Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2016 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi

    İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Spor Yöneticiliği

  • 2016 - 2016 Araştırma Görevlisi

    Kafkas Üniversitesi, Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu, Spor Yöneticiliği