid hemşirelerde doğum korkusu

1. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Doğum Sonrası Bakım Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Kasım 2013, ss.18

Women’s social support preferences and practices during labour

Congress of the European Society of Gynecolog, Italy, Romanya, 10 - 13 Eylül 2013, ss.52

Work Family Conflict in Working Women: Comparative Study

Sigma Theta Tau International's 24th International Nursing Research Congress, Prag, Çek Cumhuriyeti, 22 - 26 Temmuz 2013

The Role Perceptions of Nursing Students: A Comparative Study

24th International Nursing Research Congress, Prag, Çek Cumhuriyeti, 22 - 26 Temmuz 2013, ss.1

Postpartum Yorgunluk Ve Kanıt Temelli Girişimler

1. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Doğum Sonrası Bakım Kongresi, İzmir, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2013, ss.9

Kadın Sağlığı Hemşireliğinde Iowa Modelinin Kullanımı

1. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Doğum Sonrası Bakım Kongresi, İzmir, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2013, ss.10

Kanguru bakımı ve kanıt temelli çalışmalar

1. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Doğum Sonrası Bakım Kongresi, İzmir, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2013, ss.1

Postpartum Kanamalarda Kanıta Dayalı Uygulamalar

1. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Doğum Sonrası Bakım Kongresi, İzmir, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2013, ss.1

Emzirmeyi engelleyici faktörler

1. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Doğum Sonrası Bakım Kongresi, İzmir, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2013, ss.5

Postpartum İdrar Retansiyonu

1. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Doğum Sonrası Bakım Kongresi, İzmir, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2013, ss.1

A study on the correlation between smoking mothers and newborn birth weight and breast-feeding

First Global Conference on Contraception, Reproductive and Sexual Health, Copenhagen, Danimarka, 22 - 25 Mayıs 2013, ss.1

Menopozal Sıcak Basması Ölçme Araçları

. I.Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 23 Mart 2013 - 24 Mart 2018, ss.294

Kadın sağlığı hemşireliği: Roller

III. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi, İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2012, ss.5

Toplumsal cinsiyet ve kadın sağlığı

III. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi, İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2012, ss.16

Kadın sağlığının korunmasında ve geliştirilmesinde davranış değişimi

III. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi, İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2012, ss.21

Kadınlarda sigara kullanımı ve hemşirelik bakımı

III. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi, İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2012, ss.11

Kadın sağlığı hemşireliğinde lisansüstü eğitim: Dünyadan örnekler

III. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi, İstanbul, Türkiye, 18 Mayıs 2012 - 20 Mayıs 2015, ss.1

Gebelikte şiddet: Nedenleri, sonuçlar ve önlenmesi

III. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi, İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2012, ss.10

Bir insan hakkı ihlali: Kadın sünneti

III. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi, İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2012, ss.12

İntrauterin ayrımcılık: cinsiyet seçimi.

III. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi, İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2012, ss.1

Kadınlarda postpartum dönemde cinsel yaşam

6th Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Ankara, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2012, ss.1

Göç ve kadın sağlığı

III. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi, İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2012, ss.19

Hayatımızdaki tehlike: Kanser, ne kadar farkındayız?

III. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi, İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2012, ss.14

Yoksulluğun kadınlaşması ve kadın sağlığına etkileri

III. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi, İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2012, ss.3

Kanserden korunma ve 2030 hedefleri

III. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi, İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2012, ss.9

Çocukluk çağı örseleyici yaşantılarının kadın cinselliği üzerine etkileri

III. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi, İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2012, ss.15

Erken lohusalık sürecinde kadınların algıladıkları eş desteği ölçeği geliştirme çalışması

III. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi, İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2012, ss.1

Cinsel Yönelimler: Sağlık Personelinin Yaklaşımı

III. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi, İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2012, ss.30

Lezbiyen Kadınlarda Üreme Sağlığı

III. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi, İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2012, ss.20

Knowledge, perception and opinion of menopausal women about hormonal therapy

9th European Congress on Menopause and Andropause, X.., Mauritius, 2 - 04 Ocak 2012, ss.1

The effects of personality traits on quality of life

The 14 th Controversies in Obstetrics, Gynecology and Infertility, Paris, Fransa, 17 - 20 Kasım 2011, ss.256

The effects of personality traits on quality of life.

