Prof.Dr.

Nilgün BALKAYA


Mühendislik Fakültesi

Çevre Mühendisliği Bölümü

Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

1991 - 1996

1991 - 1996

Doktora

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendsilik Fakültesi, Çevre Mühendisliği, Türkiye

1986 - 1989

1986 - 1989

Yüksek Lisans

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Çevre Mühendisliği, Türkiye

1982 - 1986

1982 - 1986

Lisans

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

1996

1996

Doktora

Pestisit Gideriminde Alternatif Yöntem Araştırması

İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği

1989

1989

Yüksek Lisans

Samsun Bölgesi İncesu-Dereköy Arasındaki Kıyı Ovasında Yeraltısuyu Kirlilik Araştırması

İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Çevre Mühendisliği, Çevre Teknolojisi, Su Kirliliği ve Kontrolü, Toprak ve Yeraltısuyu Kirliliği ve Kontrolü, Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

2009 - 2018

2009 - 2018

Prof.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Çevre Mühendisliği

2004 - 2009

2004 - 2009

Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Mühendislik, Çevre Mühendisliği

2003 - 2004

2003 - 2004

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Mühendislik, Çevre Mühendisliği

1997 - 2003

1997 - 2003

Yrd.Doç.Dr.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği

1996 - 1997

1996 - 1997

Araştırma Görevlisi Dr.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği

1987 - 1996

1987 - 1996

Araştırma Görevlisi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat , Çevre Mühendisliği

Yönetimsel Görevler

2007 - 2009

2007 - 2009

Bölüm Başkan Yardımcısı

İstanbul Üniversitesi, Çevre Mühendisliği, Çevre Mühendisliği

2006 - 2008

2006 - 2008

Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

İstanbul Üniversitesi, İ.Ü. Çevre Sorunları Uygulama Ve Araştırma Merkezi

2006 - 2006

2006 - 2006

Bölüm Başkan Yardımcısı

İstanbul Üniversitesi, Çevre Mühendisliği, Çevre Mühendisliği

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Toprak ve Yeraltı Sularının İyileştirilmesi

Doktora

Doktora

Toprak ve Yeraltısuyu Kirliliğinde Arıtım Mühendisliği

Lisans

Lisans

Kirlenmiş Toprakları Arıtma Teknolojileri

Lisans

Lisans

Arıtma Tesislerinde Yapı Teknolojileri

Doktora

Doktora

Sediman Yönetimi ve Arıtımı

Lisans

Lisans

Toprak Kirlenmesi

Lisans

Lisans

Su Kalite Kontrolü

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Atıksulardan Ağır Metal Giderimi

Doktora

Doktora

İleri Yükseltgenme Yöntemleri

Yönetilen Tezler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2010

2010

Endüstriyel atıksu arıtma çamurlarından hidrojeller ile ağır metal giderimi

Özkahraman B., AYDIN S., EMİK S. , Güneysu S., ACAR I., ÖZCAN H. K. , et al.

Katı Atık ve Çevre, no.78, ss.37-45, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

İçme Suyu Kalitesi ve Türk İçme Suyu Standartları

BALKAYA N.

Standard Ekonomik ve Teknik Dergi, cilt.505, ss.29-37, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2004

2004

Organofosfatlı Pestisitlerin Fotokatalitik Olarak Bozunması

BALKAYA N. , Onar A. N.

Çevre Bilimleri, cilt.6, ss.29-41, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2004

2004

Sulu Çözeltilerdeki Pestisitlerin Güneş Işığı Etkisiyle Bozunumu

BALKAYA N. , Aslan A.

Ekoloji Çevre Dergisi, cilt.53, ss.18-24, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2003

2003

Akdeniz Kızıltoprağı Kullanılarak Atıksudan Fosfat Adsorpsiyonu

BALKAYA N.

Ekoloji Çevre Dergisi, cilt.49, ss.1-6, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2003

2003

Photocatalytic Degradation Technology for Pesticide Elimination from Aquatic Media Available

BALKAYA N.

ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.10, ss.73-80, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2003

2003

Atıksudan Kurşun Adsorpsiyonunda Koyun Yünü Kullanımı

Bilgin A., BALKAYA N.

