Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

TEKIRDAĞ BÖLGESINDE ÇOKLU JEOFIZIK PARAMETRELER KULLANILARAK DEPREM ZARARLARININ AZALTILMASININ ARAŞTIRILMASI

4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Eskişehir, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2017, ss.1

Broad band data and noise observed with surface station and borehole

European Geosciences Union General Assembly 2016, Vienna, Avusturya, 17 - 22 Nisan 2016, cilt.18, sa.12462, ss.1

Tekirdağ ve Civarı Deprem Kayıt İstasyonları Üzerinde Veri Kayıt Kalitesi ve Arka Plan Gürültü Analizi

3. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, İzmir, Türkiye, 14 - 16 Ekim 2015, ss.1-7

Tekirdağ ve Civarında Hakim Frekans Dağılımının Değerlendirilmesi

3. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, İzmir, Türkiye, 14 - 16 Ekim 2015, ss.1

Tekirdağ ve Civarı Deprem Kayıt İstasyonları Üzerinde Veri Kayıt Kalitesi ve Arka Plan Gürültü Analizi

3. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, İzmir, Türkiye, 14 - 16 Ekim 2015

Büyükçekmece(İstanbul) Heyelan Alanının Jeofizik Yöntemlerle İncelenmesi

3. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, İzmir, Türkiye, 14 - 16 Ekim 2015, sa.113, ss.1-7