Controversies in Obstetrics, Gynecology and Infertility, Paris, Fransa, 17 - 20 Kasım 2011, ss.1

Kadın hastalar erkek hemşireler konusunda ne düşünüyor?

10. Uluslararası katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2011, ss.1

Kadın Sağlığı Hemşireliği Derneği Üyelerinin Profili

10.Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, Bursa, Türkiye, 2 - 06 Mart 2011, ss.1

Effect of the breast health program based on health belief model on breast health perception and screening behaviours

5th Asian Pasific Organization for Cancer Prevention (APOCP) General Assembly Conference, İstanbul, Türkiye, 6 - 08 Ekim 2010, ss.7

Hasta Güvenliği Tutum Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması

Hasta Bakımı ve Hasta Güvenliği Kongresi, Zonguldak, Türkiye, 3 - 06 Haziran 2010, ss.1

The Evaluation of the studies related to breast cancer in Turkey between the years 2000 and 2009

European Oncology Nursing Society (EONS) Congresses Congresses Book, The Hague, Hollanda, 14 - 16 Nisan 2010, ss.44

Effect of the breast health program based on health belief model on breast health perception and screening behaviors

5th Asian Pasific Organization for Cancer Prevention (APOCP) General Assembly Conference, İstanbul, Türkiye, 3 - 07 Nisan 2010, ss.1

Kadınların erken loğusalık sürecinde kadınların algıladıkları eş desteğinin belirlenmesi

I. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2009, ss.1

Menopozal dönemdeki Türk kadınlarında depresyon sıklığı ve etkileyen faktörler

6. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Ankara, Türkiye, 20 Ağustos 2009, ss.1

Hemşire ve ebelerde iş yaşamının aile yaşamına ve yaşam kalitesine etkisi

I. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongre, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 Mayıs 2009, ss.38-39

Kadınlarda postpartum dönemde cinsel yaşam

6. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Ankara, Türkiye, 23 - 25 Nisan 2009, ss.278

Karaman’da bir grup kadının AP yöntem tercihleri ve bırakma nedenleri

9.Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, Bursa, Türkiye, 19 - 22 Mart 2009, ss.466

Kadınların doğum esnasındaki korku ve beklentileri

9.Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, Bursa, Türkiye, 15 - 18 Ocak 2009, ss.2

FEND 13th Annual Conference, Rome, Italy

FEND 13th Annual Conference, İtalya, Romanya, 5 - 06 Eylül 2008, ss.22

The role perception of nursing students

2nd International Nurse Education Conference,, Dublin, İrlanda, 9 - 10 Haziran 2008, ss.33

Reproductive health of turkish women with diabetes

American Diabetes Assosiacion 68th Scientific Sessions, 6 - 19 Haziran 2008, ss.671

Women's opinions and perceptions toward birth methods after birth

10th Congress of The European Society of Contraception, Prag, Çek Cumhuriyeti, 30 Nisan - 03 Mayıs 2008, ss.166-167

Sağlık çalışanalarının aile içi şiddet konusunda yaklaşımlarının belirlenmesi

1. Kadın Sağlığı Kongresi, Ankara, Türkiye, 20 - 22 Mart 2008, ss.1

İnfertil bireylerde yalnızlık düzeyi ve etkili faktörlerin belirlenmesi

Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 06 Ocak 2008, ss.53

Perinatal bakımda optimalite

I. Ulusal Ebelik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Kasım 2007, ss.1

Hemşirelik/Ebelik Öğrencilerinin Kök Hücre Ve Kordon Kanı İle İlgili Bilgi Ve Yaklaşımları

VI. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 29 Haziran 2007, ss.379

The view of women related to delivery method and determining to early postpartum period

