Araştırma Alanları

  • Kimya

  • Biyokimya

  • Hormonların Biyokimyası

  • Temel Bilimler