Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Cross-cultural study of Problematic Internet Use in nine European countries

COMPUTERS IN HUMAN BEHAVIOR, cilt.84, ss.430-440, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Postpartum Depression Prevalence and Risk Factors in Turkey: A Systematic Review and Meta-Analysis

ARCHIVES OF PSYCHIATRIC NURSING, cilt.31, sa.4, ss.420-428, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Domestic Violence Against Women In Turkey: A Systematic Review And Meta Analysis

ARCHIVES OF PSYCHIATRIC NURSING, cilt.30, sa.5, ss.620-629, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Prevalence of Overweight/Obesity and Its Associated Factors among University Students from 22 Countries

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH, cilt.11, sa.7, ss.7425-7441, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Reproductive health in women with serious mental illnesses

JOURNAL OF CLINICAL NURSING, cilt.23, ss.1283-1291, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Psychometric properties of the Turkish version of the Perception of Aggression Scale

JOURNAL OF PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH NURSING, cilt.18, sa.10, ss.878-883, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Violence Towards Healthcare Workers in Turkey: A Systematic Review

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, cilt.31, sa.6, ss.1442-1456, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Internet Use Among Turkish Adolescents

CYBERPSYCHOLOGY & BEHAVIOR, cilt.11, sa.5, ss.537-543, 2008 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Internet use and its relation with the psychosocial situation for a sample of university students

CYBERPSYCHOLOGY & BEHAVIOR, cilt.10, sa.6, ss.767-772, 2007 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

LGBT+ Individuals' Sexual and Mental Health: A Comparison with Hetereosexual Group

CYPRUS JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.5, sa.3, ss.189-195, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Reproductive and sexual health in women with bipolar disorder: a comparative study

DUSUNEN ADAM-JOURNAL OF PSYCHIATRY AND NEUROLOGICAL SCIENCES, cilt.32, sa.1, ss.23-32, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Engellere Rağmen Cinsellik: Zihinsel Yetersizliğe Sahip Çocuklarda Cinsellik

Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, cilt.5, sa.2, ss.320-326, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

YAŞLININ İHMAL VE İSTİSMARI

türkiye klinikleri, cilt.2, sa.1, ss.56-59, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMI VE SAĞLIK DAVRANIŞLARI

türkiye klinikleri, cilt.1, sa.3, ss.27-35, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üriner İnkontinanslı Kadınların Cinsel Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi

Hemşirelik Akademik Araştırma Dergisi (Journal of Academic Research in Nursing- JAREN), cilt.2, sa.1, ss.16-23, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğrenci Hemşirelerin Şiddet Deneyimleri: Anket Çalışması

PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ DERGİSİ, cilt.5, ss.49-56, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelik öğrencilerinin mekanik tespit yöntemi hakkında görüşleri

Turkiye Klinikleri J Nurs Sci, cilt.5, sa.2, ss.85-92, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MEKANİK TESPİT YÖNTEMİ HAKKINDA GÖRÜŞLERİ

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, cilt.5, sa.2, ss.85-92, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Psikiyatri Servislerinde Agresyon

PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ DERGİSİ, cilt.3, sa.1, ss.42-47, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de sağlık çalışanlarına yönelik şiddet: sistematik derleme

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, cilt.31, sa.6, ss.1442-1456, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The use of expressive methods for developing empathic skills

ISSUES, cilt.32, sa.2, ss.131-136, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Adli psikiyatri kliniklerinde çalışan hemşirelerin rollerini algılamaları: niteliksel bir çalışma

Türkiye Klinikleri Psikiyatri, sa.4, ss.73-80, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yoğun bakım hemşirelerine yönelik psikolojik şiddet: Niteliksel bir çalışma

Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, cilt.14, sa.2, ss.45-54, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ebelik Öğrencilerinin Doğum Yaptırma Korkusu

I. Uluslararası II.Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2018, ss.1

Gebeler internette ne ararlar?

I. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 23 - 24 Mart 2018, ss.97-98

Üriner İnkontinanslı Kadınların Ruhsal Durumlarının ve Cinsel Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi

I. Uluslararası II. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 23 - 24 Mart 2018, ss.1

Plasenta Tüketimi Postpartum Depresyonu Önlemede Bir Alternatif Olabilir mi?

I. Uluslararası II. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 23 - 24 Mart 2018, ss.1

GAZETELERDE YAYINLANAN EBELIK ILE ILGILI HABERLERIN INCELENMESI

3. Uluslararası & 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Adana, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2016, ss.45

LGBTİ Bireylerin Cinsel ve Ruhsal Sağlık Sorunlarının Belirlenmesi

1. LGBTI Ruh Sağlığı Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 5 - 06 Aralık 2015, cilt.1, ss.1

Reproductive Health in Women with Bipolar Disorder: A Comparative Study

Discovering Horizons and Bridges in Care” HORATIO Congress, Lizbon, Portekiz, 8 - 10 Ekim 2015, ss.5

Gençler ve Teknoloji Bağımlılığı

3. International 7. National Psychiatric Nursing Congress, Ankara, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2014, ss.97

Gebelik ve Bebek İle İlişkili Bilgi Aramada Gebelerin İnterneti Kullanımı

1.Uluslararası & 5.Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 24-26 Nisan 2014, Eskişehir, Eskişehir, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2014, ss.123-124

The relationship between elder abuse and their primary caregivers’ burden and abuse

Horatio: European Psychiatric Nursing Congress, İstanbul, Türkiye, 31 Ekim - 02 Kasım 2013, ss.138

