Achievements & Reputation

Edit Congress and Symposium Activities

 • 2012 Sağlık Kurumlarında Stres Yönetimi Sempozyumu

  Attendee

  Turkey

 • 2012 Cyprus International Conference On Educational Research

  Attendee

  Cyprus (Kktc)

 • 2012 Sağlıkta Bilişim ve Hemşirelik Uygulamalarında Kullanımı

  Attendee

  Turkey

 • 2011 1. Ulusal İletişim Sempozyumu

  Attendee

  Turkey

 • 2011 I. Uluslar arası 5. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi

  Attendee

  Turkey

 • 2011 II. Psikiyatri Hemşireliği Sempozyumu

  Attendee

  Turkey

 • 2010 IV. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi

  Attendee

  Samsun, Turkey

 • 2009 4. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2009 25. Ulusal Kardiyoloji Kongresi

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2009 1st International Congress on Nursing Educations Research&Practice

  Attendee

  Greece

 • 2008 Prof.Dr. Ayhan Songar II: Davranış Fizyolojisi Sempozyumu

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2008 İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakultesi Sürekli tıp eğitimi etkinlikleri -‘Türkiye’de Sık Karşılaşılan Psikiyatrik Hastalıklar Sempozyumu

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2008 İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakultesi Sürekli tıp eğitimi etkinlikleri-Adölesan Sağlığı Sempozyumu

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2007 17. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 2007 Şizofrenide Bakım ve Rehabilitasyon Sempozyumu

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2007 17. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 2007 17. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 2007 Şizofrenide Bakım ve Rehabilitasyon Sempozyumu

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2007 17. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 2007 Şizofrenide Bakım ve Rehabilitasyon Sempozyumu

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2007 17. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 2006 . Diyaliz ve Diyabet SempozyumuSustainable Development

  Attendee

  Muğla, Turkey

 • 2005 İstanbul Üniversitesi Sürekli Tıp Eğitim Etkinlikleri

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2004 Androlojide Yenilikler ve Karmaşık Vakaların Çözümü Sempozyumu

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2004 Acıbadem-Harvard Tıp Günleri

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2003 . II. Uluslar arası & 9. Ulusal Hemşirelik Kongresi

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 2003 Türkiye’de ve Avrupa’da Psikoterapi çalışmaları

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2002 4. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 2002 4. Ulusal Hipertansiyon & Böbrek Hastalıkları Kongresi

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 1999 VI. Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumu

  Attendee

  İzmir, Turkey

 • 1998 34. Ulusal Psikiyatri Kongresi

  Attendee

  İzmir, Turkey

 • 1998 . Ulusal Evde Bakım Kongresi

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 1998 VI. Ulusal Hemşirelik Kongresi

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 1997 IV. Vakıf Gureba Tıp Kongresi

  Attendee

  Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 92

h-index (WOS): 6