Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1999 - 2004 Doktora

  İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik, Türkiye

 • 1992 - 1996 Yüksek Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Psikiyatri Hemşireliği, Türkiye

 • 1987 - 1991 Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2004 Doktora

  Üniversite Öğrencilerinde İnternet Kullanımının Psikososyal Durum ile İlişkisi

  İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik

 • 1996 Yüksek Lisans

  Farklı Coğrafik Bölgelerde Çalışan Hemşirelerin Yaşadıkları Sorunlar ve Bunların Davranışlarına Olan Etkileri

  İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Psikiyatri Hemşireliği

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2015Psikodrama Çalışma Grubu-Kardeşler

  Sağlık ve Tıp , 40. Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresi-Prof. Judith Tezsary,

 • 2015Eğitici gelişimi-Eğitimde Etkileşim ve Katılımın Güçlendirilmesi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Istanbul Üniversitesi

 • 2010Psikodrama Çalışma Grubu-Mucize ve felaket senaryolarımız

  Sağlık ve Tıp , 35. Uluslararası Grup psikoterapileri Kongresi-Prof.dr. İnci DOĞANER

 • 2008Psikodrama Çalışma grubu-İyi ol-İyi çalış-İyi oyna-İyi sev-İyiyi bekle

  Sağlık ve Tıp , 34. Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresi-Prof. Judith Tezsary,

 • 2008Psikodrama Çalışma Grubu

  Sağlık ve Tıp , 33. Uluslararası Katılımlı Grup Psikoterapileri Kongresi-Prof.dr. Marcia KARP

 • 2007Psikodramada Çocuklarla Çalışma: Çocuk ve Ergende İhmal ve Suistimal

  Sağlık ve Tıp , 32. Uluslararası Katılımlı Grup Psikoterapileri Kongresi-Prof.dr. Bahar GÖKLER

 • 2006Psikodrama Çalışma grubu-Gizli ve gizli olmayan sadakat

  Sağlık ve Tıp , 31. Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresi-Prof. Judith Tezsary

 • 2005Psikanalitik Yönelimli Çalışma Grubu

  Sağlık ve Tıp , 30. Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresi-Prof.Dr.Marianne BOSSHARD

 • 2004Sosyodrma

  Sağlık ve Tıp , 29. Grup Psikoterapileri Kongresi-Prof. Dr. Jurge BURMEISTER

 • 2003Oyuncaklarla Psikodrama Çalışma Grubu

  Sağlık ve Tıp , 28. Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresi-prof.dr. Manuela MACIEL

 • 2003Eğitim Becerileri Kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , İ.Ü. Tıp Fakültesi Kadın ve Çocuk Sağlığı Eğitim ve Araştırma Birimi,-Prof.dr Ayşen BULUT

 • 2002Art Terapi ve Yaratıcılık Kursu

  Sağlık ve Tıp , AURA Psikoterapi Sanatla Tedavi ve Eğitim Merkezi-Yard.Doç.Dr Nevin ERACAR

 • 2002Psikodrama-saklı kalan

  Sağlık ve Tıp , 27. Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresi-Monica ZURETTI

 • 2001interaktif Eğitim Yöntemleri

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , İ.Ü.Bakırköy Sağlık Yüksek Okulu- Yard.Doç.Dr. Sevim ULUPINAR

 • 2001Sosyodrama-Elektra

  Sağlık ve Tıp , 26. Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresi-Prof.Dr. Jurge Burmeister

 • 2001İletişim Teknikleri

  Sağlık ve Tıp , İ.Ü. Rehberlik Danışmanlık ve Sosyal Destek Birimi-Fadime Yaslan

 • 2000Gençlik Dönemi ve Üniversite Gençliğine Yönelik Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri

  Sağlık ve Tıp , İ.Ü. Eğitim Bilimleri Bölümü Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı

 • 2000Grup Psikoterapisi Olarak Etkileşim Grubu

  Sağlık ve Tıp , 25. Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresi, Prof.Dr. Tarık YILMAZ

 • 1999Terapistlik/Grup Yöneticiliği Eğitimi

  Sağlık ve Tıp , Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü

 • 1997Hipnoterapi Kursu

  Sağlık ve Tıp , 33. Ulusal Psikiyatri Kongresi-Dr. Şahap ERKOÇ

 • 1996Balint Grup Toplantıları

  Sağlık ve Tıp , Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi-Doç.Dr. Ali Nahit BABAOĞLU

 • 1995Stoma Bakım Hemşireliği Eğitimi

  Sağlık ve Tıp , Marmara Üniversitesi Cerrahi Hemşireliği Anabilim Dalı