Eğitim Bilgileri

Yaptığı Tezler

 • 1999 Doktora

  Döviz tevdiat Hesaplarının Türk Finansal Sistemi İçindeki Yeri

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Para-Bana

 • 1992 Yüksek Lisans

  Kredileri Belirleyen Etkenler Üzerine Kantitatif Bir Analiz –Türkiye Uygulaması

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Para-Bana

Yabancı Diller

 • B1 Orta İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2017Temel yardım, eğitim, kurtarma ve tahliye tatbikatı

  İş Sağlığı ve Güvenliği , 6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu ve 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunları çerçevesinde oluşturulan Acil Durum Eylem Planı ve Bina Koruma kapsamında görevli ekiplerce

 • 2016Kamu İç Kontrol Standartları

  Kalite Yönetimi , İ.Ü. Personel Daire Bşk.

 • 2016Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Erişebilirlik İzleme ve Denetleme Siistemi

  Diğer , İ.Ü. ENUYGAR

 • 2015Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Erişebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği Gereği İstanbul Üniversitesi Binalarına Erişebilirlik

  Diğer , İ.Ü. ENUYGAR ile Yapı İşl. ve Tek. Daire Bşk.

 • 2015Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafınndan yürütülen Ulusal Erişebilirlik İzleme Sistemi Dahilinde Üniversitemiz Binalarının erişebilirlik durumlarının tespiti ve verileri ASPB'nin resmi wep sitesine yüklenmesi

  Diğer , İ.Ü. Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı

 • 2014Eğitim Becerileri(3-4 Kasım 2014)

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü

 • 2014Risk Değerlendirme Eğitimi(27.10.2014)

  İş Sağlığı ve Güvenliği , İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü

 • 2014İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Bilgilendirme Eğitimleri

  İş Sağlığı ve Güvenliği , İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü

 • 2014Hedef Kitle Odaklı Editörlük

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , İ.Ü. Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Hizmet İçi Eğitim ve Gelişim Programı

 • 2014Etkili Sunum Hazırlama Teknikleri

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , İ.Ü. Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Hizmet İçi Eğitim ve Gelişim Programı

 • 2014Kamera Karşısında Etkili Sunum Teknikleri

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , İ.Ü. Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Hizmet İçi Eğitim ve Gelişim Programı

 • 2014Soru Hazırlama Teknikleri

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , İ.Ü. Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Hizmet İçi Eğitim ve Gelişim Programı

 • 2012Eğitimde Yeni Teknolojilerin Kullanımı

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi

 • 2012İç Denetim Mevzuatı ve Uygulaması

  Kalite Yönetimi , Hizmet İçi eğitim Müdürlüğü

 • 2012Uzaktan Eğitim Ulusal Sorunlar Çalıştayı

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , İ.Ü.Uzaktan Eğitim Merkezi

 • 2012Eğitimde Ölçme ve Dğerlendirme(22 Kasım 2011-24 Ocak 2012)

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi

 • 2010TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Dökümantasyon Eğitimi

  Kalite Yönetimi , TSE

 • 2010Proseslerin Yönetimi, Etkileşimi ve İyileştirme Teknikleri Eğitimi

  Kalite Yönetimi , TSE

 • 2010TS EN ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim sistemi Temel Eğitimi

  Kalite Yönetimi , TSE

 • 2010TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi

  Kalite Yönetimi , TSE

 • 2010TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimş

  Kalite Yönetimi , TSE