Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Experimental Investigation of Hydrological Performance of Infiltration Trench

The 4th International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences (ICETAS), Kyyiv, Ukrayna, 24 - 28 Nisan 2019, cilt.1, sa.1, ss.91

Haznede Öteleme Yöntemi ile Sızdırma Hendeğinin Hidrolojik Performansının İncelenmesi

10. Ulusal Hidroloji Kongresi, Muğla, Türkiye, 9 - 12 Ekim 2019, cilt.1, sa.1, ss.71-78

Yağmur Suyu Yönetimi Uygulaması: Polimer Hibrid Kaplama Malzemeli Çatılar

International Symposium on Urban Water and Wastewater Management, Denizli, Türkiye, 25 - 28 Ekim 2018, cilt.1, sa.1, ss.944-951