5th. International Congress of Reproductive Health & Family Planning, Ankara, Türkiye, 2 - 04 Mart 2007, ss.356-357

Gebelikte Sigaranın Bırakılmasında Davranış Değiştirme Modeller

1.Ulusal Ebelik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 2 - 04 Şubat 2007, ss.76-77

Diyabetin üreme sağlığına etkisi

1.Ulusal Ebelik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 2 - 04 Şubat 2007, ss.36

Kadın Sağlığında Kilometre Taşları

8.Uludağ Jinekoloji Ve Obstetri Kış Kongresi, Bursa, Türkiye, 17 - 21 Ocak 2007, ss.187

Kadın Sağlığında Öncelikler

8.Uludağ Jinekoloji Ve Obstetri Kış Kongresi, Bursa, Türkiye, 17 - 21 Ocak 2007, ss.186

Bir hemşirelik yüksekokulunda öğrenci profili ve öğrencilerin hemşireliğe ilişkin görüşleri

6. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, İstanbul, Türkiye, 5 - 07 Ocak 2007, ss.80

Hemşirelik/Ebelik öğrencilerinin kök hücre ve kordon kanı ile ilgili bilgi ve yaklaşımları

6.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 5 - 07 Ocak 2007, ss.379

Male university students’ views, attitudes and behaviour with respect to family planning and emergency contraception in Turkey

The 9th Congress of The European Society of Contraception,, İstanbul, Türkiye, 3 - 06 Mayıs 2006, ss.2

A review and evaluation of the studies presented in ınternational reproductive health and family planning congresses in Turkey

The 9th Congress of The European Society of Contraception, İstanbul, Türkiye, 6 - 08 Ocak 2006, ss.185-186

Effect of education on nurses ability to formulate nursing diagnoses for eclampsia/severe pre-eclampsia patients

1st International & 5th National Nursing Education Congress, Nevşehir, Türkiye, 3 - 05 Ocak 2003, ss.202

Menopozal yakınmalar: Neden her kadın farklı yaşar

VII. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 01 Ağustos 2000, ss.1

Hemşirelik yüksekokulu öğrencilerine yönelik üreme sağlığı yaygın eğitim modeli

IV. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 01 Ocak 1997 - 01 Ocak 2007, ss.224-228

Kadınların klimakteryum dönemine özgü gereksinimleri ve hemşirenin rolü

IV. Ulusal Konsültasyon-Liyazon Psikiyatrisi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 5 - 07 Ocak 1996, ss.251-259

Osteoporozisli kadınlarda risk faktörleri

Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 01 Ocak 1996 - 25 Aralık 1995, ss.3

Üniversite Öğrencilerinin Hemşirelik Mesleğini Algılayış Biçimleri

III. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı, Sivas, Türkiye, 4 - 08 Haziran 1992, ss.38-84

İstanbul ili Halkalı Sağlık Ocağı’na bağlı iki mahallede yapılan 0-12 aylık bebek beslenmesine ilişkin annelerin bilgi düzeyi

I.Ulusal Ana ve Çocuk Sağlığı Hemşireliği Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 02 Şubat 1989, ss.145-151

Kitap & Kitap Bölümleri

Attitudes of Women towards Birth Methods: Systematic Analysis of Studies Conducted in Turkey

Innovations in Medicine and Medical Research Vol. 4, Dr. Ashish Anand, Editör, Book Publisher International, Mississippi, ss.16-29, 2020

Gebelikte Görülen Fiziksel / Fizyolojik Değişiklikler

Gebelikte Sağlık ve Bakım, Prof. Dr. Gülten Kaptan, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.1-11, 2020

Anal ve Fekal İnkontinans

Pelvik taban disfonksiyonu tanı, tedavi ve bakımda hemşirelere yönelik güncel yaklaşımlar, Beji NK., Çayır G., Editör, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.89-104, 2020

Serviks Kanseri

ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ, Can GB., Editör, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.953-964, 2020

Jinekolojik Kanser Tanı ve Tedavisinin Cinsel Yaşam Üzerine Etkisi

Güncel Jinekoloji Hemşireliği, Nevin Hotun ŞAHİN, Editör, Akademisyen Yayınevi, Ankara, ss.153-161, 2020

