Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1997 - 2004 Doktora

  İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeofizik, Türkiye

 • 1995 - 1997 Yüksek Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeofizik, Türkiye

 • 1991 - 1995 Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2004 Doktora

  Batı Karadeniz Bölgesinin Paleomağnetik İzleri. Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Nisan 2004, İstanbul.

  İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeofizik

 • 1997 Yüksek Lisans

  Geçici Elektromanyetik Yöntemle Yeraltının 1-Boyutlu Modellenmesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Temmuz 1997, İstanbul.

  İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeofizik

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce

 • C1 İleri Almanca