Ekoloji Çevre Dergisi, cilt.47, ss.1-4, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2002

2002

Fosfojips Kullanılarak Kurşun Giderimi

BALKAYA N. , Cesur H.

Ekoloji Çevre Dergisi, cilt.42, ss.27-29, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2002

2002

Krom (VI) İyonlarının Koyun Yünü İle Giderilebilirliğinin İncelenmesi

BALKAYA N. , Bektaş N.

Ekoloji Çevre Dergisi, cilt.43, ss.40-43, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2002

2002

Toksik Organik Kirleticilerin Gideriminde İleri Oksidasyon Teknolojileri

Akbal F., BALKAYA N.

Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi, cilt.4, ss.47-55, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2002

2002

Pesticide Removal from Wastewater

BALKAYA N.

International Journal of Water (IJW), cilt.2, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1999

1999

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Gölet Suyu Kalitesi ve Arıtma Tesisinin Verimliliğinin İncelenmesi

Pınarlı V., BALKAYA N. , Kuleyin A., Sarıcaoğlu K.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Dergisi, cilt.5, ss.55-75, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Çevre Geotekniği Uygulamalarında Geosentetikler

BALKAYA N. , Balkaya M.

10. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY 2019), Çanakkale, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2019

2019

2019

Remediation of Soils Contaminated by Polycyclic Aromatic Hydrocarbons

BALKAYA N. , Balkaya M.

1st International Conference on Environment, Technology and Management (ICETEM), Niğde, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2019

2019

2019

An Overview of Soil Remediation Technologies

Balkaya M., BALKAYA N.

International Symposium for Environmental Science and Engineering Research (ISESER), Konya, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2019

2018

2018

A Study on the Impact of Noise on Anger in Young Adults

Şahmurova A., BALKAYA N. , Alpar G., Sezgin P.

4th International Conference on Recycling and Reuse, İstanbul, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2018, ss.300

2018

2018

Assessment of Heavy Metal Contamination in Urban Soil (Tuzla District, Istanbul, Turkey)

SEZGİN N. , BALKAYA N. , Şahmurova A., Aysal N.

4th International Conference on Recycling and Reuse, İstanbul, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2018, ss.294

2018

2018

Phosphate Removal from Wastewater by using Water Treatment Sludge

BALKAYA N. , Erkan E.

4th International Conference on Recycling and Reuse, İstanbul, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2018, ss.301

2018

2018

Microplastics in Sediments of the Golden Horn Estuary (Halic)

Doğruyol P., Şener M., BALKAYA N.

4th International Conference on Recycling and Reuse, İstanbul, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2018, ss.288

2018

2018

Microplastic Pollution in the Blacksea Coast of Istanbul, Turkey

Şener M., Doğruyol P., BALKAYA N.

4th International Conference on Recycling and Reuse, İstanbul, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2018, ss.291

2018

2018

Dip Tarama Malzemelerinin İnşaat Mühendisliğinde Kullanım Alanları

Balkaya M., BALKAYA N.

9. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY 2018), Konya, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2018

2016

2016

Heavy Metal Concentrations in Istanbul University Avcilar Campus Soil

SEZGİN N. , NEMLİOĞLU S. , BALKAYA N.

3rd International Conference on Recycling and Reuse, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2016, ss.275

2016

2016

Potential Beneficial Uses Based on Sediments Contamination Status: A Rewiev

Bülbül M. S. , BALKAYA N.

3rd International Conference on Recycling and Reuse, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2016, ss.284

2016

2016

A Study on the Use of a Waste By-product from Saw-mill in the Removal of Basic Dye from Aqueous Solution

BALKAYA N. , Büker N., Ergene B.

3rd International Conference on Recycling and Reuse, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2016, ss.300

2016

2016

Removal of Heavy Metals from Electroplating Wastewater Using Hydrogel

SEZGİN N. , BALKAYA N.

3rd International Conference on Recycling and Reuse, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2016, ss.253

2016

2016

Recycle of Construction and Demolition Wastes: An Overview of Potential Uses in Geotechnical Applications

Balkaya M., BALKAYA N.