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Temelli Jinekolojik Sorunlar

Güncel Jinekoloji Hemşireliği, Nevin Hotun Şahin, Editör, Akademisyen Yayınevi, Ankara, ss.19-40, 2020

HIV ve Kadın Sağlığı

Güncel Jinekoloji Hemşireliği, Nevin Hotun Şahin, Editör, Akademisyen Yayınevi, Ankara, ss.107-114, 2020

Kadın Sağlığında Tekrarlayan İdrar Yolu Enfeksiyonlarının Yönetimi ve Hemşirelik Yaklaşımı

Güncel Jinekoloji Hemşireliği, Nevin Hotun Şahin, Editör, Akademisyen Yayınevi, Ankara, ss.73-92, 2020

Pelvik Ağrı ve Hemşirelik Yaklaşımı

Güncel Jinekoloji Hemşireliği, Nevin Hotun Şahin, Editör, Akademisyen Yayınevi, Ankara, ss.127-136, 2020

Anal ve Fekal İnkontinans

Pelvik taban disfonksiyonu tanı, tedavi ve bakımda hemşirelere yönelik güncel yaklaşımlar, Nezihe Kızılkaya Beji,Gülsen Çayır, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.89-104, 2019

Jinekolojik Enfeksiyonlar ve Hemşirelik Bakımı

Güncel Jinekoloji Hemşireliği, Şahin N., Editör, Akademisyen Yayınevi, İstanbul, ss.23-38, 2019

Güncel Jinekoloji Hemşireliği

Güncel Jinekoloji Hemşireliği, Şahin N., Editör, Akademisyen Yayınevi, İstanbul, ss.0-334, 2019

Jinekoloji Hemşireliği-Jinekolojik Değerlendirme

Güncel Jinekoloji Hemşireliği, Şahin N., Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.1-22, 2019

menopozal semptomların yönetimi ve hemşirelik yaklaşımı

Güncel Jinekoloji Hemşireliği, Şahin N., Editör, Akademisyen Yayınevi, Ankara, ss.225-235, 2019

Kronik Pelvik Ağrı

Güncel Jinekoloji Hemşireliği, Şahin N., Editör, Akademisyen Yayınevi, İstanbul, ss.39-52, 2019

Estetik/ Kozmetik Jinekoloji

Güncel Jinekoloji Hemşireliği, Şahin N., Editör, Akademisyen Yayınevi, İstanbul, ss.267-282, 2019

Adenomiyozis/ Adenomiyoma

Güncel Jinekoloji Hemşireliği, Şahin N., Editör, Akademisyen Yayınevi, İstanbul, ss.131-147, 2019

Vulvodini: Tanı, Tedavi ve Bakım

Güncel Jinekoloji Hemşireliği, Şahin N., Editör, Akademisyen Yayınevi, İstanbul, ss.251-266, 2019

Anormal Uterin Kanamalar

Güncel Jinekoloji Hemşireliği, Şahin N., Editör, Akademisyen Yayınevi, İstanbul, ss.53-70, 2019

Endometriozis: Bakım ve Yönetimi

Güncel Jinekoloji Hemşireliği, Şahin N., Editör, Akademisyen Yayınevi, İstanbul, ss.71-84, 2019

Adölesan Dönemde Sık Karşılaşılan Jinekolojik Sorunlar ve Hemşirelik Yaklaşımı

Güncel Jinekoloji Hemşireliği, Şahin N., Editör, Akademisyen Yayınevi, İstanbul, ss.174-187, 2019

Engellilik ve Jinekolojik Bakım

Güncel Jinekoloji Hemşireliği, Şahin N., Editör, Akademisyen Yayınevi, İstanbul, ss.313-334, 2019

Menopoz ve Jinekolojik Sorunlar

Güncel Jinekoloji Hemşireliği, Şahin N., Editör, Akademisyen Yayınevi, İstanbul, ss.237-250, 2019

