Education Information

Education Information

 • 2000 - 2006 Doctorate

  Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Psikiyatri Hemşireliği, Turkey

 • 1996 - 1999 Postgraduate

  İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik, Turkey

 • 1990 - 1994 Undergraduate

  İstanbul Üniversitesi, Florence Nıghtıngale Hemşirelik Yüksekokulu, -, Turkey

Dissertations

 • 2006 Doctorate

  Diyaliz Hastalarına Uygulanan Sorun Çözme Eğitiminin Anksiyete, Depresyon ve Başetme Biçimlerine Etkisi

  Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Psikiyatri Hemşireliği

 • 1999 Postgraduate

  Miyokard İnfarktüsü Geçiren Hastaların Algıladıkları Sosyal Desteğin Umut Düzeylerine ve Yoğun Bakımda Kalış Sürelerine Etkisi

  İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Psikiyatri Hemşireliği

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English