Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Orexin/hypocretin receptor, Orx(1), gene variants are associated with major depressive disorder

INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY IN CLINICAL PRACTICE, cilt.23, ss.114-121, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Neuroacanthocytosis in a psychiatry clinic: a case report

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, cilt.16, sa.4, ss.304-306, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Assessment of quality of life and depression in spouses of patients with ankylosing spondylitis

RHEUMATOLOGY INTERNATIONAL, cilt.32, sa.11, ss.3511-3516, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Serotonin-2a receptor and catechol-O-methyltransferase polymorphisms in panic disorder

PROGRESS IN NEURO-PSYCHOPHARMACOLOGY & BIOLOGICAL PSYCHIATRY, cilt.36, ss.5-10, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Efficacy of aripiprazole augmentation in treatment resistant obsessive compulsive disorder: A preliminary report

KLINIK PSIKOFARMAKOLOJI BULTENI-BULLETIN OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY, cilt.19, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Steroid induced psychosis and hypersexuality in adolescents: A case report

KLINIK PSIKOFARMAKOLOJI BULTENI-BULLETIN OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY, cilt.19, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

A study on the effects of quetiapine on social cognitive functions of schizophrenia patients

KLINIK PSIKOFARMAKOLOJI BULTENI-BULLETIN OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY, cilt.19, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Management of marked liver enzyme increase during clozapine treatment: A case report and review of the literature

INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY IN MEDICINE, cilt.34, sa.1, ss.83-89, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Subthreshold post traumatic stress disorder in the survivors of Marmara earthquake

PRIMARY CARE PSYCHIATRY, cilt.9, sa.4, ss.137-143, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Adults Impact on the Reliability and Suggestibility of Children's Eyewirness Testimony

Prizren Social Science Journal, cilt.3, sa.3, ss.11-21, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Bellek Boşluklarını Doldurmaya Zorlamanın Çocuk Görgü Tanığı Belleği Üzerindeki Olumsuz Etkileri

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, cilt.9, sa.34, ss.451-473, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gebelik ve Depresyon

Türkiye Klinikleri Aile Hekimliği-Özel Dergisi, cilt.5, sa.5, ss.129-133, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Multidisciplinary or Monotherapy? Effects of Multidisciplinary Approach in Sotos Syndrome.

Journal of Psychology and Psychotherapy Research, cilt.1, sa.2, ss.43-46, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Psikotik Özellikli Depresyonun Adli Boyutu

Journal of Mood Disorders, cilt.2, sa.4, ss.180-185, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mağdur ve Mağdur Psikolojisi

Türkiye Klinikleri Psikiyatri-Özel Konular, cilt.4, sa.1, ss.9-14, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tanıklık ve Tanık Psikolojisi

Türkiye Klinikleri Psikiyatri-Özel Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.15-21, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kadınlarda Suç Davranışı ve Madde Kullanımının İlişkisiyle İlgili Retrospektif Bir Çalışma

Türkiye Klinikleri Psikiyatri-Özel dergisi, cilt.4, sa.1, ss.36-41, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anoreksiya Nervoza

Türkiye Klinikleri Psikiyatri - Özel Konular Dergi Kimliği, cilt.1, sa.1, ss.67-75, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Serotonin Sendromuna Güncel Bir Yaklaşım

Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, cilt.17, sa.4, ss.217-225, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anksiyete Bozukluklarına Acil Yaklaşım, Takip ve Tedavi

Türkiye Klinikleri Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi - Acil Tıp, cilt.3, sa.42, ss.24-31, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tıbbi Duruma Bağlı Anksiyete Bozukluğu

Okmeydani Tip Dergisi, cilt.23, sa.3, ss.5-9, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

"Olayların Etkisi Ölçeği" (IES-R) Türkçe Versiyonun Geçerlilik ve Güvenilirliği

Yeni Symposium Psikiyatri, Nöroloji ve Davranış Bilimleri Dergisi, cilt.44, sa.1, ss.14-22, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Atipik Antipsikotik İlaçların Yan Etkileri: Bir Olgu Raporu

Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi, cilt.5, sa.2, ss.101-104, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Panik Bozuklukta Depresyon ve Kişilik Bozukluğu Komorbiditesi

