Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

7. VE 8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERS KİTAPLARINDA YER ALAN DENEYLERİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNE DAYALI ANALİZİ

2.Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2019, ss.452

Analysis of experiments ın 7th and 8th grade science textbooks based on scientific process skills

2nd International Congress on Seeking New Perspectives in Education, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Ekim 2019, ss.1

8.Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitaplarındaki Fotoğrafların Cinsiyet Temsilleri Açısından İncelenmesi

DERS KİTAPLARI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU (DEKUS 2019), İstanbul, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2019, ss.95-96

Girls in STEM: A Perspective of female students at the vocational school of technical science in Turkey

International STEM Education Conference, İstanbul, Türkiye, 13 - 14 Haziran 2019, cilt.29644, ss.14-17

Mühendislik Eğitiminde Malzeme Biliminin Yeri

6. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES 2018), Edirne, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2018, ss.43-46

Meslek yüksek okulu öğretim elemanlarının derslerinde kullandıkları öğretim yöntem ve teknikleri

6. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, Edirne, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2018, cilt.1, sa.201, ss.37-43

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARINA ELEKTRİK AKIMI KONUSUNUN ANLATIMINDA ETKİLEŞİMLİ MATERYAL KULLANIMININ KAVRAMSAL ANLAMALARINA ETKİSİ

12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2016, cilt.1, sa.1, ss.50

Malzeme Bilgisinin Ölçümüne Yönelik Lastik Plastik Teknolojisi Öğrencileri ile Yapılan Teknik Gezi Süreci ve Standartları

5. Uluslararası Meslek Yüksek Okulları Sempozyumu, UMYOS’2016, Prizren, Kosova, 18 - 20 Mayıs 2016, cilt.2, ss.1070-1075

Meslek Yüksek Okulunda Teknik Gezilerin Önemine İlişkin Öğretim Elemanlarının Görüşleri

5. Uluslararası Meslek Yüksek Okulları Sempozyumu, UMYOS’2016, Prizren, Kosova, 18 - 20 Mayıs 2016, cilt.2, ss.1063-1069

Pre-service elementary teachers’ anxiety about teaching science: what are the triggers?

The Sixteenth International Conference on Learning, Barselona, İspanya, 1 Temmuz - 04 Nisan 2009, ss.134