3rd International Conference on Recycling and Reuse, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2016, ss.216-221

2016

2016

Use of Aluminium-Coagulated Water Treatment Residue in the Treatment of Dye Containing Wastewater

BALKAYA N. , Büker N.

3rd International Conference on Recycling and Reuse, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2016, ss.286

2016

2016

Water, wastewater and waste management in a brewing industry: A case study

Sahmurova A., BALKAYA N.

3rd International Conference on Recycling and Reuse, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2016, ss.283

2016

2016

İNŞAAT ve YIKINTI ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNİN ÇEVRE, İNŞAAT ve EKONOMİK AÇIDAN İRDELENMESİ

BEKEN N., Balkaya M., BALKAYA N. , Tunga B., Tunga M. A.

8. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi UKAY’2016, Kastamonu, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2016

2014

2014

Adsorption of Heavy Metals from Industrial Wastewater by Using Polyacrylic Acid Hydrogel

BALKAYA N. , Sezgin N.

2nd International Conference on Recycling and Reuse, İstanbul, Türkiye, 4 - 06 Haziran 2014, ss.233-234

2014

2014

Phytoremediation of Heavy Metal-Contaminated Soils: A Review

BALKAYA N. , Şahmurova A.

2nd International Conference on Recycling and Reuse, İstanbul, Türkiye, 4 - 06 Haziran 2014, ss.253-254

2014

2014

Bioremediation of Wastewater with Macroalga: An Economical Evaluation

BALKAYA N. , Şahmurova A.

2nd International Conference on Recycling and Reuse, İstanbul, Türkiye, 4 - 06 Haziran 2014, ss.113-114

2014

2014

A Kinetic Study on Cadmium Adsorption from Aqueous Solution by Pre-conditioned Phosphogypsum

BALKAYA N. , Cesur H.

2nd International Conference on Recycling and Reuse, İstanbul, Türkiye, 4 - 06 Haziran 2014, ss.255-256

2014

2014

Water footprint: what could be done to reduce Its components

BALKAYA N. , Bilgin A.

2nd International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST SIDE 2014), Antalya, Türkiye, 14 - 17 Mayıs 2014, ss.80-81

2013

2013

An overview of beneficial use of dredged material

BALKAYA N.

WASTES: Solutions, Treatments and Opportunities 2nd International Conference, Braga, Portekiz, 11 - 13 Eylül 2013, ss.245-246

2013

2013

A Preliminary Study on Removal of Basic Dye (Astrozone Blue FGRL) using Oak Sawdust from Aqueous Solution

BALKAYA N. , Büker N., Türe Ergene B.

International Conference on Environmental Pollution and Remediation, Toronto, Kanada, 15 - 17 Temmuz 2013

2013

2013

The effect of soil characteristics on remediation of contaminated land

Balkaya M., BALKAYA N.

International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST’2013 – CAPPADOCIA), Nevşehir, Türkiye, 18 - 21 Haziran 2013, ss.230

2012

2012

İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi

BALKAYA N.

Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu (ÇEVKOS) VII, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2012, ss.131-132

2012

2012

Su Kaynakları Yönetiminde Sürdürülebilirlik

BALKAYA N.

Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu (ÇEVKOS) VII, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2012, ss.133-134

2012

2012

Komposttan Ağır Metal Giderimi Sonrasında Kireç Kullanımının Kompost Kalitesine Etkisi

BALKAYA N. , ELMASLAR ÖZBAŞ E.

IV. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY 2012), Antalya, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2012

2012

2012

The available technologies for treatment of contaminated dredged sediments: an evaluation

BALKAYA N.

Energy, Environment and Sustainability 1St International Conference, Portekiz, 1 - 04 Eylül 2012, ss.27-31

2011

2011

Optimization of model parameters of methane emission at Istanbul Odayeri landfill by Genetic Algorithm

ÖZCAN H. K. , BALKAYA N. , Bilgili E., Uçan O. N. , Bayat C.

