Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

The Last Ilisu Sultan, Danyal Bey: From Caucasia To Istanbul (D. 1871)

Türk Dünyası Araştırmaları, vol.129, no.254, pp.135-162, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Greeting the Liberated Gazi Osman Pasha: A Welcoming Ceremony that Made him Forget his Defeat

Avrasya İncelemeleri Dergisi, vol.VI, pp.9-21, 2017 (International Refereed University Journal)

THE GİRESUN CASTLE (1764-1840)

Karadeniz İncelemeleri Dergisi (Journal Of Black Sea Studies), no.12, pp.39-56, 2012 (Other Refereed National Journals)

ESTABLISHING AN OTTOMAN EMBASSY OFFICE IN RUSSIA (1856) AND ACTIVITES OF AMBASSADOR YUSUF RIZA BEY

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi (The Journal of Turkish Cultural Studies), no.26, pp.107-126, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Russian Fleet in Istanbul (20 February-10 July 1833)

OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, vol.32, pp.323-344, 2008 (Other Refereed National Journals)

The Identity Problem of "Imam Hadis" During the Caucasian Wars

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, no.157, pp.211-215, 2005 (Other Refereed National Journals)

The First Russian Move on the Egypt Issue: Muravyev and his Report

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi (The Journal of Turkish Cultural Studies), no.12, pp.51-76, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

A STRATEGIC MINERAL IN THE WEST CAUCASUS: SALT (1800-1857)

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi (The Journal of Turkish Cultural Studies), no.13, pp.49-60, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Turkish-Speaking Russian Tsar's Travel to the Caucasus (1837) and the Ottoman Empire

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, no.40, pp.87-117, 2004 (National Refreed University Journal)

British on the Circassian Coasts (1829-1837)

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, no.38, pp.79-100, 2003 (National Refreed University Journal)

XIX. Yüzyılın Başlarındaki Savaşlar Döneminde Polathane (Akçaabat) Limanının Askeri Önemi

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, no.37, pp.51-58, 2002 (Other Refereed National Journals)

Giresun in the 1840's According to German Traveler J. P. Fallmerayer

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, no.113, pp.159-166, 1998 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Karadeniz'in Kapalılığı İle İlgili Görüşmeler ve 1871 Londra Antlaşması

VII. Uluslararası Karadeniz Sempozyumu: “Türkiye-Rusya İlişkileri”, Giresun, Turkey, 19 - 20 October 2017, pp.1

1830-1850 Yılları Arasında Kafkasya

Türk&Rus İlişkileri, İzlenimleri, İstanbul Üniversitesi&St. Petersburg Politeknik Üniversitesi Yuvarlak Masa Toplantısı, İstanbul, Turkey, 05 October 2010, pp.2

Kafkaslar'da Osmanlı-Rus Kimlik Mücadeleleri ve Günümüze Yansımaları (1800-2006)

III. Uluslarası Türk Uygarlığı Kongresi Küreselleşme ve Türk Uygarlığı, Bişkek, Kyrgyzstan, 28 - 30 May 2007, pp.2-3

Kırım Harbi Esnasında Osmanlı-İran, İran-Rus İlişkileri(1853-1855)22-23 Mayıs Bildiriler

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırma Merkezi, Savaştan Barışa:150. Yıldönümünde Kırım Savaşı ve Paris Antlaşması (1853-1856), İstanbul, Turkey, 22 - 23 May 2007, pp.131-150

Ahmed Rasim’in Giresun’a Dair Hatıraları

Milli Mücadelede Giresun, Giresun, Turkey, 6 - 07 March 1999, pp.265-271

Alman Seyyyahı Karl Koch’un 1843 Yılına Ait Trabzon İzlenimleri

Trabzon Tarihi Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 6 - 08 November 1998, pp.405-422

XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Bazı Seyyahların Tirebolu İzlenimleri

Giresun Kültür Sempozyumu (30-31 Mayıs 1998), Giresun, Turkey, 30 - 31 May 1998, pp.31-38

Books & Book Chapters

Karadeniz'in Tarafsızlığı'nın Kaldırılmasına Dair Gelişmeler ve 13 Mart 1871 Londra Antlaşması

in: Yakın Dönem Türkiye Tarihi Araştırmaları, Kıranlar, S., Malkoç, E., Editor, Der, İstanbul, pp.160-186, 2019

Arşiv Belgeleri Işığında Osmanlı Devleti’nde Kazaklar (1779-1838) (Die Kosaken im osmanischen Reich im Licte der Archivdokumente (1779-1839)

in: Deutsch-Türkische Begegnungen Alman –Türk Tesadüfleri Festschrift Kemal Beydilli-Kemal Beydilli’ye Armağan, Hedda Reindl-Kiel-Seyfi Kenan, Editor, Eb Verlag Berlin, Berlin, pp.491-509, 2013

III. Selim Zamanında Kafkasya

in: Nizâm-ı Kãdîmden Nizâm-ı Cedîd’e III: Selim ve Dönemi. Selim III and His Era from Ancien Regime to New Order, Kenan S., Editor, İsam, İstanbul, pp.367-390, 2010

Türkischer Einfluss und das Reich der Osmanen

in: Wegweiser zur Geschichte: Kaukasus, Chiari B., Editor, Schüning, Paderborn, pp.23-35, 2008

Osmanlı Döneminde Ermeni Meselesinin Ortaya Çıkışı ve İlk Safhaları (1800-1878)

in: Çeşitli Yönlerden Türk-Ermeni İlişkileri, Ural Ş., Yetiş K., Emecen F., Editor, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, pp.39-49, 2006

Episodes in the Encyclopedia

Göklen

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.482-483, 2016

Abazalar

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.1-3, 2016

Acara

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.31-32, 2016

Sohum

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.525-528, 2016

Taliş Hanlığı

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.583-584, 2016

Faş

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.443-445, 2016

Tiflis

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.150-153, 2012

Şeki

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.489-491, 2010

Şeyh Mansur

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.60-62, 2010

Şirvan

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.204-206, 2010

SCHLUMBERGER, M. Gustave (1844-1929)

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.232, 2009

SAYIN, Abdurrahman Vefik (1856-1956)

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.214-215, 2009

Revan

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.26-29, 2008

MORDTMANN, Johannes Heinrich (1852-1932)

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.287-288, 2005

Meshet Türkleri

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.304-306, 2004

Lekler

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.131-133, 2003

Karabağ

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.367-368, 2001

Other Publications