Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bankacılık Denetiminin Örgütsel Yapısı

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, ss.105-123, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

TL mi, Döviz mi?

İKTİSAT DERGİSİ, ss.44-46, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Internet Banking Technology Acceptance of Public Employees: A Pilot Study

International Applied Social Sciences Congress (IASOS), Antalya, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2018, ss.808-809

A Pilot Study on Online Banking Adoption of Istanbul University Students

International Conference on Global Competition and Innovation Management, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2017, ss.1

Bankalarda, Kriz Dönemlerinde Aktif/Pasif Yönetimi

1.Uluslararası 5. Ulusal Meslek Yüksek Okulları Sempozyumu, Konya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2009, cilt.1, ss.153-154

Kitap & Kitap Bölümleri

The Impacts of the Banking Crises Which Occurred in the Years 2000 and 2008 on the Turkish Finance Sector

Recent Advances in Social Sciences, "Efe R", " Koleva I.", "Öztürk M" and "Arabacı R.", Editör, Cambridge Scholars Publishing, İngiltere, ss.72-92, 2019

Döviz Tevdiat Hesapları (1988-2005)

İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 2006

Diğer Yayınlar