Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Inversion of VLF Data Using a Non-Linear Smoothing Operator

NSG2021 27th European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics, Bordeaux, France, 29 August - 02 September 2021, vol.2021, no.2021, pp.1-5

TEKIRDAĞ BÖLGESINDE ÇOKLU JEOFIZIK PARAMETRELER KULLANILARAK DEPREM ZARARLARININ AZALTILMASININ ARAŞTIRILMASI

4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Eskişehir, Turkey, 11 - 13 October 2017, pp.1

Broad band data and noise observed with surface station and borehole

European Geosciences Union General Assembly 2016, Vienna, Austria, 17 - 22 April 2016, vol.18, no.12462, pp.1

Tekirdağ ve Civarında Hakim Frekans Dağılımının Değerlendirilmesi

3. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, İzmir, Turkey, 14 - 16 October 2015, pp.1 Sustainable Development

Büyükçekmece(İstanbul) Heyelan Alanının Jeofizik Yöntemlerle İncelenmesi

3. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, İzmir, Turkey, 14 - 16 October 2015, no.113, pp.1-7

Tekirdağ ve Civarı Deprem Kayıt İstasyonları Üzerinde Veri Kayıt Kalitesi ve Arka Plan Gürültü Analizi

3. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, İzmir, Turkey, 14 - 16 October 2015