Düşünen Adam Dergisi, cilt.16, sa.1, ss.28-34, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bipolar Bozukluğun Tedavisinde Antikonvülsanların Yeri

Okmeydanı Tıp Dergisi, cilt.18, sa.3, ss.37-46, 2001 (Hakemsiz Dergi)

Spinal Kord Yaralanmalı Hastalarda Cinsel Disfonksiyonun Psikiyatrik Boyutu

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, cilt.47, sa.2, ss.47-50, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akut Faz Proteinleri, İmmünite ve Depresyon İlişkisi Üzerine Kontrollü Bir Çalışma

Yeni Symposium Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, cilt.38, sa.3, ss.83-87, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mirtazapin'in Diğer Endikasyonları

Avicena, cilt.1, sa.5, ss.8-12, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyo-Kültürel Açıdan Şiddet

Okmeydani Tip Dergisi, cilt.17, sa.1, ss.59-62, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Puerperal (Doğum Sonrası) Psikoz

Perinatoloji Dergisi, cilt.3, sa.1, ss.67-69, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Epilepside Depresyon ve Tedavisi

Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, cilt.4, sa.1, ss.39-42, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ergenlikte Genel Semptomatoloji Ve Üniversite Öğrenci Merkezinde Yapılan Bir Mukayeseli Çalışma

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.25, sa.1, ss.35-40, 1994 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Majör depresyon bozukluğu ile NEGR1 geni ilişkisinin araştırılması

XVI. Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Muğla, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2019, ss.235

Effects of fluoxetine on NEGR1 expression in major depressive disorder patients

VII. International Congress of Molecular Medicine, İstanbul, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2019, ss.80-83

Bağımlılık ve Etik

11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, Antalya, Türkiye, 23 - 26 Kasım 2017, ss.55-56

Korku ve Anksiyete Devresinin Nörobiyolojisi

2. Psikiyatri ve 9. Anksiyete Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Mart 2017, ss.56-57

Çocukluktan Yetişkinliğe Anksiyete Bozukluğu Geçişi ve Risk Faktörleri

1. Psikiyatri Zirvesi ve 8. Ulusal Anksiyete Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 06 Mart 2016, ss.60

Kadın Suçlularda Alkol/Madde Kullanımı ve Suç İşleme Davranışı Arasındaki İlişki

9. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, Edirne, Türkiye, 10 - 12 Aralık 2015, ss.1-3

Boşanan Kadının Stres Kaynakları ve Anksiyete

7. Ulusal Anksiyete Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 18 - 21 Eylül 2014, ss.74-92

Psikiyatrik Semptomlarla Başlayan Nöroakantositoz Olgusu

7. Ulusal Anksiyete Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 18 - 21 Eylül 2014, ss.133-134

The Prevalence of Sexual Dysfunction in Anxiety Disorders

21st International Sexual Health Congress, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Nisan 2014, ss.1

The Prevalence of Sexual Dysfunction in Anxiety Disorders

21st International Sexual Health Congress, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Nisan 2014, ss.1

Bipolar Afektif Bozukluklarda Ayırıcı Tanı, Adli Psikiyatride Ayırıcı Tanı

19. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, Edirne, Türkiye, 5 - 08 Eylül 2012, ss.1

Kuramlarla Stres

Sağlık Kurumlarında Stres Yönetimi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 23 - 24 Mart 2012, ss.2-6

Şiddet Yönüyle Kadın ve Anksiyete

Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Biyolojik, Psikolojik, Sosyolojik Açıdan Kadın Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 02 Aralık 2011, ss.88-93

Kadın Mağdurlarda Anksiyete

6. Ulusal Anksiyete Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 9 - 13 Eylül 2011, ss.111

Kadınlarda Suç ve Madde Kullanımının İlişkisiyle İlgili Bir Gözden Geçirme

15. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 28 - 31 Ekim 2008, ss.19

Treatment of depressive and anxiety disorders with paroxetine in a sample of cancer survivors

21st Congress of the European-College-of-Neuropsychopharmacology, Barcelona, İspanya, 30 Ağustos - 03 Eylül 2008, cilt.18 identifier

Depression, anxiety and quality of life following acute myocardial infarction in a sample of Turkish population

21st Congress of the European-College-of-Neuropsychopharmacology, Barcelona, İspanya, 30 Ağustos - 03 Eylül 2008, cilt.18 identifier

P wave changes in ECG in patients with generalized anxiety disorder and the influences of sertraline

21st Congress of the European-College-of-Neuropsychopharmacology, Barcelona, İspanya, 30 Ağustos - 03 Eylül 2008, cilt.18 identifier

Myokard İnfarktüsünde Önceden Geçirilmiş Kaygı ve Depresyon Yeni Mİ İçin Bir Ön Belirleyici Midir?

