Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2017 - Devam Ediyor Doktora

  İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri, Sismoloji, Türkiye

 • 2013 - 2016 Yüksek Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri, Jeofiziki Mühendisliği, Türkiye

 • 2008 - 2013 Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofiziki Mühendisliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2016 Yüksek Lisans

  Tekirdağ bölgesinde çoklu jeofizik parametreler kullanılarak deprem zararlarının azaltılmasının araştırılması

  İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofiziki Mühendisliği

Yabancı Diller

 • B1 Orta İngilizce

 • A1 Başlangıç Japonca

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2020Python Programlama - 1

  Bilişim , Orta Doğu Teknik Üniversitesi

 • 2020App Inventor ile Mobil Programlamaya Giriş

  Bilişim , Orta Doğu Teknik Üniversitesi

 • 2020Python Programlama - 2

  Bilişim , Orta Doğu Teknik Üniversitesi

 • 2017Modeling and Analysis of Sub-Soil Structure and Estimation of Strong Ground Motion Course

  Veri Analizi , Tokyo Institute of Technology - 東京工業大学

 • 2017Hidrokarbon-Petrol ve Doğalgaz Araştırmalarında Kullanılan Çok Boyutlu(2B, 3B ve 4B) Sismik Veri Toplama, Veri İşleme ve Yorumlama Metodları, Rezervuar Jeofiziğini Oluşturan Sismik Niteliklerin Yorumu, Günümüzde Deniz ve Kara Sismiği Veri Toplama, Veri İşleme ve Yorumlamada Kullanılan Yeni Yöntemler ve Pratik Uygulamaları

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , İ.Ü. Müendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü

 • 2017Learning Open Source Data Analysis Program Winsystem and Repeating Earthquake

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC)

 • 2014C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

  İş Sağlığı ve Güvenliği , T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı