Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

 • 2020 - Devam Ediyor Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği

  Üye

 • 2020 - Devam Ediyor Kolostomili ve Ostomililer Derneği

  Üye

 • 2019 - Devam Ediyor Nöroşirürji Hemşireleri Derneği

  Üye

 • 2019 - Devam Ediyor Üroloji Hemşireleri Derneği

  Üye