Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ KUVATERNER YAŞLI BAZALTİK KAYAÇLARDAN YERMANYETİK ALAN ŞİDDETİNİN SAPTANMASI

İstanbul Yerbilimleri Dergisi (E.A:İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yerbilimleri Dergisi), cilt.25, sa.1, ss.12-20, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Biomağnetizmanın Gelişimi; İnsan Beynindeki Demirli Bileşenlerin Mağnetik Analizi.

İstanbul Üniversitesi Yerbilimleri Dergisi, cilt.21, sa.1, ss.1-9, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Duraylı Paleomağnetik Doğrultuların Belirlenmesinde Kaya Mağnetizması Çalışmalarının Önemi; Galatya Volkanik Masifi

İstanbul Üniversitesi Yerbilimleri Dergisi, cilt.16, sa.2, ss.51-60, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Geçici-EM Yöntemle Yeraltının 1-Boyutlu Modellenmesi

İstanbul Üniversitesi Yerbilimleri Dergisi, cilt.14, ss.115-127, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Paleomagnetic Results Along The Bitlis-Zağros Suture Zone In Se Anatolia, Turkey

New Trends in Geophysics and Engineering, İstanbul, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2018, ss.1

EU Liquefact Project Studies in Çanakkale Pilot Site

New Trends in Geophysics and Engineering, İstanbul, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2018

GROUND CHARACTERIZATION OF CANAKKALE CITY CENTER FROM A LIQUEFACTION POINT OF VIEW

16th European Conference on Earthquake Engineering, Selanik, Yunanistan, 18 - 21 Haziran 2018, cilt.1, sa.1, ss.45-67

THE TECTONIC HISTORY OF THE NIGDE-KIRSEHIR MASSIF AND THE TAURIDES FROM A PALEOMAGNETIC VIEW

9th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Antalya, Türkiye, 7 - 11 Mayıs 2018, ss.1-4

Paleomagnetic evidence on the tectonic evolution of Upper Cretaceous ophiolites from SE Anatolian Orogenic Belt

9th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Antalya, Türkiye, 7 - 11 Mayıs 2018, ss.177 Creative Commons License

Structural and Tectonic Evoluation of Dikili (Izmir) By Using Microgravity Measurements

9th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Antalya, Türkiye, 7 - 11 Mayıs 2018, ss.1-4

Ground Characterization Studies in Çanakkale Pilot Site of LIQUEFACT Studies

Agu Fall Meeting, New Orleans, Amerika Birleşik Devletleri, 11 - 15 Aralık 2017

LIQUEFACT Project Studies in Canakkale Pilot Site

9th Congress of Balkan Geophysical Society, Antalya, Türkiye, 5 - 09 Kasım 2017

Paleomagnetic Results from Upper Cretaceous Ophiolitic rocks in SE Anatolia

Balkan Jeofizik Kongresi, Antalya, Türkiye, 5 - 09 Kasım 2017, ss.1-5

Anisotropy of Magnetic Susceptibility Studies in Lava Flows of the Eastern Anatolia Region, Turkey

Avrupa Yerbilimleri Kongresi, Viyana, Avusturya, 23 - 28 Nisan 2017, cilt.1, sa.1, ss.1

Paleomagnetic Results from NW Aegean Region; Evidence of Neogene Block Rotations

Avrupa Yerbilimleri Kongresi, Viyana, Avusturya, 23 - 28 Nisan 2017, cilt.19, ss.400

Zaman Ortamı IP Yöntemiyle Jeotermal Arama Örneği: Balıkesir (Güre)

6. YER ELEKTRİK ÇALIŞTAYI, Kocaeli, Türkiye, 23 - 25 Mayıs 2016, cilt.1, sa.1, ss.1

The Effects of Landslides on Gravity Measurements

EGU Yerbilimleri, Viyana, Avusturya, 17 - 22 Nisan 2016, cilt.18, ss.1108

Sakarya Zonundaki Mezosoyik ve Senozoyik yaşlı Kayaların Paleomağnetik Sonuçları

Tüğrkiye 20. Uluslararası Jeofizik Kongre ve Sergisi, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Kasım 2014, cilt.0, sa.0

İzmir-Ankara-Erzincan Sütür Zonu Ü;zerinde Mesozzoyik ve Senozoyik yaşlı kayaçların Paleomağnetik Sonuçları

Türkiye 20. luslararası Jeofizik Kongre ve Sergisi, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Kasım 2014, cilt.0, sa.0

Paleomağnetik verilerle İstanbul Fragmanının Ordovisiyen Dönemindeki Konumu

Türkiye 20. Uluslararası Jeofizik Kongre ve Serrgisi, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Kasım 2014, cilt.0, sa.0

Resolving the Western Black Sea Fault Using Microtremor Measurements? -Preliminary Results,

European Geosciences Union, General Assembly 2014, Viyana, Avusturya, 27 Nisan - 02 Mayıs 2014

Paleomağnetik Verilerle İstanbul Fragmanı’nın Ordovisiyen Dönemindeki Konumu

20. Uluslararaı Jeofizik Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Kasım 2013, ss.20-25

Sakarya Zonundaki Mesozoyik ve Senozoyik Yaşlı Kayaların Paleomagnetik Sonuçları

20. Uluslararaı Jeofizik Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Kasım 2013, ss.15-20

Meosozoyikten Günümüze Bitlis Zagros Sütur Zonu Üzerinde Paleomanyetik İncelemeler

20. Uluslararaı Jeofizik Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Kasım 2013, ss.10-15

The Tectonic History Of The NW Anatolian Regıon: Paleomagnetıc Results From Mıddle Eocene Volcanıc Unıts Around The Almacık Block, Turkey

The Geological Society of America, Tectonic Crossroads: Evolving Orogens of Eurasia-Africa-Arabia., Türkiye, 1 - 04 Ekim 2010, ss.30-8

Paleomagnetism of conjugate margin of the Black Sea Basin:Constrains for timing and kinematics.

2nd International Symposium on the Geology of the Black Sea Region., Ankara, Türkiye, 5 - 09 Ekim 2009

Paleomagnetic Data From The Palaeozoic Of Istanbul, W Pontides, NW Turkey

10th Castle Meeting Paleo, Rock And Environmental Magnetism Castle Of Valtice, Czech Republic, Çek Cumhuriyeti, 1 - 04 Ekim 2006, ss.73-74

Galatya Volkanik Masifindeki Rotasyonların Kökeni

15. Türkiye Jeofizik Kurultayı, İzmir, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2003, ss.72-73

Kitap & Kitap Bölümleri

Diğer Yayınlar