Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İKİ FARKLI TÜR ÇALIŞAN ÖRNEK: ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERSİNDEKİ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.12, sa.6, ss.403-422, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Adaptation of Antisocial Beliefs and Attitudes Scales: Case from Turkish Perspective

Universal Journal of Educational Research, cilt.4, sa.7, ss.1614-1628, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Investigation of Prospective Teachers’ Educating-Teaching Self-Efficacy in Terms of Various Variables

e-İlköğretim Online (elektronik), cilt.13, sa.2, ss.412-424, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretim Elemanlarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimleri

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.22, sa.1, ss.243-256, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çukurova Üniversitesi Öğrencilerinin Ders Çalişma Alişkanliklarinin Bazi Değişkenler Açisindan İncelenmesi

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.15, sa.2, ss.313-326, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Okul öncesi öğretmenliği öğrencilerinin kendi öğrenme süreçlerine ilişkin algıları: nasıl öğreniyorum?

16th International Primary Teacher Education Symposium, Lefke, Kıbrıs (Kktc), 8 - 11 Mayıs 2017, ss.254-255

Öğretmen Adaylarının Vatandaşlık Algılarını Yordayan Değişkenlerin Analizi

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitim Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2012, ss.110-125

Öğretmen Adaylarının Eğitme-Öğretme Özyetkinlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

International Congress on Curriculum and Instruction, Eskişehir, Türkiye, 5 - 08 Ekim 2011, ss.124

Öğretim Elemanlarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimleri

19. Eğitim Bilimleri Kurultayı, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 16 - 18 Eylül 2010, ss.243

Kitap & Kitap Bölümleri

Öğretim Etkinliklerinin Planlanması

Öğretim İlke ve Yöntemleri, Lili Hurioğlu; Akın Efendioğlu, Editör, Murat Yayınevi, Ankara, ss.44-66, 2018

Diğer Yayınlar