Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

  • 2019 I. Uluslararası, II. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi

    Katılımcı

    İzmir, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 257

h-indeksi (WOS): 8