5. Ulusal Anksiyete Kongresi, Kaygı ve Şiddet, Bursa, Türkiye, 5 - 09 Mart 2008, ss.135-136

Evaluation of PTSD in a sample of cancer survivors by using PTSD checklist - civilian version

20th Congress of the European-College-of-Neuropsychopharmacology, Vienna, Avusturya, 13 - 17 Ekim 2007, cilt.17 identifier

Kadınlarda Madde Kullanımı

3. Ulusal Bağımlılık Kongresi ve Etkinlikler Haftası, İstanbul, Türkiye, 14 - 17 Aralık 2006, cilt.7, sa.3, ss.33-347

Panik Bozukluğu ve Agorafobi

42. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 05 Kasım 2006, ss.104-105

Antisosyal Kişilik Bozukluğu ve Psikopati Kavramına Suçla İlişkili Bakış

13. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, Bursa, Türkiye, 22 - 25 Haziran 2006, ss.180-184

Quetiapine/Sertraline Combinationin PTSD

159th American Psychiatric Association Annual Meeting, Toronto, Kanada, 20 - 25 Mayıs 2006, ss.269

Hipokondriyazis ve Ağrı

The 8th Annual Scientific Meeting of the European Association of Consultation Liaison Psychiatry and Psychosomatics (EACLPP) and The 8th Turkish National Congress of Consultation Liaison Psychiatry, İstanbul, Türkiye, 21 - 25 Eylül 2005, ss.55-56

Antisosyal Kişilik Bozukluğu ve Psikopati: Diagnostik Bir Konfüzyon

12. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 2 - 05 Haziran 2005, ss.45-46

The Risk Factors for PTSD in Earthquake Survivors in Turkey.

APA 158th Annual Meeting Atlanta, Georgia, Georgia, Amerika Birleşik Devletleri, 21 - 26 Mayıs 2005, ss.237

The Validity/Reliability of the Turkish Version IES-R

APA 158th Annual Meeting Atlanta, Georgia, Amerika Birleşik Devletleri, 21 - 26 Mayıs 2005, ss.236

The Role of Dissociation for the Development of PTSD in Earthquake Survivors in Turkey

APA 158th Annual Meeting Atlanta, Georgia, Georgia, Amerika Birleşik Devletleri, 21 - 26 Mayıs 2005, ss.237

The multi-central clinical study on the efficacy of paroxetine over anxiety symptoms in mixed anxiety-depression

16th Congress of the European-College-of-Neuropsychopharmacology, PRAGUE, Çek Cumhuriyeti, 20 - 24 Eylül 2003, cilt.13 identifier

Şizofrenik Hastaların Depresif Semptomları Üzerine Haloperidol ve Risperidon'un Etkileri

Ulusal Psikiyatri Kongresi 2002, Muğla, Türkiye, 22 - 27 Ekim 2002, ss.147-148

Treatment of Agitation in Major Depression with the Quetiapine

XII World Congress of Psychiatry, Yokohama, Japonya, 24 - 29 Ağustos 2002, cilt.2, ss.231

Screening of social anxiety in Parkinson's disease

7th International Congress of Parkinsons Disease and Movement Disorders, MIAMI, FLORIDA, 10 - 14 Kasım 2002, cilt.17 identifier

Uzman ve Asistan Statüsündeki Bir Grup Hekimde Mesleki Doygunluk,Depresyon ve Çalışma Karakteristiği İncelenmesi.

