Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Re: Letter to editor: heart rate effects of antimuscarinic drugs

INTERNATIONAL UROLOGY AND NEPHROLOGY, cilt.51, sa.10, ss.1785-1786, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kompleks proksimal üreter darlığı tedavisinde onlay prepusyal greft kullanımı

5. Ulusal İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 5 - 08 Ekim 2017, ss.41