Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2010 - Continues Associate Professor

  Istanbul University, Hayef, Eğitim Bilimleri

 • 2001 - 2010 Assistant Professor

  Istanbul University, Hayef, Eğitim Bilimleri

 • 1999 - 2000 Research Assistant PhD

  İstanbul Üniversitesi, Hayef , Eğitim Bilimleri

 • 1991 - 1999 Research Assistant

  İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eğitim Bilimleri

Managerial Experience

 • 2008 - 2013 Deputy Head of Department

  Istanbul University, Eğitim Bilimleri

 • 2008 - 2011 Academic Board Member

  İstanbul Üniversitesi, Hayef, Eğitim Bilimleri

 • 2007 - 2009 Research Institute Director

  İstanbul Üniversitesi, İ.Ü. Rektörlük, Eğitim Bilimleri

 • 2007 - 2008 Head of Department

  İstanbul Üniversitesi, Hayef, Eğitim Bilimleri

Courses

 • Undergraduate Mesleki Rehberlik ve Danışma Uygulaması

 • Undergraduate MESLEKİ REHBERLİK VE DANIŞMA

 • Doctorate AİLEYE KURAMSAL YAKLAŞIMLAR

 • Postgraduate Çocuk ve Şiddet

 • Undergraduate YAŞAM DÖNEMLERİ VE UYUM PROBLEMLERİ

 • Doctorate DANIŞMANLIKTA MODERN POSTMODERN PARADİGMALAR: ÇÖZÜM ODAKLI YAKLAŞIM

 • Undergraduate PSİKOLOJİYE GİRİŞ

Advising Theses