Eurasia Waste Management Symposium, 14-16 November 2011, Istanbul, Turkey, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2011, ss.800-805

0

0

Endüstriyel Arıtma Çamurlarından Ağır Metal Giderimi

Sezgin N., ELMASLAR ÖZBAŞ E. , GÖKÇE C. E. , AYDIN S. , ÖZCAN H. K. , GÜNEYSU S., et al.

2. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, UKAY 2010, Mersin, Türkiye, ss.540-551

2010

2010

Endüstriyel Arıtma Çamurlarından Ağır Metal Giderim Yöntemleri

SEZGİN N. , ELMASLAR ÖZBAŞ E. , GÖKÇE C. E. , AYDIN S. , ÖZCAN H. K. , GÜNEYSU S., et al.

2. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY2010), Mersin Üniversitesi (Ulusal), Mersin, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2010, ss.540-551

2009

2009

Endüstriyel Atıksu Arıtma Çamurlarından Hidrojeller ile Ağır Metal Giderimi

Özkahraman B., AYDIN S. , EMİK S. , GÜNEYSU S., ACAR I. , ÖZCAN H. K. , et al.

II. ULUSAL ARITMA ÇAMURLARI SEMPOZYUMU, AÇS2009, İzmir, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2009, ss.257-266

2009

2009

Genetik algoritmalar ve katı atık yönetiminde uygulama olanakları

ÖZCAN H. K. , BALKAYA N. , Uçan O. N.

Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi – UKAY 2009, Eskişehir, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2009

2007

2007

Kompost kullanımı ve kullanımını sınırlayıcı faktörler

ELMASLAR ÖZBAŞ E. , ÖZCAN H. K. , BALKAYA N. , Bayat C.

7. Ulusal Çevre Mühendisliği Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2007

2007

2007

Energy Recovery from Landfill Gas in Istanbul

ÖZCAN H. K. , ELMASLAR ÖZBAŞ E. , BALKAYA N.

International Conference on Environment: Survival and Sustainability, Kıbrıs (Kktc), 1 - 04 Şubat 2007

2007

2007

Light Pollution and Its Environmental Effects

ELMASLAR ÖZBAŞ E. , ÖZCAN H. K. , BALKAYA N.

International Conference on Environment: Survival and Sustainability, Kıbrıs (Kktc), 1 - 04 Şubat 2007

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Biosorption of Dye from Aqueous Solutions by a Waste Lignocellulosic Material

Balkaya N.

Recycling and Reuse Approaches for BetterSustainability, Nilgün Balkaya, Sinan Güneysu, Editör, Springer, London/Berlin , Zug, ss.277-295, 2019

2019

2019

Ecological Risk Assessment of Heavy Metal Pollution in Urban Soils

Sezgin N., Nemlioğlu S., Balkaya N.

Recycling and Reuse Approaches for Better Sustainability, Balkaya N., Guneysu S., Editör, Springer, London/Berlin , Zug, ss.215-230, 2019

2019

2019

University Students’ Recycling Behavior and Attitudes Toward the Disposal of Solid Wastes

Balkaya N. , Bilgin A.

Recycling and Reuse Approaches for Better Sustainability, Nilgün Balkaya, Sinana Güneysu, Editör, Springer, London/Berlin , Zug, ss.39-52, 2019

2015

2015

Radon ve radyoaktivite (12. Bölüm)

BALKAYA N.

İçme Suyu Kalitesi (Drinking Water Quality), Işık M., Editör, Nobel, Ankara, ss.217-224, 2015

2015

2015

Florlama (17. Bölüm)

BALKAYA N.

İçme Suyu Kalitesi (Drinking Water Quality), Işık M., Editör, Nobel, Ankara, ss.286-296, 2015

2015

2015

Alüminyum ve akrilamid (15. Bölüm)

BALKAYA N.

İçme Suyu Kalitesi (Drinking Water Quality), Işık M., Editör, Nobel, Ankara, ss.270-281, 2015

2015

2015

Su arıtımı (14. Bölüm)

BALKAYA N.

İçme Suyu Kalitesi (Drinking Water Quality), Işık M., Editör, Nobel, Ankara, ss.245-269, 2015

2015

2015

Pestisitler ve organik mikro-kirleticiler (6. Bölüm)

BALKAYA N.