Jinekolojide Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamalarının Kullanımı

Güncel Jinekoloji Hemşireliği, Şahin N., Editör, Akademisyen Yayınevi, İstanbul, ss.313-334, 2019

Jinekolojik Aciller ve Hemşirelik Yaklaşımı

Güncel Jinekoloji Hemşireliği, Şahin N., Editör, Akademisyen Yayınevi, İstanbul, ss.301-312, 2019

Adölesan Dönemde Sık Karşılaşılan Jinekolojik Sorunlar ve Hemşirelik Yaklaşımı

Güncel Jinekoloji Hemşireliği , NEVİN HOTUN ŞAHİN, Editör, Akademisyen Yayınevi, Ankara, ss.174-187, 2019

Jinekolojik Kanserler

Güncel Jinekoloji Hemşireliği , Nevin HOTUN ŞAHİN, Editör, Akademisyen Yayınevi, Ankara, ss.143-158, 2019

Gebelikte Düşme ve Ebelik/Hemşirelik Yaklaşımı

Scientific Developments , Mehmet Dalkılıç, Editör, Bilgin Kültür ve Sanat Yayınları, Ankara, ss.45-54, 2019

Gebelikte solunum sistemi hastalIkları ve bakım

Riskli gebelikler ve bakım , Özlem DOĞAN YÜKSEKOL,Sermin TİMUR TAŞHAN,Mesude DUMAN, Editör, Göktuğ Basın Yayın ve Dağıtım Amasya , Amasya, ss.353-372, 2019

Kordon Kanı ve Kordon Bankacılığı

Ebeler ve Ebelik Öğrencileri İçin Normal Doğum ve Sonrası Dönem, Kıymet Yeşilçiçek Çalık, Fatma Coşar Çetin, Editör, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.453-459, 2018

Doğurganlığın Düzenlenmesi

Hemşire ve ebelere yönelik kadın sağlığı ve hastalıkları, Nezihe Kızılkaya Beji, Editör, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.147-161, 2016

Kadın sağlığıyla ilgili temel kavramlar

Hemşire ve ebelere yönelik kadın sağlığı ve hastalıkları, Nezihe Kızılkaya BEJİ, Editör, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.49-63, 2016

Serviks kanserleri

Onkoloji Hemşireliği, G. Can, Editör, , Nobel Yayın Dağıtım Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.783-796, 2014

Specific Quality of Life Measures for Sleep Disorders

Can't Sleep? Issues of Being an Insomniac, Sahoo S., Editör, Intech, Rijeka, ss.39-48, 2012

Aile planlaması ve İnfertilite

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı, K. Tankuter, Editör, Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.349-384, 2012

Prevention of Congenital Anomalies and the Roles of Healthcare Professionals

Handbook of Prenatal Diagnosis: Methods, Issues and Health Impacts, Pereira E., Soria J. , Editör, Nova Science Publishers, New York, ss.1-39, 2010

Geriatrik olgularda Jinekolojik sorunlar ve Hemşirelik bakımı

Geriatrik Hasta ve Hemşirelik bakımı, Ü Y Fındık, Ö Erol, Editör, Alter Yayıncılık, Ankara, ss.205-220, 2010

Birth Defects: Issues on Prevention and Promotion

Advances in Medicine and Biology, Berhardt L V. , Editör, Nova Publishers, New York, ss.285, 2010

Perinatal hizmetlerde danışmanlık

Perinataloji Hemşireliği, N Kömürcü, Editör, İstanbul Sağlık Müdürlüğü, İstanbul, ss.23-29, 2010

Doğurganlığı Etkileyen Faktörler

İnfertilite Hemşireliği, N. Kızılkaya Beji, Editör, İnfertilite Hemşireliği Derneği Yayını, İstanbul, ss.11-32, 2009

Bir Kilometre Taşı: Menopoz

İ.Ü.F.N.H.Y.O. Mezunları Derneği Karakutu Yayınları, İstanbul, 1998

Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması El Kitabı

Anne-Çocuk Eğitim Vakfı Yayınları, İstanbul, 1996