Reproductive health in women with serious mental illnesses

Horatio: European Psychiatric Nursing Congress, İstanbul, Türkiye, 31 Ekim - 02 Kasım 2013, ss.86

Reproductive health in women with serious mental ıllnesses

Horatıo, European Psychıatrıc Nursıng Congress, İstanbul, Türkiye, 30 Ekim - 02 Kasım 2013, ss.86

Akut psikiyatri hastalarının mekanik tespit deneyimleri

49. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İzmir, Türkiye, 24 - 28 Eylül 2013

Reproductive health in women with serious mental ıllnesses

Horatıo, European Psychıatrıc Nursıng Congress, İstanbul, Türkiye, 30 Ekim - 02 Kasım 2012, ss.86

Student nurses’ views to mechanical restraint used in acute psychiatric wards

Horatio: 2nd European Festival of Psychiatric Nursing, Stockholm, İsveç, 20 - 23 Ekim 2012, ss.32

Relationship Between Maternal Attachment and Postnatal Depression.

Horatio: 2nd European Festival of Psychiatric, Stockholm, İsveç, 20 - 23 Ekim 2012, ss.89

Konuşulmayan: Üreme sağlığı, PsikiyatriKliniklerinde üç maymunu oynamak

II.Uluslararası VI.Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 2 - 07 Ekim 2012, ss.64-65

Şiddetin önüne geçebilir miyiz? Saldırgan Hasta ile İletişim

I. Ulusal Paramedik Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2012, ss.17-23

Kötü Haber Nasıl Verilmeli? Hasta ve Hemşire Eğitimi

III.Ulusal Hematoloji ve Hematolojik Onkoloji Kemik İliği Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2012, ss.90-94

Role perceptions of nurses working within forensic psychiatric wards in Turkey

7th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry, Prague, Çek Cumhuriyeti, 19 - 22 Ekim 2011, ss.306

Farklı perspektiflerden profesyonel kontrol yöntemleri “Akut Psikiyatri Kliniklerinde Profesyonel Kontrol Yöntemleri”

I.Ulusal 5. Uluslaraarası Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Eylül 2011, ss.66

Yoğun bakım çalışanlarında psikolojik şiddet

4. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Trabzon, Türkiye, 15 - 17 Nisan 2010, ss.26-28

Nursing students’ experiences of violencE

6th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry, Stockholm, İsveç, 21 - 24 Eylül 2009, ss.91-95

Validation of the Turkish version of the Perception of Aggression scale (POAS)

6th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry, Stockholm, İsveç, 21 - 24 Eylül 2009, ss.99-105

The examination of interactions between nurses and patients in terms of predisposition to violence: a preliminary study

5 th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry, Amsterdam, Hollanda, 25 - 27 Ekim 2007, ss.377-378

Violence towards health care staff in Turkey: a systematic review

5th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry, Amsterdam, Hollanda, 25 - 27 Ekim 2007, ss.379-380

The art therapy group process with nursing students

12. International NPNR Conference, Oxford, İngiltere, 27 - 29 Eylül 2006, ss.53-54

The Internet Use And Its Relatıon Wıth The Psycho-Social Situation among Nursing Students

12.International NPNR Conference, Oxford, İngiltere, 27 - 29 Eylül 2006, ss.47

Using the arts in the development of therapeutic relationship

12.International NPNR Conference, Oxford, İngiltere, 27 - 29 Eylül 2006, ss.57-58

Psikiyatri Kliniğindeki Öğrenci Hemşirelerin Etkinliklerinin Değerlendirilmesi

3. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Edirne, Türkiye, 29 - 30 Nisan 2004, ss.80

Hemşirelik eğitiminde yeni bir ders “Terapötik ilişkilerde sanatın kullanımı”

2.Uluslararası 9. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 11 Eylül 2003, ss.594-597

Hemşire ve Ebe Öğrencilerin Empati Becerileri ve Kişilerarası İlişki Tarzlarının İncelenmesi

II. Uluslararası & IX. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 11 Eylül 2003, ss.314-317

Üniversite öğrencilerinin öz-bakım gücü ile sağlıkla ilgili tutumları arasındaki ilişki

2. Uluslararası 9. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 11 Eylül 2003, ss.156

Kanser Hastası ile İletişim

VII.Jinekolojik Onkoloji Kogresi, İstanbul, Türkiye, 23 - 27 Eylül 2000, ss.73

Hemşire öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirme biçimleriyle sigara içme durumları arasındaki ilişki

Uluslararası Kros–Kültürel Psikiyatri Uydu Simpozyumu ve 35.Ulusal Psikiyatri Kongresi, Trabzon, Türkiye, 6 - 12 Eylül 1999

Yaşlılarda yalnızlık ve sosyal destek

Uluslararası Kros–Kültürel Psikiyatri Uydu Simpozyumu ve 35.Ulusal Psikiyatri Kongresi, Trabzon, Türkiye, 6 - 12 Eylül 1999

Duyusal yoksunluk ve hemşirelik yaklaşımı.

34. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İzmir, Türkiye, 29 Eylül - 04 Ekim 1998, ss.308

Yalnızlık ve hemşirelik yaklaşımı.

34. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İzmir, Türkiye, 29 Eylül - 04 Ekim 1998, ss.310

Türkiye’de psikiyatri hemşirelerinin bilimsel çalışmalarına bir bakış

34. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İzmir, Türkiye, 29 Eylül - 04 Ekim 1998, ss.309

Psikiyatrik evde bakım. ,

I. Ulusal Evde Bakım Kongresi, İstanbul, Türkiye, 24 - 27 Eylül 1998, ss.12

Kitap & Kitap Bölümleri