İçme Suyu Kalitesi (Drinking Water Quality), Işık M. , Editör, Nobel, Ankara, ss.137-168, 2015

Desteklenen Projeler

2013 - 2014

2013 - 2014

Alum Çamuru Kullanılarak Reaktif Boyarmadde Giderimi

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

BALKAYA N. (Yürütücü)

2012 - 2013

2012 - 2013

Alüm Çamuru Kullanılarak Atıksudan Fosfat Giderimi

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

BALKAYA N. (Yürütücü)

2011 - 2012

2011 - 2012

Sepilolitle bazik boyar madde giderimi

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

BALKAYA N. (Yürütücü)

2008 - 2011

2008 - 2011

Pomza Kullanılarak Atıksudan Kurşun Giderimi

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

BALKAYA N. (Yürütücü)

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Separation Processes (specialty section of Frontiers in Chemical Engineering)

Editörler Kurulu Üyesi

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi (UCBAD)

Yayın Kurul Üyesi

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Editör

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Karabük Üniversitesi, Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi

Yayın Kurul Üyesi

2009 - 2012

2009 - 2012

Katı Atık ve Çevre

Yayın Kurul Üyesi

2007 - 2012

2007 - 2012

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (I.U. Journal of Engineering Sciences)

Yayın Kurul Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

Kasım 2019

Kasım 2019

Desalination and Water Treatment

SCI Kapsamındaki Dergi

Ağustos 2019

Ağustos 2019

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Mayıs 2019

Mayıs 2019

Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects

SCI Kapsamındaki Dergi

Mayıs 2019

Mayıs 2019

Journal of Hazardous Materials

SCI Kapsamındaki Dergi

Mart 2019

Mart 2019

Environmental Progress & Sustainable Energy

SCI Kapsamındaki Dergi

Mayıs 2017

Mayıs 2017

Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Mayıs 2017

Mayıs 2017

Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi

SCI Kapsamındaki Dergi

Nisan 2017

Nisan 2017

Chemical Engineering Journal

SCI Kapsamındaki Dergi

Şubat 2017

Şubat 2017

Asia-Pacific Journal of Chemical Engineering

SCI Kapsamındaki Dergi

Şubat 2017

Şubat 2017

Environmental Science and Pollution Research

SCI Kapsamındaki Dergi

Haziran 2016

Haziran 2016

International Journal of Green Energy

SCI Kapsamındaki Dergi

Mayıs 2016

Mayıs 2016

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Nisan 2016

Nisan 2016

Environmental Progress

SCI Kapsamındaki Dergi

Nisan 2016

Nisan 2016

International Journal of Environmental Research

SCI Kapsamındaki Dergi

Mart 2016

Mart 2016

Microporous & Mesoporous Materials

SCI Kapsamındaki Dergi

Aralık 2015

Aralık 2015

Celal Bayar University Journal of Science

Hakemli Bilimsel Dergi

Kasım 2015

Kasım 2015

International Journal of Environmental Research

SCI Kapsamındaki Dergi

Ağustos 2015

Ağustos 2015

Ecological Engineering

SCI Kapsamındaki Dergi

Ağustos 2015

Ağustos 2015

Archives of Environmental Protection

SCI Kapsamındaki Dergi

Haziran 2015

Haziran 2015

Environmental Progress & Sustainable Energy

SCI Kapsamındaki Dergi

Haziran 2015

Haziran 2015

Environmental Progress & Sustainable Energy

SCI Kapsamındaki Dergi

Haziran 2015

Haziran 2015

International Journal of Environmental Research

SCI Kapsamındaki Dergi

Haziran 2015

Haziran 2015

Environmental Monitoring and Assesment

SCI Kapsamındaki Dergi

Mart 2015

Mart 2015

Environmental Progress & Sustainable Energy

SCI Kapsamındaki Dergi

Mart 2015

Mart 2015

Environmental Progress & Sustainable Energy

SCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2015

Ocak 2015

Desalination and Water Treatment

SCI Kapsamındaki Dergi

Aralık 2014

Aralık 2014

Environmental Progress & Sustainable Energy

SCI Kapsamındaki Dergi

Ekim 2014

Ekim 2014

Food and Bioproducts Processing

SCI Kapsamındaki Dergi

Ekim 2014

Ekim 2014

International Journal of Global Warming (IJGW)