37. Ulusal Psikiyatri Kongresi, "Türkiye'de Psikiyatrinin Geleceği:Bilgi Üretimi ve Uygulamaya Yansıması" ve "Duygudurum Günleri-1", İstanbul, Türkiye, 2 - 06 Ekim 2001, ss.139

Panik Bozukluk olgusunda Oral Glikoz Tolerans Testi Sonuçlarının Değerlendirilmesi

37. Ulusal Psikiyatri Kongresi, "Türkiye'de Psikiyatrinin Geleceği:Bilgi Üretimi ve Uygulamaya Yansıması" ve "Duygudurum Günleri-1", İstanbul, Türkiye, 2 - 06 Ekim 2001, ss.139

Psöriyazis ve Antidepresan Tedavinin Etkisi

35. Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Uluslararası Kros-Kültürel Psikiyatri Uydu Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 6 - 12 Eylül 1999, ss.56-57

Major Depresyonda Akut Faz Proteinleri

3. Anadolu Psikiyatri Günleri, Trabzon, Türkiye, 13 - 16 Ekim 1994, ss.20

EBV ve Brusella İnfeksiyonları ile Depresyon Arasındaki İlişki

29. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Bursa, Türkiye, 29 Eylül - 04 Ekim 1993, ss.48

Prolactin, Depression, Anxiety in Premenstrual Syndrome

First International Congresson Adolescense Disorders and New Approaches, Antalya, Türkiye, 25 - 29 Ekim 1992, ss.56

Kompleks Semptomatolojili Parsiyel Nöbet Geçiren Epileptik Hastalarda Kişilik Özellikleri

XXII. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi, Muğla, Türkiye, 29 Ekim - 01 Kasım 1986, ss.255-258

Kitap & Kitap Bölümleri

Introductory Chapter: Anxiety Didorders and Precursors

Anxiety Disorders from Childhood to Adulthood, Neşe Kocabaşoğlu,R Hülya Bingöl Çağlayan, Editör, IntechOpen, Rijeka, ss.3-10, 2019

Hipokondriyazis ve Ağrı

Ağrıya Multidisipliner Yaklaşım. 88. Sempozyumu, İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu, Sabahattin Saip, Editör, Oksijen Ofset, İstanbul, ss.1, 2017

Boşanma Süreci Danışmanlığında Bilinmesi Gerekli Bazı Psikiyatrik Tablolar

Aile ve Boşanma Süreci Danışmanlığı Kılavuzu, Uz. Dr. Rahime Hülya Bingöl Çağlayan, Editör, Hangar Marka İletişimi ve Reklam Hizmetleri, Ankara, ss.31-38, 2013

A Review of the Etiology Delirium

Epidemiology Insights, Maria de Lourdes Ribeiro de Souza da Cunha, Editör, In Tech, Rijeka, ss.189-204, 2012

Gebelik ve Doğumla Tetiklenen Psikiyatrik Hastalıklar

Türkiye'de Sık Karşılaşılan Psikiyatrik Hastalıklar, Müfit Uğur,İbrahim Balcıoğlu,Neşe Kocabaşoğlu, Editör, Cemre Yayıncılık, İstanbul, ss.349-354, 2008

Anksiyete Bozuklukları

Türkiye'de Sık Karşılaşılan Psikiyatrik Hastalıklar, Müfit Uğur,İbrahim Balcıoğlu,Neşe Kocabaşoğlu, Editör, Cemre Yayıncılık, İstanbul, ss.174-184, 2008

Yaygın Anksiyete Bozukluğu

Psikiyatri Temel Kitabı, Ertuğrul Köroğlu,Cengiz Güleç,Selahattin Şenol, Editör, Hyb Yayıncılık, Ankara, ss.360-368, 2007

Sağlık Ekip Üyeleri Arasında İletişim

Sağlık Kurumlarında İletişim, Bil.Uz.Şöhret Solmaz,Bil.Uz.Gülay Kaçar, Editör, Istanbul University, İstanbul, ss.19-23, 2006

Anksiyete Bozuklukları

Cerrahpaşa Psikiyatri, Prof. Dr. Ertaç İlkay, Editör, Istanbul University, İstanbul, ss.453-508, 2002

Savunma Mekanizmaları

Cerrahpaşa Psikiyatri, Prof. Dr. Ertaç İlkay, Editör, Istanbul University, İstanbul, ss.87-96, 2002

Göç ve Sosyopsikolojik Problemler

Medikal ve Psikososyal Açıdan Göç Olgusu, Prof. Dr. İbrahim Balcıoğlu, Editör, Alfabe Yayınları, İstanbul, ss.52-57, 2002