SCI Kapsamındaki Dergi

Eylül 2014

Eylül 2014

Environmental Progress & Sustainable Energy

SCI Kapsamındaki Dergi

Eylül 2014

Eylül 2014

Water Resources and Industry

SCI Kapsamındaki Dergi

Eylül 2014

Eylül 2014

Desalination and Water Treatment

SCI Kapsamındaki Dergi

Temmuz 2014

Temmuz 2014

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (Pamukkale University Journal of Engineering Sciences)

Hakemli Bilimsel Dergi

Nisan 2014

Nisan 2014

CLEAN - Soil, Air, Water

SCI Kapsamındaki Dergi

Mart 2014

Mart 2014

International Journal of Green Energy

SCI Kapsamındaki Dergi

Mart 2014

Mart 2014

Environmental Technology

SCI Kapsamındaki Dergi

Kasım 2013

Kasım 2013

Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements

Hakemli Bilimsel Dergi

Ekim 2013

Ekim 2013

Applied Surface Science

Hakemli Bilimsel Dergi

Eylül 2013

Eylül 2013

Journal of Waste Management

Hakemli Bilimsel Dergi

Ağustos 2013

Ağustos 2013

Environmental Science and Engineering

Hakemli Bilimsel Dergi

Temmuz 2013

Temmuz 2013

Journal of Geochemical Exploration

Hakemli Bilimsel Dergi

Haziran 2013

Haziran 2013

Environmental Technology

SCI Kapsamındaki Dergi

Haziran 2013

Haziran 2013

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Haziran 2013

Haziran 2013

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Nisan 2013

Nisan 2013

International Journal of Environment and Waste Management (IJEWM)

Hakemli Bilimsel Dergi

Nisan 2013

Nisan 2013

Journal of Chemical Technology & Biotechnology

Hakemli Bilimsel Dergi

Nisan 2013

Nisan 2013

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Mart 2013

Mart 2013

Advance Journal of Physical Science (AJPS) (2013).

Hakemli Bilimsel Dergi

Mart 2013

Mart 2013

Environmental Progress

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2013

Ocak 2013

Environmental Science and Pollution Research

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2013

Ocak 2013

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Aralık 2012

Aralık 2012

International Journal of Green Energy

SCI Kapsamındaki Dergi

Aralık 2012

Aralık 2012

Arabian Journal of Chemistry

SCI Kapsamındaki Dergi

Kasım 2012

Kasım 2012

Journal of Chemical Technology & Biotechnology

SCI Kapsamındaki Dergi

Ekim 2012

Ekim 2012

International Journal of Environmental Research

SCI Kapsamındaki Dergi

Ekim 2012

Ekim 2012

Karabük Üniversitesi Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Eylül 2012

Eylül 2012

British Biotechnology Journal

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Eylül 2012

Eylül 2012

International Journal of Environmental Research

SCI Kapsamındaki Dergi

Eylül 2012

Eylül 2012

Environmental Progress & Sustainable Energy

SCI Kapsamındaki Dergi

Haziran 2012

Haziran 2012

Environmental Technology

SCI Kapsamındaki Dergi

Mayıs 2012

Mayıs 2012

Chemical Product and Process Modeling

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mayıs 2012

Mayıs 2012

Environmental Progress & Sustainable Energy

SCI Kapsamındaki Dergi

Mart 2012

Mart 2012

Ecological Engineering

SCI Kapsamındaki Dergi

Şubat 2012

Şubat 2012

Desalination

SCI Kapsamındaki Dergi

Eylül 2011

Eylül 2011

TÜBİTAK Projesi

Eylül 2008

Eylül 2008

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Bilimsel Danışmalıklar

2019 - 2019

2019 - 2019

Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık

TÜBIİTAK

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Türkiye

2019 - 2019

2019 - 2019

Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık

TUBITAK ÇAYDAG - ÇEVRE, ATMOSFER, YER VE DENİZ BİLİMLERİ ARAŞTIRMA DESTEK GRUBU

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, TürkiyeDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2019

2019

Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY 2019)

Katılımcı

Çanakkale-Türkiye

2019

2019

1st International Conference on Environment, Technology and Management (ICETEM)

Katılımcı

Niğde-Türkiye

2019

2019

International Symposium for Environmental Science and Engineering Research (ISESER)

Katılımcı

Konya-Türkiye

2018

2018

4th International Conference on Recycling and Reuse (R&R 2018)

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2018

2018

9. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY 2018)

Katılımcı

Konya-Türkiye

2016

2016

3rd International Conference on Recycling and Reuse

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2016

2016

8. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi UKAY’ 2016

Katılımcı

Kastamonu-Türkiye

2014

2014

2nd International Conference on Recycling and Reuse (R & R 2014)

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2014

2014

2nd International Conference on Environmental Science and Technology 2014 (ICOEST’2014)

Katılımcı

Antalya-Side-Türkiye

2013

2013

WASTES: Solutions, Treatments and Opportunities 2nd International Conference

Katılımcı

Braga-Portekiz

2013

2013

International Conference on Environmental Pollution and Remediation

Katılımcı

Toronto-Kanada

2013

2013

International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST’2013 – CAPPADOCIA)

Katılımcı

Ürgüp–Nevşehir -Türkiye

2012

2012

Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu (ÇEVKOS) VII

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2012

2012

IV. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY 2012)

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2012

2012

1st International Conference on Energy, Environment and Sustainability

Katılımcı

Porto-Portekiz

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 246

h-indeksi (WOS): 7

Jüri Üyelikleri

Temmuz-2017

Temmuz 2017

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - İstanbul Üniversitesi

Haziran-2017

Haziran 2017

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - İstanbul Üniversitesi

Nisan-2017

Nisan 2017

Akademik Kadroya Atama

Araştırma Görevlisi Sınavı - İstanbul Üniversitesi

Nisan-2017

Nisan 2017

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sözlü Sınavı - İstanbul Üniversitesi

Nisan-2017

Nisan 2017

Doçentlik Sınavı

Doçentlik sözlü sınavı - İstanbul Üniversitesi

Nisan-2017

Nisan 2017

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - İstanbul Teknik Üniversitesi

Aralık-2016

Aralık 2016

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - İstanbul Üniversitesi

Haziran-2016

Haziran 2016

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Jüri üyesi - İstanbul Üniversitesi

Haziran-2016

Haziran 2016

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Emirhan KAYA - İstanbul Üniversitesi

Haziran-2016

Haziran 2016

Akademik Kadroya Atama

Profesör kadrosuna atama - İstanbul Üniversitesi

Mayıs-2016

Mayıs 2016

Doktora Yeterlik Sınavı

Danışman - İstanbul Üniversitesi

Nisan-2016

Nisan 2016

Doçentlik Sınavı

Doçentlik sözlü sınavı - İstanbul Üniversitesi

Nisan-2016

Nisan 2016

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sözlü Sınavı - İstanbul Üniversitesi

Nisan-2016

Nisan 2016

Doçentlik Sınavı

Doçentlik sözlü sınavı - İstanbul Üniversitesi

Şubat-2016

Şubat 2016

Akademik Kadroya Atama

Doçent atama - Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Ocak-2016

Ocak 2016

Doktora Yeterlik Sınavı

Danışman - İstanbul Üniversitesi

Aralık-2015

Aralık 2015

Doktora Yeterlik Sınavı

Ahmet Murat BACAKSIZ - İstanbul Üniversitesi

Aralık-2015

Aralık 2015

Doktora Yeterlik Sınavı

Danışman - İstanbul Üniversitesi

Aralık-2015

Aralık 2015

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - İstanbul Üniversitesi

Aralık-2015

Aralık 2015

Doktora Yeterlik Sınavı

Jüri üyesi - İstanbul Üniversitesi

Aralık-2015

Aralık 2015

Doktora Yeterlik Sınavı

Nuri CAN - İstanbul Üniversitesi

Ekim-2015

Ekim 2015

Doçentlik Sınavı

Nazire BAL - Pamukkale Üniversitesi

Ekim-2015

Ekim 2015

Doçentlik Sınavı

Uğur KURT - Yıldız Teknik Üniversitesi

Ekim-2015

Ekim 2015

Doçentlik Sınavı

Rana KIDAK - Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

Eylül-2015

Eylül 2015

Akademik Kadroya Atama

Funda Gümüş GÖKÇE - Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu

Mayıs-2015

Mayıs 2015

Akademik Kadroya Atama

Proferör kadrosuna atanma jüri üyesi - Atatürk Üniversitesi

Mayıs-2015

Mayıs 2015

Akademik Kadroya Atama

Proferör kadrosuna atanma jüri üyesi - Atatürk Üniversitesi

Mart-2015

Mart 2015

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - İstanbul Teknik Üniversitesi

Mart-2015

Mart 2015

Akademik Kadroya Atama

Ayla ARSLAN - Kocaeli Üniversitesi

Ocak-2015

Ocak 2015

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - İstanbul Teknik Üniversitesi

Ocak-2015

Ocak 2015

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez savunma (Yüksek Lisans) - İstanbul Teknik Üniversitesi

Kasım-2014

Kasım 2014

Akademik Kadroya Atama

Yardımcı Doçent Kadrosuna Yeniden Atanma - Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Nisan-2014

Nisan 2014

Akademik Kadroya Atama

Profesör kadrosuna atama - Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Ocak-2014

Ocak 2014

Akademik Kadroya Atama

Doçent kadrsouna atama - Yıldız Teknik Üniversitesi

Ocak-2014

Ocak 2014

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - İTÜ

Ocak-2014

Ocak 2014

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - İTÜ

Ocak-2014

Ocak 2014

Akademik Kadroya Atama

Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanma - Ahi Evran Üniversitesi

Ocak-2014

Ocak 2014

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - İTÜ

Ağustos-2013

Ağustos 2013

Akademik Kadroya Atama

Profesör kadrosuna atama - Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Mayıs-2013

Mayıs 2013

Akademik Kadroya Atama

Doçentlik - Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi

Mart-2013

Mart 2013

Akademik Kadroya Atama

Doçentlik - Erciyes Üniversitesi

Kasım-2012

Kasım 2012

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - Yıldız Teknik Üniversitesi (Sınav Yeri)

Kasım-2012

Kasım 2012

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - Yıldız Teknik Üniveristesi (Sınav Yeri)

Kasım-2012

Kasım 2012

Akademik Kadroya Atama

Profesörlük - Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Kasım-2012

Kasım 2012

Akademik Kadroya Atama

Doçentlik - Cumhuriyet Üniversitesi

Kasım-2012

Kasım 2012

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - Yıldız Teknik Üniversitesi (Sınav Yeri)

Eylül-2012

Eylül 2012

Akademik Kadroya Atama

Doçentlik - Kocaeli Üniversitesi

Temmuz-2012

Temmuz 2012

Akademik Kadroya Atama

Doçentlik - Aksaray Üniversitesi

Haziran-2012

Haziran 2012

Akademik Kadroya Atama

Profesörlük - Harran Üniversitesi

Ocak-2012

Ocak 2012

Akademik Kadroya Atama

Doçentlik - Kocaeli Üniversitesi

Ağustos-2011

Ağustos 2011

Akademik Kadroya Atama

Doçentlik - Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Ağustos-2011

Ağustos 2011

Akademik Kadroya Atama

Doçentlik - Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Nisan-2011

Nisan 2011

Akademik Kadroya Atama

Doçentlik - Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Ocak-2011

Ocak 2011

Akademik Kadroya Atama

Profesörlük - Karaelmas Üniversitesi

Ekim-2010

Ekim 2010

Akademik Kadroya Atama

Doçentlik - Atatürk Üniversitesi

Ekim-2010

Ekim 2010

Akademik Kadroya Atama

Doçentlik - Selçuk Üniversitesi

Ağustos-2010

Ağustos 2010

Akademik Kadroya Atama

Doçentlik - Fatih Üniversitesi